17.03.2022 | Ragnar Dæhli, Produktsjef gjødsel/kalk

For at planter skal utvikle et størst mulig rotsystem som kan ta opp vann og næring, må pH-verdien i jorda være rundt 6. En pH-verdi under dette gjør rotsystemet mindre og næringsstoffene i jorda mindre tilgjengelig for plantene. Løsningen kan være å kalke på høsten eller våren og da gjerne før snøen er helt smeltet. 

Hvorfor kalke? 

Kalk motvirker sur jord slik at planterøttene brer seg ut og tar opp mer vann og næring. Mesteparten av jorda i Norge er i utgangspunktet surere enn det som er optimalt for plen og de fleste hageplanter. 

Ta en jordprøve 

Er du i tvil om pH-en i jorda kan du ta en jordprøve og hvis pH-verdien er under 5,8 er jorda for sur, og har behov for kalk. Hvis du har regelmessig prøver som viser fallende verdier på vei under 6, bør du vurdere å kalke. 

Velg riktig kalk til hagen 

Felleskjøpet Hagekalk passer til alle hagevekster og sikrer planter tilgang til næring og gode vekstforhold. Denne hagekalken er granulert, og kommer som små kuler av kalksteinmel i sekker på 20 kg. Kulene er enkle å spre jevnt utover, enten med hånd eller ved bruk av spredeutstyr som håndsåer eller strø- og såvogn. Bruk av spredeutstyr forutsetter at den er granulert, altså at kalken kommer i kuler. 

Slik kalker du i hagen 

Det er best å kalke på høsten eller våren før snøen er helt smeltet. Felleskjøpet Hagekalk strøs direkte på gressplenen. For å få et godt resultat anbefaler vi å tilføre en sekk (20 kg) hvert år per 400 kvadratmeter plen, eller etter behov hvis du har mose og ugress. Vedlikeholdskalking kan gjøres hvert andre eller tredje år. Da må mengden dobles eller tredobles. 

Skal du legge ny plen? Da bør du kalke jorda før du sår eller legger ferdigplen. Bland kalken og gjødsel sammen, og bruk to til tre sekker (40-60 kg) per 100 kvadratmeter plen. 

Blomsterbed, bærbusker og frukttrær kan gjødsles og kalkes som gressplenen. Surjordsplanter som lyng, rododendron og hageblåbær skal ikke kalkes, de kan gjerne gjødsles. Pass på å ikke kalke for mye, da vil plantene mistrives fordi de får problemer med å ta opp næring. 

Kalk bidrar til mindre mose og ugress 

Mose i plenen kan være et tegn på for lav pH-verdi, og kalken vil ikke fjerne mosen, men det gir gressplenen bedre vekstbetingelser. Gresset vokser altså kraftigere og fortrenger mosen. Har du mye mose i plenen bør du bruke mosefjerner og rake bort mosen. Når mosen er fjernet kan du så i nye plenfrø, samt vanne og gjødsle rikelig, slik at det nye gresset vokser. 

Kalk bidrar også til mindre ugress, og ved å gi planteartene som er sådd de beste forholdene, hindrer man at ugresset får gode vekstforhold. 

OBS: Kalk må ikke forveksles med kalksalpeter. Kalksalpeter er nitrogentilskudd, som brukes til å friske opp vekster, eller til plen og kjøkkenhage midt på sommeren. 

Ved spørsmål om kalk til hagen kan du få gode råd i din nærmeste Felleskjøpet-butikk. Finn din nærmeste butikk her.