18.04.2017 | Felleskjøpet

7 generelle råd for å dyrke poteter

  1. Legg potetene i vinduskarmen før du skal sette dem. Da lager settepotetene groer, små skudd som stikker ut av poteten. Dette lar potetplanten komme raskere i gang. Ikke la groene bli for lange, da knekker de lett. Du kan sette potetene uten å vente på groer.
  2. Bruk jord av god kvalitet.
  3. Sett poteten 7-10 cm ned i jorda.
  4. Planteavstanden bør være 25 cm.
  5. Poteter er ikke spesielt næringskrevende. Litt langtidsvirkende gjødsel, for eksempel kugjødsel tilsatt ved planting bør holde.
  6. Potetplanten trenger mye sol, porøs jord og jevn tilgang på vann – men råtner om den blir stående i vann. Vann derfor heller lite og ofte.
  7. Du kan dyrke potet fra rundt 1. mai. Vent til all fare for frost er over.

Når potetene dyrkes ute på bakken, hyppes planten etter hvert som de vokser. Å hyppe vil si å dra opp ny jord rundt planten når den vokser, for å hindre at de nye potetene blir utsatt for sollys. Lyset gjør at potetene begynner å produsere det giftige stoffet solanin. Potetene blir da grønne som følge av sollyset, og disse må ikke spises. 

Dyrk potet på balkongen med potetpotte

Det er enkelt å dyrke egne poteter på terrassen. Gled deg til å høste dine egne poteter. Du trenger bare en potetpotte, settepoteter og rikelig med vann.

Potetpottene kommer i sett som passer perfekt på terrassen eller balkongen. Da kan du plukke poteter hele sesongen.

Slik setter du poteter i potter

Vanligvis gir en potte nok poteter til én person for en sesong. Med fire voksne i huset, er det altså passende med fire potter for å dekke behovet. Poteten bruker 80-110 dager på utvikling fra knoll til den kan høstes, avhengig av sort.

  • Fyll potten med 1/3 jord
  • Legg ned settepoteten og etterfyll med 1/3 jord
  • Etter hvert som planten vokser fyller du gradvis på med jord til potten er full. Husk å ikke dekke bladene helt. Det er viktig å komprimere jorden rundt settepoteten, det vil gi mindre risiko for skurv (sopp som vokser på skallet).

Ved dyrking i potte må vi etterligne hyppe-prosessen som brukes ved planting i bakken. Jordtemperaturen bør være rundt 8 grader. Et jordtermometer sikrer optimal jordtemperatur. 

Ikke sett matpotet i jorda

Skal du dyrke poteter bør du kjøpe sertifiserte settepoteter, eller bruke settepoteter fra egen avling.

Mattilsynet ønsker ikke at du skal sette poteter fra matbutikken rett i jorda. Poteter som ser friske ut, kan likevel inneholde små organismer som kan smitte over fra kjøkkenhagen til jordbruksarealer og gjøre stor skade. Selv om du bor et stykke fra en potetbonde, skal det ikke mye til før smitten er overført. 

Derfor er det regulert gjennom Forskrift om settepoteter 

Bruk sertifiserte settepoteter

Sertifiserte settepoteter fra NORGRO er:
• Sortsrene. 
• Fri for smitte av PCN, lys og mørk ringråte, skadelige virus og andre farlige sykdommer og skadegjørere. 
• I henhold til forskriftens krav om innhold av virus-, sopp- og bakteriesykdommer, samt kravene til varekvalitet. 
• I god fysiologisk kondisjon for rask spiring. 

Slik lagrer du settepotetene frem til lysgroing/varmebehandling/setting:
• I rene lysgroingskasser / kasser 
• I et mørkt lager 
• Ved temperatur på 3–40C 
• Ved 98% relativ luftfuktighet 
• Hold temperaturen jevnt stabil for å unngå kondens