0

Samvirke - Felleskjøpets medlemsmagasin

Om Samvirke

Samvirke er Felleskjøpets medlems- og fagblad. Bladet skal inneholde artikler om landbruket, ha stoff om næringspolitikk og tilføre leserne informasjon om Felleskjøpet

Artikler fra Samvirke:

Det store kretsmøte-løpet Det store kretsmøte-løpet

I Felleskjøpets medlemsdemokrati er den direkte kontakten mellom medlemmene og styret på kretsmøtene helt sentralt. I løpet av fem hektiske uker får samtlige 113 kretser besøk av styret, og noen steder også konsernledelsen. ... Les mer

Oversikt for Kretsmøter 2019 Oversikt for Kretsmøter 2019

Årets kretsmøter starter 19. februar. Finn dato, tid og sted for din krets her. ... Les mer

Kretsmøtene fokuserer på lønnsomhet Kretsmøtene fokuserer på lønnsomhet

– Årets kretsmøter vil i hovedsak handle om hvordan vi skal innrette Felleskjøpet som en solid aktør som kan bidra enda sterkere til bondens lønnsomhet. Det er en krevende oppgave, og vi trenger innspill fra og dialog med eierne, sier styreleder Skuterud. ... Les mer

Kretsmøter i Felleskjøpet 2019 Kretsmøter i Felleskjøpet 2019

Felleskjøpet ønsker velkommen til årets kretsmøter, som starter 19. februar og avsluttes 20. mars. ... Les mer

Rundballenett bidrar til best surfôrkvalitet Rundballenett bidrar til best surfôrkvalitet

Rundballenettets kvalitet og egenskaper vil påvirke resultatet på surfôret. Nettet har en langt viktigere oppgave enn bare å holde graset sammen frem til det blir pakket inn. Et godt og riktig brukt rundballenett vil også redusere forbruket av strekkfilm. ... Les mer