31.05.2017 | Felleskjøpet

Vask gressklipperen etter bruk

Det viktigst og enkleste du kan gjøre er å vedlikeholde etter hver gang du har brukt gressklipperen. Vask klipperen, spesielt under, med bøtte og såpevann etter hver klipp. Bruk en gammel oppvaskkost for å få vekk gress som har satt seg fast. Hvis du har en såkalt bioklipper, som kaster finklippet gress ned i plenen, er det spesielt viktig å rengjøre under klipperen. Hvis ikke fungerer ikke bioklipp-funksjonen som den skal.

Enkelt vedlikehold du kan gjøre selv

Enkel service kan du selv utføre på klipperen. Her kommer servicetipsene. Se også bildene lengre ned i artikkelen som demonstrer hvordan du gjør enkel service selv.

  • Skift tennpluggene. En vanlig tommelfingerregel sier at pluggen skal skiftes etter ca. 100 timers drift.
  • Luftfilter og olje bør skiftes én gang per år. Sjekk i instruksjonsboken eller spør om råd hos din nærmeste Felleskjøpet butikk.
  • Smør mekaniske deler, slik som vaiere og hendler med en egnet oljespray. Sjekk samtidig at de fungerer som de skal.
  • Sjekk om kniven under har hakk, skader eller er skjev. Får du kast i kniven og fortsetter å bruke klipperen, kan det føre til mer feil på gressklipperen, som skade på veivakselen.

Ikke legg gressklipperen på siden

Når du skal gjøre vedlikehold, er det viktig at du ikke legger gressklipperen på siden slik at motoren blir liggende. Da kan olje renne ut i luftfilteret eller i eksosen.

Gjør det heller slik: Dytt håndtaket ned slik at forhjulene løftes og du kommer til under maskinen. Tenk alltid sikkerhet ved å ta av plugghetta når du skal gjøre vedlikehold eller vaske under klipperen. Da kan ikke klipperen starte.

Oppbevaring av gressklipperen

Hvis gressklipperen din ikke kan stå i en garasje eller bod, så er det lurt å dekke den til med et regntrekk. På den måten er den skjermet fra både regn og sol.

Overlat knivsliping til verksted

Slip eller skift av knivene bør overlates til verksted. Robotklippere har tre-eggede kniver som bør skiftes ofte. Det kan du enkelt gjøre selv.

Tøm bensintanken før vinterlagring

Bensin er ferskvare. Småverkstedene til Felleskjøpet opplever ofte at kunder ikke får start på gressklipperen sin. Man bør derfor tømme bensintanken ved å suge eller pumpe ut gjenværende bensin, eller kjøre klipperen tom. Sørg også for at det er nok olje på klipperen.

Lad batteriene om vinteren

Hvis du har en oppladbar klipper, robotklipper eller klipper med el-start, bør batteriet lades én til to ganger i løpet av vinteren. Da varer batteriet lenger. Det er også en stor fordel om du ikke lagrer slike klippere i en iskald garasje.

 Vår servicetekniker demonstrer

Tips 1

Løft forhjulene for å gjøre rent under gressklipperen. Da renner ikke oljen inn i luftfilteret eller eksosen, sier servicetekniker Henning Stormo i Felleskjøpet.

Tips 2

Tennpluggen kan du fint skifte selv – og det bør du gjøre etter ca. 100 timers drift. 

Tips 3

Luftfilteret er det ingen sak å skifte selv – vanligvis er det bare en skrue som må løsnes. Nytt filter får du kjøpt på Felleskjøpet.

Tips 4

Sjekk om kniven under har hakk eller skader, eller om den er blitt skjev fordi du har kjørt borti steiner eller lignende.

Tips 5

I filmen under viser mekaniker Henning Stormo hos Felleskjøpet Barkåker deg hva du enkelt kan gjøre hjemme, og hva du bør overlate til fagfolk. I filmen får du blant annet vite mer om:

  • Olje og bensin
  • Skifte av luftfilter
  • Skifte av tennplugger
  • Renhold og smøring