14.04.2016 | Felleskjøpet

Den beste tiden å så plen på er tidlig vår eller tidlig høst. Temperaturen bør være over 10C og frosten må ha gått i bakken.

Start med å løse opp jorda

Det er som oftest i forbindelse med nybygging og planering av tomten at man sår plen. I byggeperioden kan jorda ha blitt nedkjørt og hard av tunge maskiner. Det første som må gjøres er derfor å løse opp jorda med en greip eller jordfres. Hvis jorda er veldig hardpakket bør den løses ned til 10- 15 cm dyp.

Forbedre jorda før du sår

Ofte trenger du å forbedre jorda med produkter som kompostjord, moldjord eller barkkompost. En jordanalyse gir svar på om det også er behov for kalking. Skal du så plen på tung leirjord, er det lurt å blande inn sand eller grus med jordforbedringsmidlene i de øverste 20 cm. Har du løsere jord, fyll på med et nytt lag hagejord.

Sett av tid til å fjerne ugress

Det er enklere å fjerne ugresset før plenen sås enn etterpå. Sett derfor av tid til dette, uansett om du velger å luke, eller bruke kjemiske midler. Et aktuelt ugressmidler før såing er Roundup. Merk deg at etter behandling med kjemiske ugressmidler må det gå rundt en uke før du sår. Her finner du kjemiske midler og redskap for å bekjempe ugress. 

Etter at du sår bør du vente 4-6 måneder før du eventuelt behandler den med kjemiske ugressmidler. 

Gjødsle samtidig som du sår

Strø gjødsel løst over jorda og bruker en rive til å blade det inn. Bruk 5-10 kg FK Hagegjødsel pr 100 m2. Gjødselen blandes inn i de øverste 10 cm av jorda.

Jevn ut jorda

Når du har fylt på med jord og gjødsel, er det tid for å jevne ut jorda. Bruk en jerrive. Det er viktig at plenen får fall slik at vann ikke blir stående eller renner inn mot huset. Fallet skal være minst 2 cm pr. meter ut fra huset. Rak plenen jevn og fjern større steiner og klumper fra overflaten. Rull over med plenvalse. Ved mindre plen kan du stampe med rivehode eller tråkke det til. Finrak over til slutt.

Riktig frø til ditt bruk

For å få en fin plen bør du velge riktig frøtype, nemlig den som er til villa- og hagebruk. Har du en plen som vil bli tråkket mye på, for eksempel fotballspilling og annen aktivitet, så kan det være lurt å velge en frøblanding som gir mer slitesterkt gress, som sportsplen.

Slik sprer du gressfrøene

  • Strø frøene på kryss og tvers over hele arealt
  • Bruk såvogn eller håndsåer for jevn fordeling
  • Bland frøene lett inn i jorda med ei jernrive, maks 1 cm dypt. Vi anbefaler 1,2-1,5 kg. frø pr. 100 m2.
  • Til slutt bør du valse over med en plenvalse, da får frøet god jordkontakt og mer fuktighet.
  • For å bevare fuktigheten kan arealet eventuelt dekkes med vekstduk.