11.04.2016 | Felleskjøpet

Kampen mot mose har til hensikt å gi gresset konkurransefordeler. Mose klarer seg med mindre lys enn gress. Det er derfor fordelaktig å redusere skyggelegging på gressplenen ved å flytte på hagemøbler, fjerne eller tynne busker og trær, og holde hagen ryddig.

Gjødsel og kalk bidrar til mindre mose

Mose kan være et tegn på for lav pH-verdi i jorden. Det kan du finne ut ved å ta en jordprøve. Hvis pH-verdien er lav bør du kalke, gjerne på høsten eller våren. Kalk fjerner ikke mosen, men gir økt pH-verdi slik at gresset får bedre vekstbetingelser.

Gjødsel bidrar til å styrke gresset i kampen mot mosen. Etablert plen bør grunngjødsles om våren med 3-5 kg Felleskjøpet Hagegjødsel pr. 100 kvadratmeter. Deretter anbefaler vi å ettergjødsle 2-4 ganger med jevne mellomrom. Jevn tilførsel av gjødsel gir også jevnere vekst.

Hold plenen mosefri hele året

Den langsiktige løsningen for en mosefri og grønn plen er veldrenert jord, gjødsel og hyppig klipping. Hvis gressmatten er veldrenert, tørker den raskere opp etter nedbør, slik at mosen ikke trives. Sørg for å tilføre plengjødsel som inneholder nødvendig næring og hjelper gresset med å vokse.

Ugress spres via frø og kan ligge i jorda i lengre tid. Vertikalskjæring sent om våren eller på sensommeren når det er mest ugressfrø kan få fart på ugresset – så unngå det. Det finnes midler som motvirker ugress, men akkurat som med mose er det en midlertidig løsning som er effektiv på kort sikt.

Ikke klipp gressplenen for kort

Hvis du har problemer med mose bør du la gresset være høyere enn 4 centimeter gjennom hele sesongen. Bruker du en vanlig gressklipper, samles gresset i oppsamleren og du unngår å fylle gressplenen med tykke lag av gressklipp som holder på fuktigheten og får mosen til å trives. Hvis du vil motvirke mose og ugress, må du klippe ofte. Helst en eller to ganger i uken i sesong. En selvgående robotgressklipper klipper lite og ofte – optimalt mot mose.

En mer aktiv tilnærming til problemet er bruk av en plenlufter som fjerner mose og sammenfiltret gress uten å skjære i gressroten. En slik maskin bør brukes i mai/juni når veksten er på topp.

Produkter for å fjerne mose

Om våren kan du strø mosefjerner på utsatte områder. En tid etter påføringen vil mosen bli svart og bør rakes vekk. Denne prosessen vil gi flekker i gressplenen som bør sås igjen med gressfrø. 

Om høsten bør gressplenen rakes og ryddes. Løv, gress og annet avfall som blir liggende kan forårsake soppskader gjennom vinteren som gir fremvekst av mose. Har du problemer med kløver i plenen? Den eneste måten å bli kvitt kløveren på, er å bruke ugressmiddel.