Les om de forskjellige trinnene for å få den perfekte gressplenen, i tur og orden. Alt fra raking av plenen om våren til hvordan du vertikalskjærer, legger på toppdressing, sår gressfrø, gjødsler og kalker, bekjemper mose og ugress, klipper gresset mest mulig effektivt, og sist men ikke minst, vanner gressplenen på beste måte. 

Alt du behøver å vite for å gi gressplenen optimalt stell! 

Merk at løv og annet organisk materiale i passende mengder fungerer som en slags naturlig gjødsel for gressplenen. Dermed kan kraftig raking føre til at du må tilføre næring på andre måter. Da kan du trenge gressgjødsel (les mer om gjødsling lenger nede).

2. Vertikalskjære og lufte gressplenen

Er plenen et par år gammel og har hatt tid til å sette seg, kan den ha behov for lufting. Da er det fint å vertikalskjære og lufte den. Vertikalskjæring betyr å lage små luftehull et par centimeter (1–2 cm) ned i jorden og dele opp eller skjære litt i gressrøttene. Hensikten med vertikalskjæringen er å lufte gresset og forbedre dreneringen. Bedre drenering betyr at vann og næring lettere trenger ned til røttene. Samtidig gjør delingen at gressrøttene stimuleres til å produsere flere sideskudd. Resultatet blir en tettere gressplen når veksten tar seg opp utover i sesongen.

Hvordan vet jeg om gressplenen trenger vertikalskjæring og lufting?

Klipper du med oppsamler, er det vanligvis nødvendig å vertikalskjære en gang per sesong. Et annet godt tips er å inspisere gresset. Er du fornøyd med hvordan det ser ut, kan du la være å lufte. 

Når bør jeg vertikalskjære gressplenen?

Tidspunktet for å lufte plenen med vertikalskjæring er avhengig av den aktuelle plenen, været eller årstiden. Vent til du har klippet gresset et par ganger. Med andre ord bør gresset helst ha begynt å våkne til liv og vokst litt for at ikke vertikalskjæringen skal gi ugresset mulighet til å etablere seg. Tidlig på våren, omkring mars–april, kan være en god rettesnor hvis været og den lokale årstiden tillater det. Det optimale er å vertikalskjære før du støttesår og legger på toppdressing på plenen.

Hvor mange ganger per sesong?

Mange norske gressplener har ikke behov for å luftes mer enn en gang i året. Hvis det er behov for å vertikalskjære oftere, sprer du luftingene jevnt utover sommerhalvåret.

Hvordan vertikalskjærer jeg gressplenen?

Den enkleste og klart beste måten å vertikalskjære på er å lufte gresset med en maskin – en vertikalskjærer. Da får du et jevnt og godt resultat over hele plenen. Eller du kan lufte gresset manuelt med en rive.

 • Vertikalskjær og luft plenen tidlig om våren (mars–april)
 • Gresset må ha begynt å våkne til liv etter vinteren og gjerne ha vært klippet et par ganger før luftingen
 • Det er lurt å lufte etter raking, men før toppdressing og støttesåing
 • Passe på grensekabelen og guidekabelen nede i bakken hvis du har robotgressklipper! 

3. Legge på toppdressing på gressplenen

Nå er gressplenen raket, luftet og renset for unødvendig innhold. Det er tid for å pleie utsatte områder ved å tilføre næringsrik jord i form av toppdressing. Å legge på toppdressing på plenen betyr å tilføre en jordblanding for å forbedre jorden i plenen eller reparere dumper, ujevnheter og andre utsatte områder. Når du legger på toppdressing, får plenen en skikkelig spabehandling. Toppdressing gjør det enklere for plenen å holde på og absorbere vann, næring og gjødsel eller kalk – men det er også et godt underlag for nye gressfrø som du sår. 

Når og hvor mye toppdressing skal jeg legge på?

