09.09.2022 | Ann-Lisbeth Lieng fagsjef Drøv og Nils Arve Frøisland, produktsjef tilskuddsfôr

Grovfôret er basisen for all fôring av drøvtyggere, men mineraler og vitaminer er minst like viktig Hvordan kan du sikre at kua får de næringsstoffene som trengs for en frisk og velfungerende besetning?

Hvordan sikre god dekning av mineraler og vitaminer?

Første steg er å bestemme at dyra SKAL ha tilskudd hele innefôringsperioden. Kua kan gå med underdekning i korte perioder, men dette tærer på reservene som finnes i kroppen. Når reservene er tømt, kommer utfordringene. Og da har kua allerede gått lenge med for lite. Med gode rutiner er det enkelt å sikre at kua får dekke mineral og vitaminbehovet hver dag:

  • Tildeling av daglig rasjon. Dette er den sikreste metoden å gi tilskuddsfôr på. Fordelen er at du vet at alle dyr har fått tilbud om dagens rasjon gjennom tildeling. Her finnes produkter både i pulverform og pelletert som dekker kuas grunnbehov for mineraler og vitaminer. Ulempen er at det er mer arbeidskrevende enn fri tilgang eller automatisert tildeling. Benyttes det fullfôrmikser kan tilskuddet tilsettes i miksen.
  • Flere produkter kan gis i fri tilgang i ulike former. Eksempler er pulver, stein eller bøtte. Tilskuddet plassers slik at dyra enkelt kommer til og kan forsyne seg selv. Fordelen er at dette er enkelt og lite arbeidskrevende. Ulempen er at du ikke har helt kontroll på at alle dyra får det de trenger. Noen kan ta opp for lite eller ingen ting, mens andre kan ta opp for mye. Vi kan regne et gjennomsnittlig opptak på besetningen/gruppa, men det kan være enkeltdyr som velger å ikke benytte seg av tilbudet.
  • Bolus - en mineraltablett som legges ned i vomma og frigir mineraler i en viss hastighet. Bolusen skal sikre kua dekning i en periode. Ulempene med bolus er at den ikke dekker alle mineraler og vitaminer fordi det er kun plass til mikromineraler i en bolus. Det er mange ulike varianter på markedet. Les nøye på hva som brukes og diskuter gjerne med din fôringsrådgiver eller veterinær om du er usikker.

Når du har bestemt hvordan du ønsker å tildele mineraler og vitaminer, gjenstår å velge produkt og gjennomføre. Vi i Felleskjøpet er opptatt av å ta vare på dyras helse og kjenner de norske forholdene godt. Våre produkter er derfor tilpasset innholdet i norsk grovfôr. Noen ganger er det behov for mer eller mindre av et spesifikt mineral. Dette kan du lese mer om på Felleskjoet.no/pluss.

Det finnes mange tilskudd på markedet, og det kan være vanskelig å velge. Her får du noen få produkter vi anbefaler til deg som har ammeku:

Formel Ammeku Konsentrat –et kraftfôr med høgt innhold av mineraler og vitaminer, i tillegg til mye proteiner. En enkel løsning med tildeling gjennom vinter. Dekker mineraler og vitaminer fra 0,5 kg, og kan økes opp til 1,5 kg etter kalving.

Pluss Ammeku – allsidig tilskuddsfôr i pulverform. Kan gis i fri tilgang eller med tildeling. Anbefalt mengde 50-150 g/dag. Tilskuddet inneholder alle mineraler og vitaminer kua trenger, og er spesielt tilpasset ammeku med organisk og uorganisk selen, samt et høgt innhold av vitamin E.

Pluss Storfe Mineralstein og Pluss Storfe Mineralbøtte er alternativer for fri tilgang. Produktene kan plasseres på fôrbrettet eller i binger og dyra forsyner seg selv. Pass på at bøtter holdes reine, kommer det møkk i bøtta stopper dyra å ete.