22.09.2023 | Eva Olssøn

-Alle har ulike faser i livet. Noen gode og noen dårligere og det skal være naturlig å snakke om hva som preger en i hverdagen. Vi bryr oss om folka våre og vil at alle skal ha det best mulig i Felleskjøpet.
sier HR-direktør Kari Wang Olsen

-Dette er andre året vi løfter fram psykisk helse. I fjor markerte vi med daglige sendinger til våre medarbeidere, og i etterkant fikk vi tilbakemeldinger som bekreftet at folk synes det er godt at vi har begynt å snakke det. Konsekvensene av psykiske utfordringer er blant de største kostnadene samfunnet har, noe som forteller oss at det er et stort problem. Vi ønsker at folk skal ha det bra og har et ansvar som arbeidsgiver å legge til rette for det, understreker Wang Olsen.

Underliggende årsaker

Det er lett å snakke om fysiske plager når man er syk, men i flere tilfeller kan det være psykiske plager som er selve årsaken. -Om folk, i noen tilfeller, hadde fått tildelt timer hos psykolog istedenfor en fastlege så hadde Norge vært et bedre sted å være. Gjennom å ta tak i underliggende årsaker kan noe en gnager på bli normalisert, og kanskje gjøre livet lettere, sier Wang Olsen.

Som medarbeider i Felleskjøpet kan man blant annet benytte seg av et digitalt psykologtilbud uten henvisning. I tillegg følges temaet opp med sendinger og råd i våre interne informasjonskanaler gjennom hele året.

Mer åpenhet

-Samfunnet har gjort oss oppmerksom på at psykisk helse er en tematikk som historisk sett ikke har fått mye oppmerksomhet. Vi ser også at folk sliter og er mer åpne om det. I Felleskjøpet jobber vi derfor med å øke kompetansen for å ivareta folka rundt oss uansett hvilke utfordringer de har, sier Wang Olsen

Etter fjorårets markering av verdensdagen fikk ledelsen mange tilbakemeldinger.

- Vi ble både berørt og bekymret. Det kom eposter fra kollegaer som takket og var stolt av å være ansatt i et selskap hvor det er åpenhet om psykisk helse. Noen lurte også på hvorfor vi ikke hadde gjort det tidligere, noe som gjorde oss oppmerksom på at vi må fortsette og få enda mer kompetanse på området. Målet er at å snakke om hvordan man egentlig har, det blir en del av hverdagen sier Wang Olsen.

Bønder som sliter

I Felleskjøpet vet vi også at eierne våre kan ha det tøft. I en analyse utført av Agri Analyse for Landkreditt i år, oppgir 34 prosent av bønder at de opplever bekymringer og depresjon knyttet til arbeidet sitt. Wang Olsen har satt seg inn i kunnskap på feltet og vet at det er mye som er usagt blant bønder.

-Å si at man tar seg en pause fra traktoren for å gå til psykolog, er noe vi er langt unna, sier hun.
Jeg har veldig respekt for bønders arbeidshverdag med tidlig opp, sent i seng og høy arbeidsmoral. Noen jobber også mye for seg selv og vi vet at lite søvn, stress og mangel på sosial kontakt, kan være utløsende faktorer for psykiske plager. I år har det også vært ekstra vanskelige forhold i deler av landet med tørke, vann og flom, i tillegg til at det er tøffe økonomiske tider, sier hun.

Hun oppfordrer bønder til å være åpne, snakke med hverandre, få hjelp av profesjonelle eller ta kontakt med Felleskjøpet om det er noe som plager en. På nettsiden «Godt Bondevett» finner du også informasjon og råd om mental helse. 

På butikker og avdelinger arrangeres «Bondekaffe» som er en sosial og faglig møteplass. I år er det også satt opp ekstra treff der det har vært ekstra vanskelige værforhold. Målet med de er at folk møtes og at man kan få råd og veiledning i en vanskelig tid.

-Å ta vare på både den fysiske og psykiske helsa si er grunnleggende for å ha det bra. Det er helt normalt å ha det vanskelig innimellom og det å dele hvordan man har det kan være hjelp i seg selv, avslutter Wang Olsen.