31.05.2024 | Felleskjøpet

Mange har opplevd frostsprengning med knuste skår fra taksteinen på plenen som vitner om vinterens fremferd. Frostsprengning oppstår når det trenger vann ned i taksteinene, noe mose og lav bidrar til. Mose kan også gi gode vekstvilkår for andre planter. Røtter som finner veien til undertaket kan gjøre skade. Derfor er det lurt å fjerne alt som vokser på taket.

Tips! Gå over taket først. Er taksteinene hele? Sitter shingelen godt? Er undertaket tørt? Skift ut brukne takstein. Et tak holder normalt i 30 år. Med jevnlig vedlikehold vil du forlenge den levetiden. Langt rimeligere enn å legge nytt tak. 

Du kommer dessverre ikke unna litt fysisk arbeid. Men det finnes noen triks som gjør jobben enklere.

1. Spyl av taket

En måte å fjerne mosen på, er å spyle den bort med en hageslange eller høytrykksspyler. Her er det viktig at du alltid spyler ovenfra og nedover, ellers risikerer du å spyle vann inn under takstein og i verste fall skade tjærepappen.

Fukt taket med vann først og bruk gjerne midler som fjerner mose. Skrubb med en egnet kost og skyll av.

Må du opp på taket, husk å hele tiden fordele tyngden så godt du kan på begge føttene og gjerne over flere takstein. Tråkk der det er trelekt under. Trelekten er som regel øverst og nederst på taksteinen. På denne måten unngår du at taksteinen går i stykker.

Husk å rense takrennene i etterkant.

2. Bruk en rensekost

Alternativet er å stå i en stige og skrape ned mosen mekanisk. Det er særlig gunstig hvis taket er bratt og du ikke får sikret deg godt nok. 

3. Forebygg mose

Løv og barnåler fra trær hjelper mosen med å etablere seg. Sørg for å beskjære trær som er i nærheten av taket. Skyller du taket årlig og i tillegg er nøye med å rense sluk og takrenner, så gir du deg selv mindre jobb.

Du kan også behandle taket med moseforebyggende middel, som bidrar til at det tar lenger tid før du behøver å gjøre denne jobben om igjen.

Husk sikkerhet!

Tenk alltid sikkerhet når du jobber på et tak, bruk stige eller stilas. Må du på taket så er det anbefalt å bruke sikkerhetssele som du forankrer i en line. Hansker og dekkende klær er også lurt å bruke, spesielt hvis du bruker kjemikalier. Hvis du ikke vil eller kan ta jobben selv, så finnes det seriøse firmaer med god erfaring og HMS’en i orden som kan gjøre det for deg.