Samvirke - Felleskjøpets medlemsmagasin

Om Samvirke

Samvirke er Felleskjøpets medlems- og fagmagasin. I Samvirke kan du lese artikler om landbruket, om næringspolitikk, om hvordan bønder jobber i Norge og få informasjon om Felleskjøpet.

Artikler fra Samvirke

Inspirerande å få lov til å vere med
Optimale avlinger av gras og grasfôr med rett vanningsutstyr
Nye plantevernprodukter og endringer 2024
Investering som varer med Väderstad
Inviterer til nasjonal innsamling av storsekker
Fôr, avl, dyrevelferd og mye mjølk
Norsketarianer for et år
Ny tørråtestrategi
Verdifullt med samvirke
Stabil mjølkeproduksjon i beitesesongen
Få totalpakke med John Deere finsnitter fra Felleskjøpet
Slik unngår du problemer i kraftfôrsiloen

Betalingspartnere