Konsernledergruppen i Felleskjøpet Agri

Vi ber om at potensielle leverandører kontakter oss her

Svenn Ivar Fure

Svenn Ivar Fure

Konsernsjef

Trine-Marie Hagen

Trine-Marie Hagen

Konserndirektør Økonomi

Kari Wang Olsen

Kari Wang Olsen

Konserndirektør HR

Line Hildonen Ramstad

Line Hildonen Ramstad

Konserndirektør Marked og Kommunikasjon

Vegard Braate

Vegard Braate

Konserndirektør medlem

Trond Fidje

Trond Fidje

Konserndirektør Detaljhandel Norden

Frode Dahl

Frode Dahl

Konserndirektør maskin

Bjørn Stabbetorp

Bjørn Stabbetorp

Direktør Landbruk

Ada Helen Schjelderup

Ada Helen Schjelderup

Konserndirektør Drift og utvikling

Jo Anders Moflag

Jo Anders Moflag

Direktør Forretningsutvikling, M&A og Felleskjøpet Vekst

Eli Reistad

Eli Reistad

Konserndirektør Næringspolitikk/Markedsregulering

Betalingspartnere