Konsernledergruppen i Felleskjøpet Agri

Vi ber om at potensielle leverandører ikke ringer mobiltelefonnumrene under, men sender en e-post til firmapost(at)felleskjopet.no. Vi tar kontakt dersom tilbudet er av interesse.

Svenn Ivar Fure

Svenn Ivar Fure

Konsernsjef

Trine-Marie Hagen

Trine-Marie Hagen

Økonomidirektør

Kari Wang Olsen

Kari Wang Olsen

Direktør HR

Line H. Ramstad

Line H. Ramstad

Markeds- og kommunikasjonsdirektør

Vegard Braate

Vegard Braate

Direktør medlem

Trond Fidje

Trond Fidje

Direktør Detaljhandel Norden

Frode Dahl

Frode Dahl

Direktør maskin

Bjørn Stabbetorp

Bjørn Stabbetorp

Direktør Landbruk

Curt Grimstad

Curt Grimstad

Direktør Drift og utvikling

Jo Anders Moflag

Jo Anders Moflag

Direktør Forretningsutvikling, M&A og Felleskjøpet Vekst

Eli Reistad

Eli Reistad

Direktør næringspolitikk og markedsregulering

Betalingspartnere