Samvirke - Felleskjøpets medlemsmagasin

Om Samvirke

Samvirke er Felleskjøpets medlems- og fagmagasin. I Samvirke kan du lese artikler om landbruket, om næringspolitikk, om hvordan bønder jobber i Norge og få informasjon om Felleskjøpet.

Artikler fra Samvirke

Ta vare på folka!
Planlegger godt bondeliv
Ta vare på framtida
Hvilke grep tar du foran 2023-sesongen?
Koordinatfesta jordprøver opnar fleire dørar
Fjorårets data til årets tildelingsfil
Kalking – for best mulig utnyttelse av avlingspotensial
Den godt forberedte har alltid flaks
Vårkornsorter for de neste årene
John Deere oppgraderer finsnittere
Gjorde alvor av snitter-planen
Lærlingordninga bidreg til å ta vare på norsk landbruk
Årets lærling i Felleskjøpet likar å ta vare på maskiner
Innføring i optimal traktorbruk
Disker for svært grunn jordarbeiding
Ny kultivator fra Väderstad
Ny norsk råvare i drøvtyggerfôret
Ny teknologi gir Felleskjøpet kraftig reduksjon i strømforbruket
Økt kapasitet med ny robot
Dewulf var en het potet under Potato Scandinavia

Betalingspartnere