Mange tror at det er vanskelig å lykkes med eget drivhus. Det er ikke riktig. De fleste som prøver opplever at det er mye enklere å få ting til å spire og gro i drivhuset enn i et vanlig bed. I det siste har det blant annet blitt populært å dyrke druer i drivhuset, noe som er vanskelig å få til utendørs i Norge.

Dyrk frukt og eksotiske planter i drivhus

I drivhus kan man starte dyrkingen tidlig om våren og forlenge sesongen til langt utpå høsten. Det legger til rette for å dyrke blomster, eksotiske planter, grønnsaker og frukt som vi vanligvis ikke har muligheten til i vårt klima.

Med tidlig oppstart i drivhus kan du også dyrke opp sommerblomster, grønnsaker, urter, med mer som du flytter utendørs når temperaturen tillater det. Skal drivhuset brukes før mars er det viktig med varme og tilleggsbelysning.

Den store "gullroten" med drivhus er å høste egendyrkede tomater, slangeagurker og andre grønnsaker med en helt annen smak og aroma enn fra butikken.

Tips og råd til planlegging av drivhus:

 • Finn fornuftig plassering med tilgang på sol og ly for vind.
 • Bestem underlaget: 
  • Direkte på bakke.
  • Støpt gulv - gir enklere renhold.
  • På sokkel - sikrer stabilitet og gir enklere utendørs vedlikehold på bakkenivå. Et løft på rundt 12 cm. gjør det også penere å se på.
 • Unngå nærhet til store trær. Grener kan brekke og skade drivhuset.
 • Hold deg innenfor gjeldende regelverk:
  • Drivhus går under bestemmelser for oppføring av bygg uten beboelse, som garasje, redskapsbod o.l. Uten søknad kan man sette opp et bygg på opptil 50 kvm. med 3 m. gesimshøyde, 4 m. mønehøyde, min. 1 m. fra tomtegrense, og min. 4 meter fra offentlig vei. Videre gjelder reguleringsplan for utnyttelsesgrad av tomten. Det er også lurt å informere naboer for å unngå unødigheter.

Hva trenger man i drivhuset?

Når drivhuset er oppe er det tid for produkter og utstyr. God jord og gjødsel er elementært. Potter og kasser kan settes rett på bakken/gulvet. I tillegg har drivhusene fra Hagro muligheter for oppheng på veggene.

Når bør man starte å så i drivhus?

Man bør starte i april/mai – litt avhengig av hvor i landet man bor. Det er viktig å vente til nattefrosten er over, alternativt bruke tilleggsvarme den første tiden.

Riktig temperatur er avgjørende for å lykkes med drivhus. På en varm sommerdag er det viktig å lufte i drivhuset slik at det ikke blir for varmt. Her anbefales det å installere en automatisk vindusåpner. Det er altså ikke nødvendig med strøm i drivhuset.

Vedlikehold og renhold av drivhus:

 • Vask jevnlig og minst en gang grundig hvert år.
 • Unngå bruk av redskap som kan ripe eller skade.
 • Ikke bruk løsningsmiddel.
 • Kast brukt jord i komposten eller benytt den andre steder i hagen.
 • Kast alle planterester i komposten og dekk til med jord.
 • Sørg for at eventuelle soppsykdommer ikke overlever og overvintrer.
 • Fyll på ny næringsrik jord etter utskiftning eller behov.

Unngå sykdommer og skader på planter

Vær nøye med vanning, gjødsling og sjekk av planter. Friske og sunne planter er mindre utsatt for sykdommer. Døde eller skadde planter/plantedeler må fjernes fortløpende. Lus og midd (stort middangrep vil se ut som spindelvev) er de vanligste planteangrepene. Ved lus-og/eller middangrep kan grønnsåpevann sprøytes på den skadde planten. Begynn forsiktig med en spiseskje grønnsåpe i 10 liter vann og øk andelen grønnsåpe om det ikke gir effekt.

Kontakt din nærmeste Felleskjøpet-butikk for råd og veiledning hvis du opplever sykdom på plantene dine. Finn din nærmeste Felleskjøpet-butikk her.