Konsernstyret i Felleskjøpet Agri

Styret i Felleskjøpet Agri består av 12 personer. 8 er valgt blant medlemmene og fire er ansattrepresentanter.

Anne Jødahl Skuterud

Anne Jødahl Skuterud

Styreleder

Bosted: Gjerdrum i Akershus Produksjon: Korn og skog

Arne Elias Østerås

Arne Elias Østerås

Nestleder

Bosted: Romedal Produksjon: Svin, korn og skogsdrift

Theodora Tangen Fretheim

Theodora Tangen Fretheim

Styremedlem

Bosted: Nannestad i Viken Produksjon: Korn, gras og skog

Erling aune

Erling aune

Styremedlem

Bosted: Skogn i Trøndelag.  Produksjon: Gris og korn

Else horge asplin

Else horge asplin

Styremedlem

Bosted: Nes i Hallingdal Produksjon: Sau og lokalmatproduksjon

Elisabeth Holand

Elisabeth Holand

Styremedlem

Bosted: Leknes Produksjon: Melk, kjøtt og poteter

Thor Johannes Rogneby

Thor Johannes Rogneby

Styremedlem

Bosted: Lena på Toten. Produksjon: Korn, potet og slaktegris.

Grim Erik Gillestad

Grim Erik Gillestad

Styremedlem

Bosted: Bygstad i Sunnfjord Produksjon: Melk og kjøtt

Frank Gjøran Fandin

Frank Gjøran Fandin

Ansattvalgt styremedlem

Representant for Cernova Norgesmøllene, Buvika

John Arild Leirnes

John Arild Leirnes

Ansattvalgt styremedlem

Avdeling: IT-brukerstøtte Stiling: IT-konsulent

Eini Sevaldsen Linn

Eini Sevaldsen Linn

Ansattvalgt styremedlem

Avdeling: I-Mek Øst Stilling: Salgskonsulent Landbruk

Elisabeth Slethaug Nilsen

Elisabeth Slethaug Nilsen

Ansattvalgt styremedlem

Avdeling: Bergen butikk Stilling: Butikkselger

Betalingspartnere