16.09.2014 | Felleskjøpet

Vi ønsker å profilere og kommunisere Felleskjøpet Agri som en viktig aktør, salgskanal og støttespiller i markedet. Det å ha fokus på et levende norsk landbruk, og få frem den betydningen det har for landet vårt og for folk flest, er og et viktig element i vår sponsorstrategi.

Vi mottar veldig mange forespørsler om å sponse ulike aktiviteter gjennom året, både små og store. Og mange av de er gode aktiviteter som vi gjerne skulle støttet. Men vi må hele tiden gjøre en prioritering basert på det vi har besluttet i vår sponsorstrategi. Innenfor de rammene vi har satt når det gjelder sponsing velger vi ut noen, men må dessverre si nei til veldig mange.

De sponsoraktivitetene vi prioriterer må passe følgende kriterier:

  • Være relevant i forhold til våre verdier
  • Fremme det norsk landbruk og Felleskjøpet står for
  • Aktiviteter i miljøer hvor vi lokalt er tilstede
  • Aktiviteter relatert til våre kompetanseområder

Felleskjøpet Agri ønsker ikke å prioritere:

  • Aktiviteter som ligger utenfor vår sponsorstrategi eller ikke møter kriteriene nevnt over
  • Enkeltpersoner
  • Toppidrett med unntak av hest og hund som er våre kompetanseområder
  • Messer og utstillinger som vi ikke deltar på selv
  • Kulturelle arrangementer
  • Russefeiring