Poteten bruker 80-110 dager på utvikling fra knoll til den kan høstes, avhengig av sort. Potetplanten trenger mye sol, porøs jord og jevn tilgang på vann – men råtner om den blir stående i vann. Vann derfor heller lite og ofte. Vanligvis gir en potte nok poteter til én person for en sesong. Med fire voksne i huset, er det altså passende med fire potter for å dekke behovet. 

Generelle råd for dyrking av poteter:

  • Ved å legge potetene i vinduskarmen før du skal sette de lager settepotetene groer, altså små skudd som stikker ut av poteten. Dette lar potetplanten komme raskere i gang. Ikke la groene bli for lange, da knekker de lett. Du kan sette potetene uten å vente på groer.
  • Bruk jord av god kvalitet.
  • Sett poteten 7-10 cm ned i jorda.
  • Planteavstanden bør være 25 cm.
  • Poteter er ikke spesielt næringskrevende. Litt langtidsvirkende gjødsel, for eksempel kugjødselkompost, tilsatt ved planting bør holde.

Når potetene dyrkes ute på bakken, hyppes planten etter hvert som de vokser. Å hyppe vil si å dra opp ny jord rundt planten når den vokser, for å hindre at de nye potetene blir utsatt for sollys. Lyset gjør at potetene begynner å produsere det giftige stoffet solanin. Potetene blir da grønne som følge av sollyset, og disse må ikke spises. 

Dyrk potet på balkongen

Visste du at det er enkelt å dyrke egne poteter på terrassen? Med riktig stell kan du glede deg til å høste dine egne poteter. Alt du trenger er en potetpotte, settepoteter og rikelig med vann.

Med en potetpotte blir dyrking svært enkelt. Potetdyrkere er plastpotter i sett, og passer perfekt på terrassen eller balkongen. De sorte plastpottene har innsats for enkel dyrking, og gjør at du kan plukke poteter hele sesongen.

Slik gjør du det:

Ved dyrking i potte må vi etterligne hyppe-prosessen som brukes ved planting i bakken:

  • Vent til all fare for frost er over.

- Før lysgroing bør jordtemperaturen være 8 grader.
- Under lysgroing bør ikke jordtemperaturen synke under 8 grader etter at potetene er satt.

  • Fyll potten med 1/3 jord
  • Legg ned settepoteten og etterfyll med 1/3 jord
  • Vann godt
  • Etter hvert som planten vokser fyller du gradvis på med jord til potten er full. Husk å ikke dekke bladene helt. Det er viktig å komprimere jorden rundt settepoteten, det vil gi mindre risiko for skurv (sopp som vokser på skallet).

Ikke sett matpotet i jorda

Om du ønsker selvdyrkede poteter, er det én ting det er viktig å være klar over: På grunn av faren for å spre farlige plantesykdommer, frarådes det å sette matpotet i jord.

Mattilsynet ønsker ikke at du skal sette poteter fra matbutikken rett i jorda i hagen. Poteter som ser friske ut, kan likevel inneholde små organismer som kan smitte over fra kjøkkenhagen til jordbruksarealer og gjøre stor skade. Selv om du bor et stykke fra en potetbonde, skal det ikke mye til før smitten er overført. Bruker du for eksempel samme gummistøvler i kjøkkenhagen som for å gå en tur langs et jorde, kan mye være gjort.

Derfor er det regulert gjennom Forskrift om settepoteter at de som dyrker poteter, skal bruke settepotet. Settepoteten er avlet frem på et sykdomsfritt utgangsmateriale under offentlig kontroll. Det betyr at de er frie for de farlige organisme, og det er dermed mindre behov for å bruke plantevernmidler i jorda under potetproduksjon.

Skal du dyrke poteter bør du kjøpe sertifiserte settepoteter, eller bruke settepoteter fra egen avling. Det er derimot ikke lov å ta med seg poteter fra utlandet, eller å selge eller gi bort settepoteter til andre.

Sertifiserte settepoteter: Grunnlaget for et godt resultat

Potetknollen er en levende plantedel, som best bevarer kvaliteten ved minst mulig håndtering og kortest mulig tid fra håndtering til setting. Hos mange av Felleskjøpets butikker finner du sertifiserte settepoteter fra Norgro i forpakninger på 5 kg, noe som passer for alle.

Norgro har fagkunnskap og erfarne folk innen oppformering, produksjon og salg av settepoteter. Potetene sorteres, emballeres og lastes direkte opp fra den enkelte gård de blir dyrket på. Nye og friske, sertifiserte settepoteter er de to viktigste forutsetningene for å lykkes i potetproduksjon. Om det til stadighet tas ut settepoteter fra foregående avling uten at det gjøres noe i forhold til sykdommer, vil avlingene med årene etter hvert bli mindre og kvaliteten dårligere. Den sertifiserte settepoteten du kjøper har gjennomgått omfattende tester. Testene omfatter blant annet vekstkontroll ute i settepotetåkrene i vekstsesongen, laboratorietest av avlingen som skal selges (vintertest), og kontroll av varekvalitet. I tillegg er produksjonen og omsetningen underlagt en rekke krav og bestemmelser.

Sertifiserte settepoteter fra NORGRO er:
• Sortsrene. 
• Fri for smitte av PCN, lys og mørk ringråte, skadelige virus og andre farlige sykdommer og skadegjørere. 
• I henhold til forskriftens krav om innhold av virus-, sopp- og bakteriesykdommer, samt kravene til varekvalitet. 
• I god fysiologisk kondisjon for rask spiring. 

Slik lagrer du settepotetene frem til lysgroing/varmebehandling/setting:
• I rene lysgroingskasser / kasser 
• I et mørkt lager 
• Ved temperatur på 3–40C 
• Ved 98% relativ luftfuktighet 
• Hold temperaturen jevnt stabil for å unngå kondens

 

Se årets sortiment med settepoteter her