11.10.2022 | Sigbjørn Vedeld

Felleskjøpet har lansert sin nye visjon «Sammen tar vi vare på dyra, jorda og framtida», og har denne høsten en større TV-kampanje hvor den norske bonden forteller om sin hverdag. En av bøndene som er med på å fronte kampanjen er melkebonden Lasse Vikhagen Gjeitnes.

- Jeg er med på det aller meste som snakker opp det norske landbruket. Det gjør både reklamefilmene og ikke minst den nye visjonen til Felleskjøpet, sier melkebonden fra Skåla utenfor Molde.

Bolignært landbruk

Melkebruket med til sammen 95 dyr, hvorav 30-40 er melkekyr, ligger bare en kort kjøretur fra Molde sentrum.

- Jeg er der på et kvarters kjøretur. Det er nesten så jeg føler at byen nærmer seg år for år, og det er en kamp om områdene for boliger og landbruksdrift. Det er veldig utsatt siden jeg leier 15 andre eiendommer. Gården ligger kloss inntil et byggefelt, så her er både fartsdumper og nedsatt fartsgrense, forteller Lasse.

Han tok over gården etter faren i 2016, og året etter ble det investert tungt i nytt løsdriftsfjøs med melkerobot. Lasse gikk direkte fra å bære melkemaskiner til at det aller meste er automatisert. Investeringen kom på ni millioner kroner, hvorav to millioner i tilskudd.

- Jeg er glad for at jeg bygde i 2018. Skulle vi gjort det samme i dag, hadde tilskuddet forsvunnet bare i prisstigninga, sier Lasse.

720x480 Lasse Vikhagen Gjeitnes2.jpg

Bruke noen år til

Gjennom oppjusteringen av gården har også melkekvoten steget fra 160 til 330 tonn. I år blir et produsert 280 tonn siden leiekvote er kjøpt ut, og da drar staten inn 40% av den leide kvoten. Selv om den unge bonden har gjort store investeringer, er Lasse samtidig opptatt av å ta vare på det han har.

- Fjøset kom som et resultat av at vi nådde et veiskille. Det var nødvendig, og det er jo heller ikke så lenge til de nye EU-reglene om løsdrift innføres. Samtidig som mye er nytt, vil jeg også gjøre alt for å ta vare på og bruke det vi allerede har. I det nye løsdriftsfjøset legger jeg for eksempel ut grovfôret med hjelp av en gammel avlesservogn og en Massey 135 fra 1973. Om sommeren høstes graset og kjøres direkte inn på fôrbrettet.

Lasse er klar på at investeringstakten må stå i forhold til det som er mulig å få til. Nytt fjøs er en voldsom investering, og da må den eksisterende maskinparken utnyttes for hva den er verdt.

- Jeg stiller meg stadig spørsmålet: Hva har jeg, og hvordan kan jeg bruke det i noen år til? For eksempel har vi god tårnsilo og gode vogner. Derfor ble det naturlig å investere i ny Serigstad fôrhøster. For øvrig var jeg tredje generasjon som kjøpte samme høster, sier Lasse og smiler.

Mulig kjendisstatus på bakgrunn av Felleskjøpets nye reklamefilmer tar den sindige bonden med knusende ro.

- Det er ikke motivasjonen min i hvert fall. Jeg håper den nye kampanjen skal skape mer bevisstgjøring rundt viktigheten av det norske landbruket, og samtidig få oss til å tenke mer på å ta vare på det vi har rundt oss, sier Lasse Vikhagen Gjeitnes.

imageyf43t.png

PS! Gjeitnes gard har egen Facebook-side der du kan se mer av hverdagslivet på gården like utenfor Molde.