Det beste er å legge på toppdressing om våren eller høsten. Helst når gressplenen er ryddet, klippet og luftet med vertikalskjæring. Spre toppdressingen jevnt over hele gressplenen, eller der det er behov for litt ekstra. 1–2 cm toppdressing kan være en passe mengde å sikte seg inn på. 

Hvor ofte bør jeg legge på toppdressing?

Toppdressing er ikke nødvendig hvert år, men inspiser plenen og vurder hvor fornøyd du er med den. Deretter legger du på toppdressing der du synes det trengs.

Hvilken jord bør jeg bruke til toppdressingen?

Til toppdressing er det lurt å bruk jord som er beregnet til dette. En god toppdressing tilfører kalk, jordstoffer og sand (godt for drenering). Det skaper gode forhold for plenen og reduserer risikoen for at mose og ugress skal trives og vokse seg sterke.

 • Legg på toppdressing om våren eller høsten
 • På utsatte plener eller områder kan du legge på toppdressing flere ganger per sesong etter behov
 • Spre ut 4–5 liter per m2 eller et lag på 1–2 cm (beregn en sekk med 40 liter toppdressing til 8–10 m2)
 • Fordel toppdressingen med en kost eller rive
 • La gresset vokse opp før du legger på toppdressing på samme område igjen
 • Toppdressing får gressfrøene til å etablere seg raskere etter støttesåing
 • Gir en jevnere overflate og gjør det enklere å klippe
 • Øker gressveksten

4.Så gressplen

Når du har raket, luftet og lagt på toppdressing, har du lagt et godt grunnlag for å få den grønneste plenen noensinne! Nå er det perfekt å så, støtteså eller etterså gressplenen. Kjært barn har mange navn. Støttesåing eller ettersåing betyr at du strør ut og sår nye gressfrø på en eksisterende gressplen for å stimulere nytt gress og få en tettere plen. Det er enkelt å så med en gressfrøblanding. Gressfrøpakker inneholder ofte en blanding av forskjellige gressfrø.

Når bør jeg så gressfrø på plenen?

Det optimale er å så gressfrø om høsten, men det går an å så når som helst i vekstsesongen. Om høsten er det varmere temperaturer i bakken enn om våren, og dermed klarer gressfrøene å etablere seg enklere og raskere. Det er fremdeles varmt, men samtidig fuktig nok både i luften og i jorden (dugg) til å få en god etablering. Dessuten har de nye gressfrøene mindre konkurranse fra ugress om høsten.

Går det an å så gressfrø om sommeren?

Om sommeren er det sterkere sol og ofte tørrere både i jorden og i luften. Derfor blir det litt vanskeligere å få fart på etableringen. Hvis du sår gressfrø om sommeren, kan det være nødvendig med mer og økonomisk dyrere manuell vanning (hvis vi ser bort fra de vanlige kalde og regnfulle norske sommerne).

Når kan jeg så gressfrø om våren?

Sår du om våren, er det fint hvis temperaturen er høyere enn 10 plussgrader og at den nysådde, ettersådde eller støttesådde plenen holdes fuktig. Derfor er både vertikalskjæring og toppdressing en stor fordel, og en god forberedelse slik at plenen skal kunne holde på fuktighet og vann. Ikke vann for mye, slik at gressfrøene flyter bort og klumper seg, men hold gresset passe fuktig hvis det blir behov for vanning. 

Hvilken gressfrøblanding skal jeg velge, og hvordan sår jeg?

Velg en gressfrøblanding som har de egenskapene du ønsker, og strø ut et jevnt lag over hele området. Hvis du sprer for hånd, strør du først på langs og deretter på tvers. Men det aller beste er å spre ut gressfrøene med en spredervogn. Da blir fordelingen jevn, og du kan enkelt dekke hele området med sprederen. Har du områder med nakne hull eller steder der det trengs mer gress, kan du fylle på ved å spre ut ekstra gressfrø for hånd. 

