0

Samvirke - Felleskjøpets medlemsmagasin

Om Samvirke

Samvirke er Felleskjøpets medlems- og fagblad. Bladet skal inneholde artikler om landbruket, ha stoff om næringspolitikk og tilføre leserne informasjon om Felleskjøpet

Artikler fra Samvirke:

Kan spare hundretusener med snitter og plansilo Kan spare hundretusener med snitter og plansilo

SORTLAND: Fire bønder på Sortland i Vesterålen kan spare 140 kroner pr. dekar og hver hente ut en ekstrainntekt på rundt 100 000 kroner i leiekjøring ved å gå sammen om en grashøstelinje med selvgående finsnitter og plansilo. ... Les mer

Kjøpte trefjøs som byggesett Kjøpte trefjøs som byggesett

Roy og Kari Mette Brænd syntes det var for galt å sette opp en importert stålhall til sauene når de bor «midt inni skauen». Løsningen ble trefjøs fra Felleskjøpet. ... Les mer

Et kjempeløft for det norske kornet Et kjempeløft for det norske kornet

I løpet av de neste fem til sju åra skal Felleskjøpet Agri investere 450 millioner kroner i infrastruktur knyttet til kornhåndtering. - Lokal tilstedeværelse i skuronna er vårt viktigste konkurransefortrinn. ... Les mer

Rett fôrmiddelvurdering gir økt lønnsomhet Rett fôrmiddelvurdering gir økt lønnsomhet

Med et redusert behov for mjølk i 2020 vil inntektene på de fleste mjølkebruk reduseres. De faste kostnadene knytta til produksjonen vil være de samme og en er derfor nødt til å redusere de variable kostnadene for å opprettholde lønnsomheten i drifta. ... Les mer

Rene fjørfehus – et viktig bidrag til folkehelsa! Rene fjørfehus – et viktig bidrag til folkehelsa!

I slutten av september i år kom de rykende ferske tallene fra NORM-VET rapporten – det var hyggelig lesning! Forekomsten av antibiotika resistente bakterier hos fjørfe har blitt drastisk redusert. ... Les mer