03.06.2024 | Eva Olssøn

Navn: Erik Raddum

Bosted: Skreia

Produksjon: Mjølk og kjøtt i samdrift. Kvote på 700 tonn mjølk og 100 tonn kjøtt.

Verv: Distriksrådsleder region 3

 

Å jobbe aktivt og engasjert i verv som jobber for bønder er viktig for Raddum. Han ble spurt om å være tillitsvalgt i Felleskjøpet for halvannet år siden, og ble distriktsrådsleder for bare noen måneder tilbake. Han hadde ikke inngående kjennskap til eierorganisasjonen da han startet, har lært mye og blitt svært positivt overrasket over hvor tett tillitsvalgte jobber med ledelse og styre.   
  
. -Jo mer jeg jobber med vervet, jo mer interessant blir det. Den tette kontakten med andre tillitsvalgte, med ledelsen og styret, gir meg muligheten til å påvirke og bli hørt. Det er en veldig velfungerende organisasjon, sier han. 
  
Raddum deltar i distriktsrådledermøter to ganger i året og møter ledelsen for Innlandet jevnlig. Møtepunktene skaper en nær dialog mellom tillitsvalgte og ledelsen, noe som er viktig for å kunne jobbe effektivt sammen.

Effektivt med samdrift og snitter

På gården produserer Raddum gras til dyra og selger høy. Han bruker en finsnitter, som han kjøpt med Owra Samdrift DA som består av han og en bonde til, pluss 3 andre som sammen har dannet et AS som heter Skreien Snittelag. 
  
-Vi har ikke angret en dag på den investeringen. Jeg sparer så mye tid og ressurser på snitteren som jeg nå kan bruke på andre viktige oppgaver, forteller han.

Viktig tema i regionen

Et av temaene Raddum jobber med som tillitsvalgt, er konkurransen fra Strand på kornkjøp og gjødselsalg. Inntransport og tilleggskostnader basert på avstanden til anleggene påvirker prisene på korn og gjødsel. Dette er utfordringer som diskuteres mye, og som har betydning for bøndenes økonomi og Felleskjøpet og som det derfor er viktig å løfte og diskutere.

Årsmøteutsending

Raddum var årsmøteutsending for andre gang i april i år.   
-Å være del av årsmøtet var veldig interessant. Jeg ble kjent med mange og fikk innsikt i viktige saker," forteller han.

Fremtiden for norske bønder

Raddum understreker viktigheten av samvirkeorganisasjonene for norske bønder.

-Samvirkene har alltid vært viktige for bonden og vil fortsette å være det. Store selskaper som kan sette priser og styre markedet er grunnleggende. Med færre bønder og behov for politiske tiltak for å gjøre landbruket levedyktig, er arbeidet til samvirkene et viktig grunnlag for beslutninger som er avgjørende for fremtida, understreker den engasjerte bonden.