29.09.2022 | Marianne Blindheim Eriksen

– Fremover er det viktig for oss å forsterke merkevaren ytterligere, samtidig som vi viser hvorfor Felleskjøpet bør være det gode valget for alle. Det er komplisert å fremstå helhetlig fordi vi har mye vi ønsker å kommunisere til de ulike målgruppene. Det mener vi at vi nå legger til rette for gjennom vårt nye helhetlige reklamekonsept, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Line Hildonen Ramstad.

Bøndene har hovedrollen

Felleskjøpet ønsket et reklamekonsept som virkelig gjenspeiler merkevaren, og da med utgangspunkt i den norske bonden.

– I vår nye reklame skal vi vise ekte bønder i sitt miljø. I filmene ser vi for eksempel at de sår eller høster, at de fôrer dyra eller de deler av sin kompetanse til kommende generasjoner - også til de som ikke kjenner gårdsdriften så godt. Bøndene hjelper forbrukerkunden med sin kunnskap. Vi har vært ute på gårder og filmet i faktiske miljøer, vi har snakket med ekte bønder og vi fremmer den hverdagen som er reell.

– I filmene vi nå har laget har vi snakket med og filmet bonde og tillitsvalgt i Felleskjøpet Ole-Martin Hvidsten i Skjeberg, som driver med kyr. Vi har møtt Louise Gjør på Hedmarken som dyrker kål. Vi har møtt Sigbjørn Aurland på Flisa, og Anita Hovdahl og Pål Vidar Graadal i Verdal som dyrker korn. Det er bonden vi er til for, og det er deres kompetanse som gjør at vi står så sterkt i folks hjerter, sier Line.

Bonden + forbrukeren = sant!

Filmene tar for seg de viktigste periodene bonden går gjennom i løpet av et år, og som forbrukeren også kjenner seg godt igjen i.

- Det er broen fra bonde til forbruker vi har et mål om å tydeliggjøre. Vi har drevet med fôrutvikling for husdyr i en årrekke, og med den erfaringen kan vi selvsagt også utvikle og produsere fôr for kjæledyr. Det gjør vi i Vaksdal. Vi har dyrket korn, gras og grønnsaker like lenge, og da kan vi også dyrke tomatplanter som byfolk skal ha på terrassen sin. De plantene og de gressfrøene vi selger er i hovedsak dyrket frem i Norge og tilpasset norske forhold – det er et viktig argument for folk når de skal plante i egen hage. For å nevne noe, sier Line ettertrykkelig.

Hun håper og tror at reklamekonseptet skal treffe godt når det nå skal lanseres for fullt, og at det skal trekke selskapet fremover og brukes på tvers av målgrupper og kanaler. Det skal være et kommunikasjonsgrep som eierne av Felleskjøpet skal kjenne seg igjen i, og som i tillegg vil skille seg godt fra annen reklame i mediebildet.

- Vi opplever at vi virkelig har funnet oss selv i dette konseptet, sier Line.

Synlig, tydelig og ekte

Til tross for at Felleskjøpet er en godt kjent merkevare, er det komplekst å skulle kommunisere med en rekke forskjellige målgrupper med svært ulike behov. Det er bonden som også er eieren, det er anleggsgartneren, de som driver idrettsanlegg og de som måker snø. Det er i tillegg forbrukeren som er innom for å kjøpe utstyr og fôr til kjæledyrene, eller som skal så eller plante i vinduskarmen eller hagen.

– Vi var nødt til å knekke koden som løser hvordan vi kan kommunisere mer effektivt med målgruppene våre. Hvordan skal vi være synlig, tydelig og ekte slik at vi samtidig får mest ut av hver anvendt krone? Vi har ikke de største reklamebudsjettene og derfor er det viktig at vi står godt og tydelig frem slik at det er forståelig hvorfor Felleskjøpet er et godt alternativ, sier hun.

Reklamekonseptet er allerede testet internt og tilbakemeldingen er tydelig; Dette hjelper oss alle slik at man uavhengig av divisjonene i selskapet eller målgruppen det skal kommuniseres i, har en felles retning. Reklamekonseptet «Ta vare på» tar utgangspunkt i, og henger sammen med, Felleskjøpets nylig lanserte visjon: «Sammen tar vi vare på jorda, dyra og framtida».

En grunnstamme som setter retning

En selvfølge for dagens landbruk er å ta vare på og utvikle gården for å etterlate den i enda bedre forfatning til neste generasjon. I en verden med store klimautfordringer og økende befolkning mener Line at også Felleskjøpets nye konsept står seg svært godt.

- Nå håper og tror vi at vi har klart å lage noe som bonden kjenner seg igjen i. Vi mener det er et reklamekonsept og en plattform som er langsiktig og som kan bli brukt i flere år. Vi har nå en grunnstamme som setter retning og sikrer at det vi gjør både blir lagt merke til og kommuniseres tydeligere, sier Line.

Filmene fra Felleskjøpet viser det sanne Norge, den ekte bonden og det de faktisk driver med på en ærlig måte.

– Felleskjøpet har jobbet sammen med den norske bonden i mer enn 125 år, og slik skal vi holde frem. Vi skal dele kunnskap om ny teknologi og fremtidsretta løsninger for alle som ønsker å ta vare på jorda og dyra. Derfor er det veldig fint for oss å ha et reklamekonsept som er formulert så tett opp til selskapets visjon. For det er jo sånn; Sammen skal vi ta vare på jorda, dyra og framtida, avslutter Line.

imagef5x26.png

PÅ GÅRDSBESØK: Line Hildonen Ramstad på hospitering hos Ingeborg M. Holstad Hellem på Vang.