Styret i Felleskjøpet Agri består av 12 personer. 8 er valgt blant medlemmene og fire er ansattrepresentanter.