Spire er et prisgunstig gressfrø av høy kvalitet. Det gir en langsomtvoksende, slitesterk og tettere plen. Spire er en eksklusiv blanding av gressfrø som har blitt kåret til best i test, og som passer for deg som vil ha ekstra grønt gress. 

 • Det optimale er å så gressfrø om høsten, men det går også fint om våren og greit om sommeren
 • Velg en gressfrøblanding av god kvalitet som har de egenskapene du ønsker å se i plenen
 • Mange typer gressfrø bør ha en temperatur på over 10 grader, men noen tåler ned til 5 grader
 • Bruk en strøvogn for å få en jevn fordeling over hele området
 • Ikke vann for mye, men hold plenen fuktig

Det er som oftest i forbindelse med nybygging og planering av tomten at man sår plen. I byggeperioden kan jorda ha blitt nedkjørt og hard av tunge maskiner. Det første som må gjøres er derfor å løse opp jorden med spade eller jordfres.

Jordforbedring før du sår

Ofte er det behov for å forbedre jorden med produkter som kompostjord, moldjord eller barkkompost. Jordprøver gir svar på om det også er behov for kalking. Skal plenen anlegges på tung leirjord, er det lurt å blande inn sand eller grus med jordforbedringsmidlene i de øverste 20 cm.

Fjern ugress

Det er enklere å fjerne ugresset før plenen sås enn etterpå. Sett derfor av tid til dette, uansett om du velger å luke, eller bruke kjemiske midler. Et aktuelt ugressmidler før såing er Roundup. Merk deg at etter behandling med kjemiske ugressmidler må det gå rundt en uke før du sår.

Etter at du sår bør du vente 4-6 måneder før du evt. behandler den med kjemiske ugressmidler. 

Finplanering

Når du skal finrake, pass på at plenen får fall slik at vann ikke blir stående eller renner inn mot huset. Fallet skal være minst 2 cm pr. meter ut fra huset. Rak jevnt og fjern større steiner og klumper fra overflaten. Rull over med plenvalse. Mindre areal kan eventuelt stampes med rivehode eller tråkkes. Finrak over til slutt.

Gjødsling

Bruk 5-10 kg FK Hagegjødsel pr 100 m2. Gjødselen blandes inn i de øverste 10 cm av jorda.

Les mer om gjødsling av plen her.

Så plen

Når du skal igang med såing strør du frøene på kryss og tvers over hele arealet. For jevn fordeling kan du bruke såvogn eller håndsåer. Bruk 1,2 - 1,5 kg. frø pr. 100 m2 som moldes lett ned med ei jernrive, maks 1 cm. dypt. Til slutt anbefaler vi å valse over etter såing som sikrer frøet god jordkontakt og mer fuktighet.

For å bevare fuktigheten kan arealet eventuelt dekkes med vekstduk. Den beste tiden å så på er tidlig i mai, eller i slutten av august/begynnelsen av september.

5. Gjødsle og kalke gressplenen

Kostholdet er viktig for at vi mennesker skal holde oss friske, og akkurat det samme prinsippet gjelder for gressplenen. For å få virkelig grønt gress må vi tilføre passe mengde næring og gjødsel. Tidspunktene for gjødsling og kalking av gressplenen er tidlig på våren, på forsommeren og på høsten før vinteren kommer. Et tips er å bruke en spredervogn for å fordele gjødsel og kalk jevnt over hele området.

Hvor ofte bør jeg gjødsle

Vi anbefaler å gjødsle 2–3 ganger i sesong. Vent i 4–6 uker mellom hver gang ved hurtigvirkende plengjødsel og 6–8 uker ved langtidsvirkende. Inspiser plenen og se når veksten eller næringen begynner å avta. Når grønnfargen blekner, er det på tide med en gjødselkur igjen.

Plengjødsel om våren?

