Når kan du så plen?

Den beste tiden og så plen på er tidlig vår eller tildlig høst. Temperaturen bør være over 10C og frosten må ha gått i bakken.

Start med å løse opp jorden

Det er som oftest i forbindelse med nybygging og planering av tomten at man sår plen. I byggeperioden kan jorden ha blitt nedkjørt og hard av tunge maskiner. Det første som må gjøres er derfor å løse opp jorden med en greip eller jordfres. Hvis jorden er veldig hardpakket bør den løses ned til 10- 15 cm dyp.

Jordforbedring før du sår

Ofte er det behov for å forbedre jorden med produkter som kompostjord, moldjord eller barkkompost. En jordanalyse gir svar på om det også er behov for kalking. Skal plenen anlegges på tung leirjord, er det lurt å blande inn sand eller grus med jordforbedringsmidlene i de øverste 20 cm. Har man løsere jord kan man fylle på med et nytt lag hagejord.

Fjern ugress

Det er enklere å fjerne ugresset før plenen sås enn etterpå. Sett derfor av tid til dette, uansett om du velger å luke, eller bruke kjemiske midler. Et aktuelt ugressmidler før såing er Roundup. Merk deg at etter behandling med kjemiske ugressmidler må det gå rundt en uke før du sår.

Etter at du sår bør du vente 4-6 måneder før du eventuelt behandler den med kjemiske ugressmidler. 

Gjødsling

Du kan gjødsle samtidig som du sår. Det gjør du ved å strø gjødsel løst over jorda og bruker en rive til å blade det inn. Bruk 5-10 kg FK Hagegjødsel pr 100 m2. Gjødselen blandes inn i de øverste 10 cm av jorda.

Finplanering

Når du har fylt på med jord og gjødsel, er det tid for å jevne ut jorda. Bruk en jerrive. Pass på at plenen får fall slik at vann ikke blir stående eller renner inn mot huset. Fallet skal være minst 2 cm pr. meter ut fra huset. Rak jevnt og fjern større steiner og klumper fra overflaten. Rull over med plenvalse. Mindre areal kan eventuelt stampes med rivehode eller tråkkes. Finrak over til slutt.

Velg riktig frø

For å få en fin plen bør du velge riktig frøtype, nemlig den som er til villa- og hagebruk. Har du en plen som vil bli tråkket mye på, for eksempel fotballspilling og annen aktivitet, så kan det være lurt å velge en frøblanding som gir mer slitesterkt gress, som sportsplen.

Så plen

Når du skal igang med såing strør du frøene på kryss og tvers over hele arealet. For jevn fordeling kan du bruke såvogn eller håndsåer. Bruk 1,2 - 1,5 kg. frø pr. 100 m2 som moldes lett ned med ei jernrive, maks 1 cm. dypt. Til slutt anbefaler vi å valse over etter såing som sikrer frøet god jordkontakt og mer fuktighet.

For å bevare fuktigheten kan arealet eventuelt dekkes med vekstduk.