14.04.2022 | Felleskjøpet

Gi gresset gode vekstforhold, da konkurrer den bedre mot mosen. Mose klarer seg med mindre lys enn gress. Det er derfor fordelaktig å redusere skyggen på gressplenen ved å flytte på hagemøbler, fjerne eller tynne busker og trær, og holde hagen ryddig. 

Gjødsel og kalk bidrar til mindre mose 

Mose kan være et tegn på for lav pH-verdi i jorden. Det kan du finne ut ved å ta en jordprøve. Hvis pH-verdien er lav bør du kalke, gjerne på høsten eller våren. Kalk fjerner ikke mosen, men gir økt pH-verdi slik at gresset får bedre vekstbetingelser. 

Gjødsel bidrar til å styrke gresset i kampen mot mosen. Etablert plen bør grunngjødsles om våren med 3-5 kg Felleskjøpet Hagegjødsel pr. 100 kvadratmeter. Deretter anbefaler vi å ettergjødsle 2-4 ganger med jevne mellomrom. Jevn tilførsel av gjødsel gir også jevnere vekst. 

Hold plenen mosefri hele året 

Den langsiktige løsningen for en mosefri og grønn plen er veldrenert jord, gjødsel og hyppig klipping. Hvis gressmatten er veldrenert, tørker den raskere opp etter nedbør, slik at mosen ikke trives. Sørg for å tilføre plengjødsel som inneholder nødvendig næring og hjelper gresset med å vokse. 

Ugress spres via frø og kan ligge i jorda i lengre tid. Vertikalskjæring eller mekanisk mosefjerning er effektivt mot mose og bør utføres når graset er i god vekst. Les mer her. 

Ikke klipp gressplenen for kort 

Hvis du har problemer med mose bør du la gresset være høyere enn 4 centimeter gjennom hele sesongen. Hvis du vil motvirke mose og ugress, må du klippe ofte. Helst en eller to ganger i uken i sesong. En selvgående robotgressklipper klipper lite og ofte – optimalt mot mose. 

Produkter for å fjerne mose 

Om våren kan du strø mosefjerner på utsatte områder. En tid etter påføringen vil mosen bli svart og bør rakes vekk. Denne prosessen vil gi flekker i gressplenen som bør sås igjen med gressfrø.  

Om høsten bør gressplenen rakes og ryddes. Løv, gress og annet avfall som blir liggende kan forårsake soppskader gjennom vinteren som gir fremvekst av mose.