0

Konsernledergruppen i Felleskjøpet Agri

Vi ber om at potensielle leverandører ikke ringer mobiltelefonnumrene under, men sender en e-post til firmapost(at)felleskjopet.no. Vi tar kontakt dersom tilbudet er av interesse.

Terje Johansen

Konstituert konsernsjef

Trine-Marie Hagen

CFO

Vegard Braate

Direktør medlem

Trond Fidje

Fungerende direktør Detaljhandel Norden

Frode Dahl

Direktør maskin

Bjørn Stabbetorp

Fungerende direktør Landbruk

Kari Wang Olsen

Direktør HR/Fung. markeds- og kommunikasjonsdirektør

Halfdan Blytt

Direktør produksjon- og vareforsyning

Bjørn Gjethammer

Direktør i Cernova AS (tidl. Stormøllen)