Styret i Felleskjøpet Agri består av 13 personer. Ni er valgt blant medlemmene og fire er ansattrepresentanter.