24.01.2023 | Anne Jødahl Skuterud

- «En må være levende opptatt av det», skriver Mari Støverud Beitnes i en ny studie av odelsberettigedes vurdering omkring overtakelsen av familiegården. Hennes observasjon av at yrkesvalget om å bli bonde nå i større grad er noe man bestemmer seg for etter at man har etablert en annen yrkeskarriere, enn et første yrkesvalg, stemmer godt med det vi opplever, når vi møter nye bønder. Selv om mange familier også tar godt vare på framtida ved å inkludere neste generasjon i framtidsplanene. Bare i dette bladet har vi med tre bruk hvor investeringene har perspektiver utover generasjonsskiftet; Et nytt grisehus bygges fordi både denne og neste generasjon har stor tro og interesse, et kyllinghus bygges på, moderniseres og gis det siste innen energiøkonomisering for å sikre økonomien til neste generasjon, og en løkprodusent investerer i helse og sikkerhet for både gammel og ung.

Vi tar vare på framtida ved å tilpasse oss. Landbruket har ei avskalling, men vi i Felleskjøpet skal holde fast ved vår viktigste oppgave; å gjøre bonden i bedre stand til å holde dyr og dyrke jord ved å ta i bruk ny teknologi, forbedre driften og utnytte gårdens ressurser bedre. Slik bidrar vi til at små og store bruk fortsatt kan produsere mat på en effektiv og bærekraftig måte over hele landet.

Konkurransekraft blir da et av våre viktigste virkemidler. Vi skal være konkurransedyktige på bondens viktigste innsatsvarer, selv om prisene rundt oss er mildt sagt uforutsigbare, selv om bøndene blir færre, fagmiljøene blir mindre og konkurransen øker både fra norske og utenlandske selskaper, som bryr seg lite om landbruk i hele landet. Vi har i dag kapasitet til å produsere mer kraftfôr enn vi trenger, og det er vanskelig å ikke se at det ikke påvirker prisen. Vi må derfor se på anleggsstrukturen og finne de mest rasjonelle løsningene for anleggene i sin helhet.

Samtidig trenger vi å drifte butikken bedre. Vi investerer i bedre dataløsninger, som er like viktige i driften av Felleskjøpet som dataløsningene er ute på jordet eller i fjøset hos bonden. Presisjonsjordbruket gir muligheter for bedre økonomi både på det enkelte skiftet, i driften av Felleskjøpets 100 butikker, håndteringen av alle bondens varer og når dyra skal fôres mest mulig lønnsomt.

Til slutt må vi ta bedre vare på folka, for de er framtida. Både primærlandbruket og Felleskjøpet har for høye tall når det gjelder ulykker og skader. HMS-permen er like viktige verktøy for bonden som rapporteringsblokka for uønskede hendelser for den ansatte i Felleskjøpet. Bare gjennom systematisk arbeid og påvirkning av holdninger til helse, miljø og sikkerhet kan vi redusere disse tallene både på gårdene og i Felleskjøpet. Slik tar vi vare på framtida.

Anne Jødahl Skuterud
styreleder