0

Meny

Konsernstyret i Felleskjøpet Agri

Styret i Felleskjøpet Agri består av 12 personer. 8 er valgt blant medlemmene og fire er ansattrepresentanter.

Anne Jødahl Skuterud

Anne Jødahl Skuterud

Styreleder

Bosted: Gjerdrum i Akershus Produksjon: Korn og skog

Sveinung Halbjørhus

Sveinung Halbjørhus

Nestleder

Bosted: Hemsedal  Produksjon: Sau og Geit

Karl-Oskar Fosshaug

Karl-Oskar Fosshaug

Styremedlem

Bosted: Bardu i Troms Produksjon: Sau og skog

Erling aune

Erling aune

Styremedlem

Bosted: Skogn i Trøndelag.  Produksjon: Gris og korn

Else horge asplin

Else horge asplin

Styremedlem

Bosted: Nes i Hallingdal Produksjon: Sau og lokalmatproduksjon

Elisabeth Holand

Elisabeth Holand

Styremedlem

Bosted: Leknes Produksjon: Melk, kjøtt og poteter

Arne Elias Østerås

Arne Elias Østerås

Styremedlem

Bosted: Romedal Produksjon: Svin, korn og skogsdrift

Grim Erik Gillestad

Grim Erik Gillestad

Styremedlem

Bosted: Bygstad i Sunnfjord Produksjon: Melk og kjøtt

Frank Gjøran Fandin

Frank Gjøran Fandin

Ansattvalgt styremedlem

Representant for Cernova Norgesmøllene, Buvika

John Arild Leirnes

John Arild Leirnes

Ansattvalgt styremedlem

Avdeling: IT-brukerstøtte Stiling: IT-konsulent

Ann-Lisbeth Lieng

Ann-Lisbeth Lieng

Ansattvalgt styremedlem

Avdeling: Felleskjøpet Bodø Stilling: Fagsjef drøv

Hans Petter Dyrkoren

Hans Petter Dyrkoren

Ansattvalgt styremedlem

Avdeling: Felleskjøpet Skansen i Trøndelag Stilling: Produksjonsarbeider

Betalingspartnere

Legg til snarvei på hjemskjerm?