15.05.2019 | Felleskjøpet

Hvorfor er det viktig med god jord? Jord er plantens mat, drikke og medisin. Det er jorden som gir plantene dine betingelsene for å kunne vokse og trives. Derfor har valget av jord stor betydning for plantene. Sats på jord av høy kvalitet – det betyr alt for å lykkes i hagen.Hvilken jord som er best, avhenger av type plante og hvor den skal vokse. Forskjellige planter vil ha forskjellige typer jord. Les om de vanligste her.

Plantejord 

Plantejord er en basisjord som egner seg best til potter, bed og drivhus. Plantejord er en porøs og næringsrik jordblanding som består av sphagnumtorv og sand, i tillegg til å være tilsatt kalk, mineraler og naturgjødsel. Denne kan brukes rett fra sekken eller blandes med annen type jord.

Felleskjøpet kompostert plantejord

Vår egen kompostert plantejord er torvredusert og laget av kompostert hage- og parkavfall blandet med ren torv, og tilsatt gjødsel. Jorda har en grovere struktur som sørger for plass og luft, slik at røttene kan utvikle seg.

Felleskjøpet plantejord

Felleskjøpet plantejord er en porøs og næringsrik jordblanding av sphangnumtorv og sand og tilsatt kalk, mineraler og naturgjødsel.

Grønnsaksjord

Grønnsaker er mer næringskrevende enn for eksempel stauder og busker, og derfor trenger de jord med mye organisk materiale og god struktur slik at røttene lett kan vokse og ta opp næring. Nelson Garden urte- og grønnsaksjord er spesialtilpasset for dyrking av alle typer spiselige vekster. Bland gjerne med kugjødsel eller andre egnede typer gjødsel. 

Blomsterjord 

Blomsterjord kan brukes i både potter innendørs og i bed og krukker utendørs. Blomsterjord og krukkenjord fra Nelson Garden har en premium sammensetning som vil gi plantene friskt bladverk og rik blomstring. Denne kan også brukes til økologisk dyrkning.

Velg torvfritt

Velger du torvfri jord gjør du et valg som er bra for miljøet og bra for plantene dine. Les mer om torvfri jord her. Torvfri jord gir bedre drenering og luft til plantene dine og dermed også bedre vekstforhold. I Felleskjøpet fører vi flere gode helt eller delvis torvfri alternativer:

Felleskjøpet plantejord naturgjødslet - 50% kompost og 50% torv.

Felleskjøpet torvfi såjord - 100% torvfri, beriket med biokull, vermikulitt og sand.

Felleskjøpet torvfri plantejord - 100% torvfri, beriket med naturgjødsel, trefiber og sand.

Felleskjøpet torvfri blomsterjord - 100% torvfri, beriket medvermikulitt og naturgjødsel.

Nelson Garden torvfri plantejord - 100% torvfri og basert på komposterte råvarer.

Jordforbedring i hagen din

Med jordforbedring mener vi produkter som bedrer kvaliteten på jorden din.For at jorden din skal bli optimal, må du vite hvordan den har det. Gjør deg godt kjent med jorden i din hage ved å grave, vanne og luke.
Hagejord kan grovt deles inn i tre jordtyper;

Leirjord

Leirjord kan forbedres og gis mer struktur ved å blande inn kugjødsel, toppbark, naturtorv eller veksttorv.

Sandjord

Sandjord er ofte næringsfattig. Ved å blande inn kugjødsel og toppbark, vil jorden holde bedre på vann og få et bedre næringsinnhold.

Muldjord

Muldjord er en jordtype som holder godt på næring og vann, samtidig som den er lett og luftig med god struktur. For en optimal jordblanding kan du tilføre hagejord.

Tips!
Hvis du vil vite om du har fått til en god jordblanding, kan du ta en neve jord i hendene og forme den som en tennisball. Sprett den deretter et par ganger i hånden. Tåler ballen et par sprett før den faller fra hverandre, vet du at du har en god jord som ikke er for hard og ikke for porøs.

Planter og plen i din hage

Kugjødsel kan du tilføre i bed, rundt busker og trær, både vår og høst. Den inneholder alle de næringsstoffer dine planter trenger. Ellers kan du tilføre strukturbyggende materiale som muld, torv, flis eller grus.