Mange har opplevd frostsprengning med knuste skår på plenen som vitner om vinterens fremferd med taksteinene. Problemet med frostsprengning oppstår når det trenger vann ned i taksteinene, og dette hjelper mose og lav til med. Derfor er det lurt å fjerne alt som vokser fra taket av og til.

Det finnes dessverre ingen måte å fjerne mose fra tak på som ikke innebærer litt fysisk arbeid. Men det finnes noen triks som gjør at du kommer langt med litt arbeidsinnsats.

Første trinn – gjør taket rent

Det første du må gjøre, er å fjerne mosen. En måte å gjøre det på, er å spyle den bort med en høytrykksspyler. Her er det viktig at du alltid spyler ovenfra og nedover, ellers risikerer du å spyle vann inn under taksteinene og i verste fall skade tjærepappen.

Er taket gammelt og har takstein i tegl, må du hele tiden huske å fordele tyngden så godt du kan på begge føttene, og gjerne over flere takstein for å unngå at en av dem går i stykker.

Bruk en takskrape

Alternativet er å stå i en stige og skrape ned mosen mekanisk. Det er særlig gunstig hvis taket er bratt eller du av andre årsaker ikke ønsker å vingle rundt på taket. Bruk en takskrape med teleskopskaft som har lang nok rekkevidde på. Skrapehodet kan bøyes og er tilpasset til de vanligste buetypene som finnes på takstein.

Når du har fått ned mosen, kan du bruke en takrennespade for å samle opp mosen og frakte den bort. Dette arbeidet fjerner mosen, men hindrer den ikke i å komme tilbake igjen. For å unngå det må du behandle taket med moseforebyggende middel, som gjør at det tar lenger tid før du behøver å gjøre denne jobben om igjen.

Etterbehandling for langtidseffekt

Tak GTier et langtidsvirkende middel som får mosen til å miste festet etter noen måneder og gjør overflaten ugjestfri. Det kan nesten beskrives som et sterkt oppvaskmiddel. Koble beholderen til vannslangen og spyl ut middelet med høyt trykk, så får du akkurat riktig konsentrasjon. En pakke er nok til ca. 100 kvadratmeter tak.