Vepsesamfunn er alltid ettårige. Om høsten dør alle vepsene med unntak av befruktede hunner som overvintrer, og danner et nytt samfunn påfølgende år. Hvis en dronning etablerer et samfunn i et bol om våren, vil det gradvis øke i antall veps utover sommeren.

Vepsen er vanligvis harmløs hvis den ikke blir provosert, men det kan være plagsomt å ha et vepsebol der hvor man oppholder seg eller ferdes ofte. Om høsten blir de mer nærgående, noe som øker sjansen for stikk.

Spray og skum mot veps

Den beste måten å holde vepsen vekk på er å hindre etablering av vepsebol. Det er ingen enkel jobb da man må tette all tilkomst i form av sprekker og hull. De aller fleste ender dermed opp med å fjerne vepsebol i etableringsfasen eller fulletablerte bol.

For å fjerne bol er skum på sprayboks mest effektivt. Her har Felleskjøpet to skumvarianter:

Vepseskummet sprayes inn i vepsebolet til det er fylt, eller hele bolet er dekket med skum fra utsiden. Det aktive stoffet fordeles i hele bolet, og utrydder all veps i løpet av kort tid. Veps som senere kommer til bolet og i kontakt med middelet dør også. Vent et par dager med å fjerne bolet. Skummet kan også brukes til å tette mindre hull hvor vepsen ferdes som for eksempel husveggen.

Insektsspray som Kirk Power Permetrin har rask effekt ved kontakt, men fungerer best på en eller et fåtall innpåslitne individer ved å gi de en real «knock out». Bruk av spray direkte på vepsebol er ikke å anbefale da det kan føre til en stor sverm aggressive veps. Alternativt gjøres dette sent på kvelden/natten når vepsen har roet seg. Spray inn i åpningen og dynk bolet godt. Et jordvepsebol behandles på samme måte. Spray inn i inngangen til bolet.

Hvis du ikke har direkte tilgang på vepsebolet kan du sprøyte inn i, eller omkring de områdene hvor vepsene flyr til og fra bolet. Gjenta gjerne prosessen etter et par dager.

Bekjempelse av veps må gjøres med største forsiktighet da vepsene er svært aggressive når de blir forstyrret. Bruk derfor egnede produkter, egnet beskyttelse og utfør arbeidet om kvelden. Du kan også innhente profesjonell hjelp.

Hold roen rundt sinna, rastløs veps

Vepsen er hardtarbeidende individer som jobber for dronninger og droner. Når vepsebolet er godt etablert på sensommeren og høsten har de færre arbeidsoppgaver, og blir dermed mer rastløse. Når vepsen virrer rundt deg eller barna, skal man holde seg i ro. Dette er et velkjent råd som ofte er enklere i teori enn i praksis.

Hvis du er av typen som får panikk bør du være sikker på at du treffer når du rapper til vepsen, og ikke slå vepsen mot andre.

Og husk - selv om vepsen stort sett oppleves som en pest og en plage, har den en viktig rolle. Vepsen lever i stor grad av små insekter, og er med på å holde bestanden av mygg og fluer nede. I tillegg fungerer de som pollinatorer. Bestanden når sitt maksimum på sensommeren, og i løpet av høsten dør de ut etter at hannene og de nye dronningene er klekket. Så problemet blir uansett løst når det igjen blir høst og kaldere dager.