06.10.2022 | Anne Jødahl Skuterud, Styreleder Felleskjøpet Agri

Det siste året har Felleskjøpet vært gjennom en grundig strategiprosess, med brei involvering av medlemmer og tillitsvalgte. Vi har formulert en ny visjon som er “Sammen tar vi vare på jorda, dyra og framtida” og i dette nummeret av Samvirke har vi ekstra oppmerksomhet på den.  Her kan du lese både om hvordan visjonen har blitt vårt nye kommunikasjonskonsept som lanseres i høst, og vi viser i artiklene hvorfor og hvordan «Ta vare på» passer så godt for nettopp oss i Felleskjøpet.

Vi er opptatt av å nå frem til flere enn oss medlemmer. Mange kjenner til Felleskjøpet og forbinder oss sterkt med landbruket og bonden. Men vi ser og at mange forbrukere ikke helt vet hva de kan forvente av Felleskjøpet, selv om de kjenner til oss. Vi ønsker at flere forbrukere finner frem til oss og har stor tro på at det nye konseptet skal bidra til å tydeliggjøre både hva Felleskjøpet kan bidra med, og hva våre eiere og landbruket bidrar med for å ta vare på jorda, dyra og framtida.

I konsernstrategien som ble vedtatt av styret i august, har vi spisset fokuset, på vår rolle som bondens foretrukne driftsmiddel-leverandør, og blitt tydeligere på at vi skal satse på å videreutvikle ferdighetene våre innen dyrking og fôrproduksjon. Dette skal også komme forbrukeren til gode.

Visjonen viser essensen i samvirket, og hva som er oppdraget vårt i fellesskap med våre eiere. Å ta vare på og videreutvikle gården er en selvfølge for oss bønder, og en viktig forutsetning for et aktivt landbruk som sørger for både dagens og framtidas behov.En riktig forvaltning av jorda er en forutsetning for matproduksjonen, og gjennom god dyrking sikrer vi matforsyningen. På samme måte skal dyra ha det godt. Felleskjøpet skal bidra med kunnskapen, kompetansen og løsningene som skaper både god dyrevelferd og best mulig lønnsomhet for bonden.

Felleskjøpet skal bidra til et aktivt landbruk i hele Norge, også i mange generasjoner framover. Vi lar overskuddet gå tilbake til våre eiere og til videreutvikling av selskapet, samtidig som kompetansen vår kommer stadig flere til gode. Vi har arbeidet langsiktig i 125 år, og sammen skal vi også bidra til å ta vare på framtida.