03.01.2024 | Felleskjøpet

Vi ønsker å profilere og kommunisere Felleskjøpet Agri som en viktig aktør, salgskanal og støttespiller i markedet. Det å ha fokus på et levende norsk landbruk, og få frem den betydningen det har for landet vårt og for folk flest, er og et viktig element i vår sponsorstrategi. Et viktig utgangspunkt for vårt valg av sponsorobjekt og samarbeidspartner er visjonen vår «Sammen tar vi vare på jorda dyra og framtida».

Vi mottar veldig mange forespørsler om å sponse ulike aktiviteter igjennom året. Når vi skal vurdere disse er det viktig at de gir oss gode muligheter til å gjøre uttak basert på vårt kommunikasjonskonsept «Ta vare på» og vår visjon «Sammen tar vi vare på jorda, dyra og framtida». I tillegg må de være en god arena til å formidle våre historier slik at vi bygger kunnskap om Felleskjøpet. Vi er og opptatt av å være synlige lokalt der vi er lokalisert.

De sponsoraktivitetene vi derfor prioriterer må passe følgende kriterier:

  • Være relevant i forhold til vår visjon, våre verdier og vårt kommunikasjonskonsept
  • Fremme det norsk landbruk og det Felleskjøpet står for
  • Aktiviteter i miljøer hvor vi lokalt er tilstede
  • Aktiviteter relatert til våre kompetanseområder

Vi har imidlertid tatt noen valg som innebærer at vi ikke prioriterer å sponse følgende:

  • Aktiviteter som ligger utenfor vår sponsorstrategi eller ikke møter kriteriene nevnt over
  • Enkeltpersoner
  • Toppidrett med unntak av hest og hund som er våre kompetanseområder
  • Messer og utstillinger som vi ikke deltar på selv
  • Russefeiring

Ved spørsmål om sponsing, send en e-post til kundeservice@felleskjopet.no .