03.08.2018 | Felleskjøpet

Vepsesamfunn er alltid ettårige. Om høsten dør alle vepsene med unntak av unge befruktede hunner som overvintrer, og danner et nytt samfunn påfølgende år. Hvis en dronning etablerer et samfunn i et bol om våren, vil det gradvis øke i antall veps utover sommeren. Vepsen er vanligvis harmløs hvis den ikke blir provosert, men det kan være plagsomt å ha et vepsebol der hvor man oppholder seg eller ferdes ofte.

Hvordan forebygge vepsebol?

I april våknere dronningene til liv og begynner å lete etter et egnet sted for å bygge bol. Vepsen bygger sine vepsebol blant annet på loft, under takstoler, i trær og under bakken. Et bol kan huse opptil 7000 individer. Den beste måten å holde vepsen vekk på er å hindre etablering av vepsebol. Det gjør du ved å tette sprekker, lister, lufteluker og hull.

Fjerning av vepsebol

Å fjerne et vepsebol selv er ikke uten risiko. Det er anbefalt å fjerne bolet på vinteren eller forsommeren når bolet kun består av en dronning og få veps. Kvelden er det beste tidspunktet å utføre arbeidet på, da vepsen blir sløvere ved lavere temperatur. Du kan skjære bolet ned eller benytte deg av skum. Husk alltid å beskytte deg med egnet utstyr. Hansker og birøkterhatt er anbefalt. Rådfør deg med fagfolk hvis du er usikker.

Skum mot veps

For å fjerne bol er skum på sprayboks effektivt. Her har Felleskjøpet to skumvarianter:

Permanent skum med Pyretrin utvunnet av Chrysantemum-planten (grønt alternativ).

Kvitt Vepseskum med Permetrin, kjemisk fremstilt Pyretrin.

Spray vepseskummet inn i vepsebolet til det er fylt, eller hele bolet er dekket med skum fra utsiden. Det aktive stoffet fordeles i hele bolet, og utrydder all veps i løpet av kort tid. Veps som senere kommer til bolet og i kontakt med middelet dør også. Vent et par dager med å fjerne bolet. Skummet kan også brukes til å tette mindre hull hvor vepsen ferdes som for eksempel husveggen.

Spray mot veps

Insektsspray som Kvitt Permetrin Plus har rask effekt ved kontakt, men fungerer best på en eller et fåtall innpåslitne veps ved å gi de en real «knock out». Bruk av spray direkte på vepsebol er ikke å anbefale da det kan føre til en stor sverm aggressive veps. Alternativt gjøres dette sent på kvelden/natten når vepsen har roet seg. Spray inn i åpningen og dynk bolet godt. Et jordvepsebol behandles på samme måte. Spray inn i inngangen til bolet.

Ved dårlig tilgang til bolet – spray rundt

Hvis du ikke har direkte tilgang på vepsebolet kan du sprøyte inn i, eller omkring de områdene hvor vepsene flyr til og fra bolet. Gjenta gjerne prosessen etter et par dager.

Hold roen rundt sinna og rastløs veps

Vepsen er hardtarbeidende individer som jobber for dronninger og droner. Når vepsebolet er godt etablert på sensommeren og høsten har de færre arbeidsoppgaver, og blir dermed mer rastløse. Når vepsen virrer rundt deg eller barna, skal man holde seg i ro. Dette er et velkjent råd som ofte er enklere i teori enn i praksis. Hvis du er av typen som får panikk bør du være sikker på at du treffer når du rapper til vepsen, og ikke slå vepsen mot andre.

Ta forhåndsregler

Siden vepsen er glad i søt lukt er det lurt å dekke til mat og drikke. Du kan også lokke vepsen bort fra der dere sitter ved å plassere søt et stykke unna. Unngå fargerike klær og søt parfyme. Se deg for når du går barbent i gresset.

Og husk - selv om vepsen stort sett oppleves som en pest og en plage, har den en viktig rolle. Vepsen lever i stor grad av små insekter, og er med på å holde bestanden av mygg og fluer nede. I tillegg fungerer de som pollinatorer. Det er ikke nødvendig å fjerne et vepsebol hvis det ikke oppleves som et problem.