12.08.2021 | Felleskjøpet

Maur har blitt et helårsproblem i Norge. Årsaken til dette er utstrakt bruk av varmekabler i norske hjem. Når det blir kaldt utendørs trekker maurene inn og lever i passende hulrom i gulv og vegger.

Det finnes flere produkter for å bli kvitt maur. Produktene kommer i form av strømidler, vanne- og spraymidler og lokkebokser for bruk både innendørs og utendørs.

Bli kvitt maur innendørs

Lokkebokser mot maur kan brukes både innendørs og utendørs. Disse boksene er lukket, slik at barn og dyr ikke kommer til midlet. Boksen inneholder et naturlig virkestoff som maurene frakter med seg til reiret. For best effekt plasseres boksen i nærheten av reiret eller der hvor mauren ferdes. Behandlingen gjentas etter behov, til reiret er utryddet. Hos Felleskjøpet får du disse to boksene:

  • Lokkeboks mot maur
  • Maurlokkeboks 

Bli kvitt maur utendørs

Maurprodukter til utendørs bruk kommer i form av strømiddel, spray, granulat, vannemiddel og superkonsentrat på tube. Disse produktene brukes utendørs, utilgjengelig for barn og/eller kjæledyr. Dette er midler som spres på typiske steder hvor maur trives og ferdes, som langs mur, under terrassen eller i sanden under hellene.

Velg riktig middel mot maur

  • Strø- og vannemidler trekker ned i bakken og virker på maurarter som har reir under bakken.
  • Spray påføres grundig i ferdselsveier, smutthull og innganger.
  • Granulat fraktes av maur med til tua som utryddes effektivt. Midlet er tilført et bitterstoff som gjør det lite attraktivt for barn og kjæledyr.
  • Superkonsentrat på tube kan brukes som sperrebelte med få centimeter mellomrom, eller til punktbehandling i ferdselsveier eller ved inngang til tue/reir. Midlet fraktes tilbake til reiret/tua som utryddes effektivt. 

Etter behandlingen bør du følge med de tidligere utsatte maurområdene. Det kan være aktuelt å gjenta behandlingen flere ganger for full effekt, avhengig av bestand og produkt du benytter.