10.11.2023 | Felleskjøpet

Mange har fremdeles hagemaskiner som går på bensin. Og når vi sier hagemaskin da mener vi gressklipper, snøfreser, motorsag, gresstrimmer, hekksaks, ja, rett og slett alle motoriserte maskiner du bruker i hagen.

For å redusere utslipp av klimagasser fra fossilt drivstoff begynte man våren 2023 å blande inn etanol, også kalt bioetanol, i bensinen. De nye bensintypene betegnes som E0, E5 (motorer som tidligere brukte 98 oktan, bruker nå denne) og E10 (motorer som tidligere brukte 95 oktan, bruker nå denne), hvor E står for etanol og tallet sier noe om hvor om hvor mye etanol som er blandet inn i bensinen. Med andre ord i E0 er det ikke blandet inn etanol, mens bensin merket E5 har 5% etanol blandet inn og bensin merket E10 inneholder 10% etanol. Jo, høyere etanolinnhold, jo mer kan det påvirke motorene på hagemaskinen negativt.

Hva er bioetanol?
Bioetanol er et fornybart drivstoff og, et organisk materiale som blir produsert av blant annet poteter og mais, faktisk en form for sprit.
 

Hvorfor bør du ikke fylle E10 på din hagemaskin?

De fleste av oss er vant med å bruke 95 oktan fra vanlig drivstoffpumpe på våre hagemaskiner. Og motoren vil fungere, også på den nye E10, men blir redskapen stående ubrukt over tid med bensin på tanken og i systemet, kan det oppstå problemer.

Bioetanolen gjør bensinen til ferskvare som ikke tåler lagring. Det er fordi at etanolen binder fuktighet og gjør at vannmengden i bensinen øker over tid. Vann i bensin vil gjøre at motoren går dårligere. Vannet kan også forårsake korrosjon i motor og forgasser dersom den blir stående ubrukt. I tillegg kan etanolen over tid tære på pakninger og bensinslanger, slik at de morkner og må skiftes ut. Så bruker du E10 på dine hagemaskiner, må du sørge for å bruke opp bensinen før du setter den bort for sesongen.

Bruke alkylatbensin på din hagemaskin?

Du kan bruke 98 oktan, den nye E5 på hagemaskinen din. Den inneholder mindre etanol, men også den har ikke godt av å bli lagret over tid.

Det beste alternativet er alkylatbensin. Alkylatbensin inneholder ikke etanol har mindre av de skadelige stoffene som for eksempel bly, svovel, aromater og benzen. Den er renere en vanlig blyfri bensin og gir dermed mindre og renere avgasser. Alkylatbensin gir i tillegg en renere forbrenning, øker ytelsen og forlenger levetiden på motoren. Bedre for miljøet, for mennesker og dyr, og bedre for din hagemaskin.

To typer alkylatbensin – hvilken skal du bruke?

Det finnes to typer alkylatbensin. En beregnet for 2-taksmotorer med en blanding av bensin og olje, og en til 4-taktsmotor med kun bensin.

Eksempler på hagemaskiner som bruker 2-takts alkylatbensin er motorsag, ryddesag, hekksaks, kantklipper og løvblåser. Mens gressklipper, snøfreser, jordfreser og aggregater bruker 4-takts alkylatbensin.

Sjekk alltid instruksjonsboken eller merkingen på selve maskinen for å finne ut hva slags drivstoff din hagemaskin skal ha. Her oppgis det som regel om maskinen har en 2-taktsmotor eller en 4-taktsmotor, og hvilken type bensin og olje som anbefales. Er du usikker, bør du kontakte leverandøren av hagemaskinen.

Hos Felleskjøpet får du kjøpt alkylatbensin i 5- og 25 literskanner.

Hva er forskjellen mellom 2-taktsmotor og 4-taktsmotor?
En 2-taktsmotor er en type forbrenningsmotor som fullfører en arbeidssyklus i to bevegelser av stempelet og trenger en blanding av bensin og olje for å smøre motoren og forbrenne drivstoffet.
En 4-taktsmotor er en type forbrenningsmotor som fullfører en arbeidssyklus i fire bevegelser av stempelet og trenger bare bensin for å forbrenne drivstoffet, mens oljen er separat og sirkulerer i motoren for å smøre den.
 

Tilsetningsstoffer til pumpebensinen

Har du ikke tilgang til E5 eller alkylatbensin, så finnes ulike tilsetningsstoffer man kan tilføre bensintanken for å redusere skadene etanolen kan skape. Hos Felleskjøpet fører vi Briggs & Stratton sin bensintilsetning som kan brukes på både 2-takts og 4-takts motorer. Når denne tilsetningen blandes inn i bensinen, stabiliserer den og øker holdbarheten med opptil 2 år.  Tilsetningen vil forhindrer avleiringer som kan feste seg på ventiler, tette drivstoffslanger og forgasserdyser. I tillegg fjerner den kondensvann og beskytter mot oksidering og korrosjon.