Lærling i Felleskjøpet

Felleskjøpet er en sterk merkevare, og vi er kjent over hele landet for kvalitet og fagkunnskap.

Dersom du får tilbud om læreplass hos oss, så er det en rekke fagområder som fører frem til et fagbrev.

Noen av våre fagområder er:

Et lærefag har et definert arbeidsområde og skjer etter bestemmelser i opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. Vi bruker den nasjonale læreplanen for å sikre at du får riktig opplæring og vurdering i læretiden. Som lærling hos oss vil du også få opplæring innen Felleskjøpets produktportefølje, samt bli en del av vårt solide fagmiljø.

Felleskjøpet er opptatt av at du skal ha en
god faglig utvikling i læretiden.

Slik blir du fagarbeider i Felleskjøpet

Alle fagområder har et utdanningsløp. Du kan likevel være en kvalifisert søker for opplæring eller læretid hos oss, selv om du ikke kommer fra et identisk løp som ofte blir beskrevet hovedmodellen (2+2 modellen = to år i skole etterfulgt av to års læretid i bedrift.)

Er du motivert og interessert i å bli lærling hos oss? Fyll ut skjema på denne siden og vi tar kontakt med deg.

Landbruksmaskinmekanikerfaget

Felleskjøpets største lærefag er landbruksmaskinmekanikerfaget. Dette er yrket for deg med interesse for maskin, teknologi og redskap.

Som landbruksmaskinmekanikerlærling i Felleskjøpet får du tilgang til spesialkurs i John Deere University (JDU) sitt sertifiseringsprogram. På vårt kurs- og kompetansesenter på Gardermoen holder våre sertifiserte John Deere teknikere kurs og opplæring på ulike trinn og nivå.

720x400 Opplæring.jpg

Kompetansesenteret på Gardermoen

Utdanningsløp

1. år Teknologi- og industrifag - opplæring i skole, eller 1.år Elektro- og datateknologi

2. år Arbeidsmaskiner - opplæring i skole

3-4 år Landbruksmekanikerfaget - opplæring i bedrift

Om du ikke kommer fra et identisk løp men er motivert og interessert i maskin, teknologi og redskap, oppfordrer vi deg likevel til å ta kontakt med oss for å høre om mulighetene dine.

Hva kan du forvente

Som lærling i Felleskjøpet blir du fagarbeider innenfor det fagområdet du har tegnet opplæringskontrakt i.  Lengden på opplæringstiden vil basere seg på din skolefaglige bakgrunn og tidligere relevant praksis.

Jobbmuligheter etter endt læretid

Mange av våre dyktige lærlinger får tilbud om jobb i Felleskjøpet etter avsluttet læretid. Noen velger også å ta nytt fagbrev hos oss.

Hvordan søke læreplass hos Felleskjøpet?

I tillegg til å registrere din søknad om læreplass i www.vigo.no innen 1. mars det året du skal starte som lærling bør du ta kontakt og sende søknad til oss direkte. 

Du kan kontakte oss på 920 81 559 eller på e-post.

Finn verksted

Velg Butikk, verksted, etc.

Velg fylke

Sted/postnummer

Lærling i Felleskjøpet

Betalingspartnere