Mange har opplevd frostsprengning med knuste skår på plenen som vitner om vinterens fremferd med taksteinene. Frostsprengning oppstår når det trenger vann ned i taksteinene, noe mose og lav bidrar til. Derfor er det lurt å fjerne alt som vokser på taket av og til.

Du kommer dessverre ikke unna litt fysisk arbeid. Men det finnes noen triks som gjør jobben enklere. 

1. Gjør taket rent

Det første du må gjøre, er å fjerne mosen. En måte å gjøre det på, er å spyle den bort med en høytrykksspyler. Her er det viktig at du alltid spyler ovenfra og nedover, ellers risikerer du å spyle vann inn under taksteinene og i verste fall skade på tjærepappen.

Er taket gammelt og har takstein i tegl, må du hele tiden huske å fordele tyngden så godt du kan på begge føttene, og gjerne over flere takstein for å unngå at en av dem går i stykker.

2. Bruk en rensekost eller tilsvarende

Alternativet er å stå i en stige og skrape ned mosen mekanisk. Det er særlig gunstig hvis taket er bratt eller du av andre årsaker ikke ønsker å vingle rundt på taket. Bruk en Fiskars QuickFit rensekost med teleskopskaft som har lang nok rekkevidde. 

3. Samle opp mosen og frakt den bort

Når du har fått ned mosen, kan du også bruke en Fiskars QuickFit rensekost for å samle opp mosen og frakte den bort. Dette arbeidet fjerner mosen, men hindrer den ikke i å komme tilbake igjen. For å unngå det må du behandle taket med moseforebyggende middel, som gjør at det tar lenger tid før du behøver å gjøre denne jobben om igjen.