Samvirke - Felleskjøpets medlemsmagasin

Om Samvirke

Samvirke er Felleskjøpets medlems- og fagblad. Bladet skal inneholde artikler om landbruket, ha stoff om næringspolitikk og tilføre leserne informasjon om Felleskjøpet

Artikler fra Samvirke

En god start for kalven
Tar vare på kalven med godt stell og kjærlighet
Etablering av fangvekster må tilpasses sesongen
Oppvarming til halv flis
Ny bonde i Vik
To strategier for rimelig såing
Bra for meg og miljøet
Ammeku - det er en livsstil
Tildelingsfiler er ingen heksekunst
Høstkorn og høstraps
Ensilering av gras; hva er mest lønnsomt?
Beiting gir økt konkurransekraft
Tre vellykka adopsjoner på en dag
Prøv kalk, ny sort eller økohavre!
God silokapasitet gir økt lassrabatt og mulighet for fasefôring
Viktigere enn noen gang med nok grovfôr av god kvalitet
Balaya© – nytt soppmiddel i korn
Grovfôret er det norske landbrukets viktigste ressurs
God dyrevelferd gir godt dekningsbidrag
Går for mathvete og sprer mer møkk i enga

Betalingspartnere