24.01.2023 | Karstein Brøndbo

Landbruket har for mange ulykker og skader, og Felleskjøpet har også dårligere statistikk enn gjennomsnittet i norsk industri, selv om statistikken har blitt bedre det siste året. HMS er et hovedtema i bedriften, og budskapet fra toppen er klart. Vi må bli bedre!

Målet er at alle skal komme hjem i minst like god stand som da de dro. Man skal ikke bli skada eller syk av å jobbe i Felleskjøpet, sier Nina Breidalen.

Ansvaret for helse, miljø og sikkerhet ble tydeliggjort da Nina Breidalen ble ansatt som Sjef HMS- og Kvalitet i Felleskjøpet Agri for 6 år siden. Kjemiingeniøren kom da fra det franske internasjonale selskapet Saint-Gobain, som blant annet eier Brødrene Dahl, Monter og Optimera. Der var HMS-arbeidet systematisert. Det var det også i Dynea, tidligere Dyno industrier på Lillestrøm, hvor Nina jobba i 15 år. Det er klart at HMS er viktig i en fabrikk som lager lim.

Farlig kultur fører til ulykker

Da Nina begynte var det beskrevet et «dårligere sikkerhetsklima» enn i sammenlignbare virksomheter, og en stor underrapportering av skader og nestenulykker ble påvist. I en virksomhet med flere tusen ansatte, ble det rapportert under hundre uønska hendelser i året, og nesten bare når det oppsto skader. Dermed ble ikke årsakene til nesten-ulykkene rydda bort. – Det virker som at folk er redde for å melde fra. Dette kommer til å gå skikkelig galt, sa den nyansatte HMS-sjefen, som dessverre fikk rett flere ganger.

800KLEM OG KUTTSKADER.PNG

KLEM OG KUTTSKADER: Arbeid med teknisk utstyr av mange slag gjør at ansatte i Felleskjøpet er utsatt. Her er en medarbeider på bedringens vei.

Si fra – før det skjer

Felleskjøpet har veldig ulike risikobilder fra de som jobber i butikk og på lager, til de som jobber i en fabrikk og de som skrur traktor på verksted eller ute på jordet hos bonden. Nina begynte derfor å bygge system med tre HMS-konsulenter i divisjonene for å kunne nå ut til ulike deler i organisasjonen. Sammen med sentralt hovedverneombud Baard Frøyland dannet de et HMS-forum for å påvirke mer, og i 2018 ble den sentrale HMS-avdelingen styrket med en rådgiver på heltid. Slagordet om at «Det er lov å gjøre feil, men ikke lov å ikke si fra» ble innført, og det ble trykket opp blokker for rapportering av farlige situasjoner, og medarbeidere som rapporterte om farlige situasjoner ble belønnet med Flax-lodd.

Vi vil ha rapporter om mulige hendelser før de skjer, slik at vi kan unngå skadene. I 2021 fikk vi 1174 rapporterte HMS-saker, i 2022 passerte vi 1300, og vi har et mål om å få 1500 rapporter i 2023, sier HMS-sjefen.

I 2022 ble det rapportert 15 skader i Felleskjøpet, hvorav en med sykefravær. Sykefraværet ligger nå på 5,16 prosent, og H1-tallet, som sier noe om antall fraværskader pr million arbeidstimer, ble 4,5 i 2022, en nedgang fra 6,7 i 2021. Målet for Felleskjøpet er å komme ned på gjennomsnittet i norsk industri, og der var tallet 2,8 i 2021.

dataspill.png

HAMMER KOMMER OG RAPPORT: Du går rundt i en kraftfôrfabrikk i det en hammer deiser i bakken like ved siden av deg. Du ser opp, og en forfjamset og nervøs kollega stirrer tilbake på deg. Hva gjør du? Skjermbilder fra dataspillet «Trygg hverdag».