Før du gjødsler gressplenen om våren, må den ha tørket opp og gresset bør ha kommet i gang med veksten. Velg en langtidsvirkende gjødsel med mye nitrogen som hjelper gresset med å komme til hektene igjen etter vinteren. En langtidsvirkende plengjødsel er litt dyrere, men varer lenger. 

God plengjødsel på forsommeren?

Gi en ekstra dose plengjødsel på forsommeren når plenen vokser mest. Da trenger plenen litt drahjelp for å beholde den grønne fargen og fortsette å vokse og utkonkurrere ugresset. Det er viktig å skylle ned gjødsel og kalk med vann, slik at solen ikke svir gresset. Felleskjøpets plengjødsel er en hurtigvirkende og lettoppløselig gjødsel som dekker plenens næringsbehov før sommeren, og som ikke svir gresset hvis du vanner rett etter gjødslingen. Kjøp Felleskjøpets plengjødsel i butikk eller rett på nett. 

Mindre nitrogen i plengjødselen om høsten?

Om høsten er det optimalt å bruke gjødsel med liten mengde nitrogen og mye fosfor og kalium. Dette gir en god dose næring til røttene og styrker celleveggene før vinteren. Prøv Felleskjøpets plengjødsel. Da legger du grunnlaget for å få nabolagets grønneste gressplen neste sesong også!

 • Vår og forsommer: Bruk langtidsvirkende gjødsel med mye nitrogen
 • Om høsten: Bruk gjødsel med lite nitrogen og mye fosfor og kalium
 • Bruk en spredervogn når du sprer ut plengjødsel

Pass på å vanne etter at du har gjødslet, eller planlegg å gjødsle når det er varslet regn, slik at solen ikke svir gjødsel som ligger på gresset

6. Motvirke mose og ugress i plenen

En grønn gressplen kommer dessverre ikke helt av seg selv. En jevn og grønn gressplen er egentlig et unaturlig økologisk system. Det krever kontinuerlig stell og vedlikehold for at gresset skal vinne over mose, ugress og andre inntrengere i plenen. Du leste riktig. På lang sikt er den beste strategien for å motvirke ugress og mose i plenen ikke å bekjempe dette, men i stedet legge til rette for og hjelpe gresset slik at det kan vokse seg sterkere og dominere i hagen.

Når trives mosen i plenen?

Mose finnes naturlig på gressletter, og det vil alltid finnes mosesporer. Mosen trives best når det er kaldt og fuktig, og derfor vokser den best og tar gjerne over utover på høsten når temperaturen synker under 10 grader og gresset slutter å vokse.

Hvordan blir jeg kvitt mose raskt?

Har du mye mose i plenen, skyldes det ofte mangel på næring. En rask løsning er å bruke mosemiddel som motvirker mose. For eksempel vil et mosemiddel med høyt innhold av jern eller jernsulfat virke mot mose. Dette er effektive midlertidige midler som fungerer på kort sikt. Mosen kommer tilbake, og dessuten svekkes plenens skyggepartier av mosemiddelet. Hvis du bruker mosemidler, bør du velge en kombinasjon av mosemiddel blandet med næring som stimulerer til vekst i plenen.

Hvilket mosemiddel bør jeg velge?

Et godt produkt som også har organisk basert og langtidsvirkende plengjødsel med jernsulfat, er Trim mosefjerner. Det er en plengjødsel av god kvalitet som gir plenen den næringen den trenger, samtidig som den motvirker mose. Jernsulfatet gjør gresset grønnere. Bruk gjerne dette middelet om våren for å gi plenen en god start og hjelpe den med å utkonkurrere mosen.

Hvordan holder jeg plenen mosefri hele året?

Den langsiktige løsningen for en mosefri og grønn plen er veldrenert jord, gjødsel og hyppig klipping. Hvis gressmatten er veldrenert, tørker den raskere opp etter nedbør, slik at mosen ikke trives. Sørg for å tilføre plengjødsel som inneholder nødvendig næring og hjelper gresset med å vokse (les mer om gjødsel og kalk i trinn 5 over).

