Hvorfor er det viktig med god jord?

Jord er plantens mat, drikke og medisin. Det er jorden som gir plantene din betingelsene for å kunne vokse og trives. Derfor har valget av jord stor betydning for dine planter. Sats på jord av høy kvalitet – det betyr alt for å lykkes i hagen.

Hvilken jord skal du velge?

Hvilken jord som er best, avhenger av type plante og hvor den skal vokse.
Forskjellige planter vil ha forskjellige typer jord. Vi tar for oss de vanligste.

Plantejord

Plantejord er en basisjord som egner seg best til potter, bed og drivhus. Plantejord er en porøs og næringsrik jordblanding som består av sphangnumtorv og sand, i tillegg til å være tilsatt kalk, mineraler og naturgjødsel. Denne kan brukes rett fra sekken eller blandes med annen type jord.

Felleskjøpet kompostert plantejord

Vår egen kompostert plantejord er laget av kompostert hage- og parkavfall blandet med ren torv, og tilsatt gjødsel. Jorda har en litt grov struktur som sørger for plass og luft, slik at røttene kan utvikle seg.

Felleskjøpet plantejord

Felleskjøpet plantejord er en porøs og næringsrik jordblanding av sphangnumtorv og sand og tilsatt kalk, mineraler og naturgjødsel.

Hagejord

Hagejord er en jordtype som brukes til plen, hekk og i terreng. Skal du bruke hagejord til blomster og bed, bør du tilsette mer gjødsel, og blande med eksisterende jord før planting.

Felleskjøpet hagejord

Vår egen hagejord kan brukes som basis ved nylegging av plen eller til etterfylling av jord for plen, hekk og terreng.

Blomsterjord

Blomsterjord kan brukes i både potter innendørs og i bed og krukker utendørs.

Green Viking Premium blomsterjord

Blomsterjorden fra Green Viking har en premium sammensetning som vil gi deg grønne og friske planter. Denne kan også brukes til økologisk dyrkning.

Spesialjord

Når vi snakker om spesialjord snakker vi ofte om jord som er spesielt utviklet til ulike type planter og vekster, og deres spesifikke behov.

Green Viking grønnsaksjord

Dette er en jord av naturlige råvarer som er tilpasset dyrking av grønnsaker. Den egner seg godt til bruk i drivhus og pallekarmer. Denne kan også brukes til økologisk dyrkning.

Green Viking Rhododendronjord og Green Viking Hortensiajord

Disse to er jordtyper med lav pH som passer til alle surjordsplanter som rhododendron, hortensia, azalea, blåbær og ulike typer lyng. Jordens porøse struktur gjør at den holder godt på fuktighet. Den kan brukes til nyplanting og vedlikehold av etablerte planter.

Jordforbedring

Med jordforbedring mener vi produkter som bedrer kvaliteten på jorden din.

Jorden i din hage

For at jorden din skal bli optimal, må du vite hvordan den har det. Gjør deg godt kjent med jorden i din hage ved å grave, vanne og luke.
Hagejord kan grovt deles inn i tre jordtyper;

Leirjord

Leirjord kan forbedres og gis mer struktur ved å blande inn kugjødsel, toppbark, naturtov eller veksttorv.

Sandjord

Sandjord er ofte næringsfattig. Ved å blande inn kugjødsel og toppbark, vil jorden holde bedre på vann og få et bedre næringsinnhold.

Muldjord

Muldjord er en jordtype som holder godt på næring og vann, samtidig som den er lett og luftig med god struktur. For en optimal jordblanding kan du tilføre hagejord.

Tips!
Hvis du vil vite om du har fått til en god jordblanding, kan du ta en neve jord i hendene og forme den som en tennisball. Sprett den deretter et par ganger i hånden. Tåler ballen et par sprett før den faller fra hverandre, vet du at du har en god jord som ikke er for hard og ikke for porøs.

Planter og plen i din hage

Kugjødsel kan du tilføre i bed, rundt busker og trær, både vår og høst. Den inneholder alle de næringsstoffer dine planter trenger. Ellers kan du tilføre strukturbyggende materiale som muld, torv, flis eller grus.

Se alle våre produkter innenfor jord og torv her.