27.05.2024 | Eva Olssøn

I innhøstingen skal store volumer med korn håndteres på kort tid. Tegning av avtale gir viktig informasjon som Felleskjøpet kan anvende i sin planlegging, slik at vi sammen kan oppnå økt effektivitet og den mest rasjonelle håndteringen av kornet.

Vi kan også tilby andre avtaler for korn, som for eksempel henteavtale, leielagringsavtale og leveranseavtale for levering av åkerbønner og erter.

Alle våre avtaler finner du informasjon om på Min gård. På nett ligger også Kornguiden 2024-2025  – samt mye annen informasjon som kan være nyttig for deg som produsent. På felleskjopet.no/korn finner du blant annet også hjemmesidene til mottakene våre, og link til timebestilling.

Sikre verdien på årets avling

Det er store variasjoner i avlingene fra år til år, både når det gjelder kvantum og kvalitet. De siste 6 årene med 2018, 2022 og 2023, viser enorme svingninger. 2018 med tørkesommer, lite korn og kort skuronn. 2022 med svært gode avlinger med god kvalitet. Og 2023 med lite korn, redusert kvalitet og lang skuronn.

-De store variasjonene fra år til år er krevende både for kornprodusent og kornhandler. God samhandling i verdikjeden er viktig for å ta vare på avlingene og gir muligheter for planlegge for mest mulig effektiv drift. Med Samhandlingsavtalen kan vi planlegge og få oversikt over volumet på den enkelte gård. Det er derfor ønskelig at flere tegner avtale som bidrar til bedre resultater både for Felleskjøpet og bonden.», sier Kjetil Randem som er   Forretningsområdesjef for korn i Felleskjøpet Agri.

Tegn avtale gjennom Min Gård eller hos en av våre ansatte

Samhandlingsavtalen kan tegnes på Min Gård eller ved å kontakte en av våre markedskontakter. Du kan også tegne avtale ved henvendelse til ett av våre mottaksanlegg.