Klippe for å motvirke mose og ugress?

Bruker du en vanlig gressklipper, samles gresset i oppsamleren og du unngår å fylle gressplenen med tykke lag av gressklipp som holder på fuktigheten og får mosen til å trives. Hvis du vil motvirke mose og ugress, må du klippe ofte. Helst en eller to ganger i uken i sesong. En selvgående robotgressklipper klipper lite og ofte – optimalt mot mose.

Hvordan blir jeg kvitt ugress i plenen?

Ugress spres via frø og kan ligge i jorda i lengre tid. Vertikalskjæring sent om våren eller på sensommeren når det er mest ugressfrø kan få fart på ugresset – så unngå det. Det finnes midler som motvirker ugress, men akkurat som med mose er det en midlertidig løsning som er effektiv på kort sikt. Vedlikehold, næring og klipping som styrker gresset slik at det kan utkonkurrere ugress og mose, er en langsiktig og bærekraftig metode for å få nabolagets grønneste gressplen.

 • En gressplen uten mose og ugress kommer med veldrenert jord, passe mengde næring og regelmessig plenklipp 
 • Mosemiddel med høyt jerninnhold og ugressmiddel er en effektiv løsning på kort sikt
 • Hvis du bruker mose- eller ugressmiddel, bør du velge et som inneholder næring til plenen også
 • Stell plenen og hjelp den med å utkonkurrere mose og ugress
 • Mange har problemer med kløver i plenen. Den eneste måten å bli kvitt kløveren på, er å bruke ugressmiddel.

7. Klippe gressplenen

Noe av det viktigste i jakten på en grønn gressplen er selvfølgelig stell. Når grunnlaget er lagt med raking, lufting, toppdressing, såing av gressfrø, gjødsling og kalking, gjenstår bare klipping og vanning. Plenklipping kan være den faktoren som løfter plenen fra grønn til grønnest!

Hvor ofte bør jeg klippe plenen?

Gresset vil gjerne vokse høyt for å kunne spre frøene. Klipper du gresset kontinuerlig, stimulerer du sideskudd i gressplantene, og plenen blir både jevnere og tettere. Plenen liker faktisk å bli klippet, men det er viktig å kutte lite og ofte –særlig i sesong (om sommeren). Klipp gjerne en gang i uken i sesong. Dermed motvirker du samtidig at mose og ugress får etablere seg i plenen.

Hvor kort bør jeg klippe plenen?

Plen som er nysådd, støttesådd og ettersådd med gressfrø som har vokst opp, skal helst ikke klippes før gresset har blitt 6–8 cm høyt. Klipp bare 1–2 cm av tuppene den første gangen. Dessuten er det viktig å klippe maksimalt en tredel av gresset om gangen.

Klippe med oppfanger eller bioklipp?

Det finnes fordeler og ulemper med forskjellige gressklippere og teknologier. Det går fint å klippe med en vanlig bensingressklipper eller batteridrevet gressklipper. Med en oppsamler får du en ryddig og ren gressplen hele sommeren. Men da tar du ikke vare på gressklippet, som i passe mengder er en organisk og naturlig type gjødsel. Med en gressklipper som maler ned klippet til naturlig kompostgjødsel (bioklipp), kan plenen beholde og nyttiggjøre seg litt næring fra gressklippet som er til overs.

Hvilken gressklipper bør jeg velge?

En stadig vanligere og mer populær trend er å skaffe seg en selvgående gressklipper som gjør jobben selv. En robotgressklipper går på kryss og tvers over plenen og klipper gresset med små, tynne kniver. Gressklippet som blir til overs, blir dermed liggende igjen i gressplenen og går inn i kretsløpet som litt økologisk næring. Les mer om robotgressklippere og finne nyttig informasjon før du kjøper her.

