Konsernledergruppen i Felleskjøpet Agri

Vi ber om at potensielle leverandører kontakter oss her

Svenn Ivar Fure

Svenn Ivar Fure

Konsernsjef

Trine-Marie Hagen

Trine-Marie Hagen

Konserndirektør Økonomi

Siw Sjøvik

Siw Sjøvik

Interim Konserndirektør HR

Line Hildonen Ramstad

Line Hildonen Ramstad

Konserndirektør Marked og Kommunikasjon

Vegard Braate

Vegard Braate

Konserndirektør medlem - Interim Konserndirektør Næringspolitikk/Markedsregulering

Kari Wang Olsen

Kari Wang Olsen

Interim Konserndirektør Detaljhandel Norden

Frode Dahl

Frode Dahl

Konserndirektør maskin

Bjørn Stabbetorp

Bjørn Stabbetorp

Konserndirektør Landbruk

Ada Helen Schjelderup

Ada Helen Schjelderup

Konserndirektør Drift og utvikling

Jo Anders Moflag

Jo Anders Moflag

Konserndirektør Forretningsutvikling

Betalingspartnere