24.08.2014 | Felleskjøpet

Myggfellen Mosquito Magnet kommer i modellene Pioneer, Independence og Executive. Dette er feller i forskjellige størrelser, men alle suger kontinuerlig til seg mygg og knott.

Reduserer myggbestanden markant

Myggfellene lokker til seg og fanger mygg og knott. De sprer en fargeløs og luktfri strøm av karbondioksid, altså det naturlige stoffet vi mennesker utånder, samt en etterligning av aromaen fra menneskehud. Dette tiltrekker seg mygg, knott og andre blodsugende insekter.

Når insektene kommer nærme nok maskinen blir de sugd inn i et filter, som på en støvsuger. Det er kun hunnen som suger blod. Mosqutio Magnet fanger hunninsekter og sørger derfor for at klekkingen blir redusert. Da blir også myggbestanden mindre innenfor et definert område.

Independence myggfjerner fjerner effektivt store mengder mygg og knott

Dekker et område opptil 4 mål

Myggen er veldig lokalt forankret. Den lever stort sett hele livet der den klekkes. Dette er et av grunnprinsippene for at myggfellen fungerer. Hadde myggen vært en nomade ville ikke maskinen klart å ta unna.

La maskinen stå og gå kontinuerlig i 4-6 uker ett sted. Myggfellene dekker et område på rundt 4 mål, og vil bidra til å redusere myggbestanden der fellen er utplassert. Flytt maskinen etter myggen gjennom hele sommeren. 

Kvitt deg med opptil 10.000 mygg i døgnet

Noragent, importør av den amerikanskproduserte myggfellen, har målinger og bevis for at den minste myggfellen kan fange rundt en liter mygg i uken. De to største fellene kan fange halvannen liter i uken. I en liter er det rundt 45 000 mygg. Mengden mygg myggfellen fanger avhenger av bestanden i området. Les mer om Mosquito Magnet på Noragents nettsider. 

Stadig forbedring av myggfellen

Blant forbedringene sammenlignet med forgjengeren Patriot er et 3 ganger så stort fangstnett. Pioneer gir også en varmere luftstrøm av CO2, noe som bidrar til større tiltrekningskraft for blodsugende insekter. I tillegg er selve karosseriet forsterket slik at Pioneer egner seg bedre til bruk i knottrike områder.