Robotgressklipperen klipper ofte, og dermed etterlater den seg ytterst små spor, om noen. Du ser altså ikke gressklippet i plenen og kan glede deg over en gressplen som alltid ser velklippet ut. Et stort pluss med robotgressklippere er at du slipper å gjøre jobben selv og kan nyte sommeren i hagen. Les mer om de populære selvgående robotgressklipperne våre.

 • Gressklipping er utrolig viktig for at gresset skal trives – gresset liker å bli klippet!
 • Klipp minst en gang i uken i sesong – klipp lite og ofte
 • Begynn å klippe på øverste nivå, og senk gradvis derfra
 • Klipp maksimalt en tredjedel av gresset om gangen

8. Vanne gressplenen

På en vanlig norsk sommer skjer dette som regel automatisk (men ikke i den rekordvarme sommeren 2018). Ellers er det lurt å vanne gressplenen når regnet uteblir, for å holde gresset grønt. 

Hvor ofte bør jeg vanne?

En etablert gressplen tåler tørke bedre enn en nyanlagt eller nysådd plen. Du trenger ikke å vanne etablerte plener så ofte, men bruk heller rikelig med vann de gangene du vanner. Du ser på gresset når det behøver vanning – la behovet styre.

Hvordan vanner jeg en nysådd plen?

Nysådde plener krever vanning, i motsetning til etablerte plener. Det betyr at du må vanne lite, men oftere. For mye vann kan få frøene til å renne bort og klumpe seg. Vann mindre og oftere for å holde den nysådde gressplenen passe fuktig.

Når på dagen bør jeg vanne?

Husk at sommervarmen er på sitt sterkeste midt på dagen – så unngå å vanne da. Det optimale tidspunktet på døgnet er tidlig om morgenen, men det går også bra å vanne om kvelden. Da kommer vannet ned i jorden uten å fordampe i den varme solen.

Hvor mye skal jeg vanne?

Bruk en vannspreder for å vanne jevnt. Passe mengde er hvis jorden blir fuktig inntil 15 cm ned i plenen. Et tips er å sette en regnmåler eller beholder under sprederen, og så flytte sprederen til et nytt område når det har samlet seg ca. 25 mm vann. Eventuelt kan du lage et snitt i jorden og se hvor langt ned det har blitt vått.

Har du brune flekker i plenen?

Dette kan være dødt gress som har tørket på grunn av varme eller tørkeperioder (for eksempel sommeren 2018, da alle plenene i Norge ble brune). Derfor er det viktig å vanne plenen regelmessig. Men hvis skaden allerede har skjedd, kan det være nødvendig å legge på toppdressing og så gressfrø for å reparere plenen.  

Brune flekker i gresset kan også være angrep av hageoldenborre eller sankthansoldenborre. De legger larver i gressrøttene og fører til brune flekker på plenen (på størrelse med bunnen av en bøtte). Det finnes forskjellige metoder for å løse dette, alt etter hvor akutt angrepet er. En mer kortsiktig metode er å helle nematoder over angrepne steder. Nematodene angriper larvene under flekkene i plenen. Dette motvirker angrep som allerede pågår, men nok en gang er godt plenstell den langsiktige løsningen. Pass med andre ord på at gressplenen har det bra. Det betyr at du må gjødsle minst tre ganger per sesong, legge på toppdressing, etterså og vanne i passelige mengder. Da forlater hageoldenborrer og sankthansoldenborrer den sunne og friske plenen din til fordel for naboens.

 • Vann etablerte plener sjelden, men rikelig
 • Nysådde plener skal vannes helt motsatt – lite og oftere
 • Vann morgen eller kveld i sesong
 • Bruk vannspreder for å vanne jevnt
 • Det er bra hvis vannet trenger ca. 15 cm ned i plenen
 • Tips: Sett en regnmåler inntil sprederen til du har vannet 25 mm, og flytt deretter sprederen