Fra handlingsplan til dataspill

Med utgangspunkt i hendelser og risiko, laget Nina og HMS-forumet en handlingsplan med en lang rekke tiltak for å dekke alle områder i bedriften gjennom hele året. Månedens HMS-tema blir gjennomgått på møter rundt i landet og på bedriftens interne TV-sendinger «God morgen, Felleskjøpet» som fungerer som et felles allmøte en time hver måned. Ledere får opplæring i ulike områder hvor det er risiko for ulykker og skader, og nå må alle ansatte i Felleskjøpet gjennomgå opplæring gjennom dataspillet «Trygg hverdag». Der får alle lære hva som skjer når man for eksempel varsler om en hendelse der en hammer detter ned fra arbeid i høyden. Spillet appellerer også til en konkurranse om å få flest poeng ved å svare raskt og riktig på spørsmål om rutiner og holdninger.

 

Stopp og tenk

I tillegg til å kartlegge risikofaktorer i alle deler av virksomheten, blir alle i Felleskjøpet oppfordret til å stoppe og tenke i 60 sekunder før de setter i gang med en ny oppgave. Hvis oppgaven kan innebære en fare, må man gjennomføre en «Sikker jobbanalyse» for å se hvordan man minimerer risiko i en potensielt farlig situasjon. Andre tiltak er at ledere må være med medarbeidere til legen om det skjer en personskade, og at medarbeidere i Felleskjøpet som blir skada i arbeidstida og ikke blir 100 prosent sykemeldt skal få tilrettelagt arbeid.

Granberg kuttbestandig hanske

Typiske skader i Felleskjøpet er kutt og klemskader. Mekanikere, butikkansatte og fabrikkansatte kutter seg på kniver, skarpe gjenstander og emballasje. Manglende bruk av verneutstyr er ofte en medvirkende faktor. Konsernsjef Svenn Ivar Fure stilte derfor med et par arbeidshansker på en intern TV-sending med en klar anbefaling:
Bønder, mekanikere og andre bør bruke Granberg kuttbestandig hanske ved monteringsarbeid hvor det er høy risiko for kuttskade. Hanskene har stor slitasje- og rivemotstand, forsterkning av tommelrot og utmerket beskyttelse mot punktering og kutt (nivå D). De er ekstremt fleksible og komfortabel passform, ideelle for presisjonsarbeid under oljete forhold, og de kan også brukes på touch screen.

Granberg Kuttbestandige Hansker.png

Hanskene skal være litt trange og ikke for store, sier konsernsjefen. Vestlendingen med bakgrunn både fra gårdsbruk og oljeindustri er mer opptatt av HMS enn de fleste. Bli derfor ikke overraska over at han har gassmaske i bilen når han kjører strekninger med tunneler, i tilfelle brann.


Bruk trapp og stige – ikke hopp

En annen typisk skade er fallskader, der hovedproblemet kanskje er at vi snubler i ting, forteller Nina. Det skal være trapper der det er høydeforskjell. Man skal ikke hoppe ned fra lastebilen eller traktoren. Butikkansatte vet at de ikke skal klatre i reoler for å finne varer til kundene. Noen gjør det likevel, og vi har eksempler på at det kan gå skikkelig galt!


Samarbeid mot felles mål

Nina er også opptatt av at et godt samarbeid mellom Felleskjøpet, eierne og kundene for å unngå skader.
Det er en grunn til at bonden ikke skal gå inn til traktoren sin på verkstedet. Der er det andre risikoer enn det bonden er vant til. En traktor står stødig på fire hjul, men ikke like stødig når den er delt i to under en reparasjon. I tillegg har ikke bonden fått informasjon om krav til verneutstyr og rutiner for evakuering i tilfelle det skulle skje noe, sier HMS-sjefen, som vil at bonden skal tenke likt om de som kommer på besøk på gården. Legg til rette, gi informasjon og sperr av farlige områder!


800sifra.png

SiFra: SiFra-blokka er et viktig hjelpemiddel for å kartlegge farlige situasjoner.