Offisielt ble Felleskjøpet stiftet 5. februar 1896. I dag som den gangen er den enkle ideen at felles innkjøp gir bedre innkjøp. Det skal gi best mulig økonomi for den enkelte bonde; både på kort og lang sikt.

Samvirkefilosofien – både når det gjaldt salg og innkjøp – vokste frem parallelt med moderniseringen av landbruket i siste halvdel av 1800-tallet. Istedenfor å sitte på hver sin gård og bruke mye tid, krefter og penger på å skaffe seg mineralgjødsel, kraftfôr, såfrø og redskaper, allierte bøndene rundt i landet seg i såkalte landhusholdningsselskaper.

Det var disse som i neste omgang fant det fornuftig å opprette større samvirke for fellesinnkjøp av driftsmidler. Østlandet var først ute i 1896. Andre områder fulgte etter fra 1900 og utover.

Slaamaskinen Admiral

Det var i hovedsak de litt større bøndene som dro i gang samvirkene. Det var knapt med penger blant småbøndene. Selv om prisene kan virke rørende i dag, var det et stort løft å investere i ny slåmaskin – selve symbolet på det nye landbruket – eller annet moderne redskap. Tallet på slåmaskiner økte fra beskjedne 1300 i 1875 til 50 000 30 år senere. Her var Felleskjøpet en pådriver. Da det ble annonsert for Admiral slaamaskin i 1913, skulle selskapet ha betalt 180 kroner for en 2-hesters og 150 kroner for en 1-hesters.

Fremsynte bønder

Det var fremsynte bønder som tok initiativ til å samle innkjøpene i organiserte former. De så stadig nye varer som det var hensiktsmessig å kjøpe inn i stort. Overskuddet ble pløyd tilbake i organisasjonen, som vokste seg mer robust og konkurransedyktig utover på 1900-tallet. Bøndene var opptatt av å bedre situasjonen for seg selv, men også av samfunnsutviklingen.

Viktige årstall

 • 1896 Landhusholdningsselskabernes Fællesindkjøbsforening stiftes. Selskapet er opprinnelsen på det som mange navneskifter senere blir Felleskjøpet Østlandet
 • 1900 De vestenfjeldske landhusholdningsselskapers Fællesindkjøbsforening stiftes. Selskapet er opprinnelsen til det som senere blir Felleskjøpet Vestlandet.
 • 1900 Trøndelagen Landmannsforretning stiftes. Dette er opprinnelsen til Felleskjøpet Trondheim.
 • 1920 Troms Felleskjøp stiftes
 • 1973 Fusjon mellom Felleskjøpet Trondheim og Troms Felleskjøp
 • 1999 Fusjon mellom Felleskjøpet Østlandet og Felleskjøpet Vestlandet. Selskapet Felleskjøpet Øst Vest etableres.
 • 2000 Fusjon mellom Felleskjøpet Øst Vest og Møre Felleskjøp
 • 2003 Felleskjøpet Øst Vest kjøper Norgesmøllene. Dette er starten på Felleskjøpets satsing på matmel og bakerivirksomhet.
 • 2004 Felleskjøpet Øst Vest kjøper Mesterbakeren.
 • 2007 Felleskjøpet Trondheim og Felleskjøpet Øst Vest fusjonerer og blir til Felleskjøpet Agri
 • 2014 Felleskjøpet engasjerer seg i debatten rundt beredskap av matkorn, fôrkorn og såvarer og kjøper Stavanger havnesilo.
 • 2014 Felleskjøpet Agri flytter inn i nytt hovedkontor i Depotgata 22 på Lillestrøm, kontorene i Akersgata 45 og på Flyporten ved Gardermoen tømmes.
 • 2015 Fusjon mellom Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal (FKNR) og Felleskjøpet Agri.