31.03.2023 | Karstein Brøndbo

- Vi er heldige som har et aktivt miljø med mange flinke bønder og stort engasjement. Alle møter ikke, men det er lett å få til slåttegraut, grasdemoer og andre treff hvor vi kan møtes og drikke kaffe med kollegaene våre. Vi må bevistgjøre de unge. Samvirket blir enda viktigere for distriktsjordbruket etter hvert som vi blir færre, både vi som produserer melk og de som produserer kjøtt, sier Tor Martin Hauan. Sømnværingen kunne også fortalt at Sømna Bondelag ble årets lokallag i Bondelaget i 2019 pga stor medlemsvekst, stort engasjement og klimaarbeid, og at produsentlaget i TINE ble årets produsentlag samme år. Men han skryter av de ansatte på Felleskjøpets avdelinger på Berg og i Brønnøysund. – Det er ja-folk. Vi skulle hatt like stor aktivitet i resten av landet!

Tilfeldig tillitsvalgt

- Jeg sa ja til å være vara. Så ble jeg valgt inn etter Eldar Reinfjord, som døde av kreft i 2019. Jeg ble tatt godt imot, har lært mye og fått et stort nettverk av kunnskapsrike folk. Min viktigste jobb er å høre på min krets, både ris og ros, og ta det med videre. Det har vært veldig interessant, sier Tor Martin, som også er vara i distriktsrådet.

Butikksjef May-Wenche Solvold hos Felleskjøpet i Brønnøysund returnerer rosen til Tor Martin og sier at hans kunnskap, tilbakemeldinger og deltakelse i planlegging og gjennomføring av de fleste arrangementer og avdelingsledermøter er med på å løfte kvaliteten på avdelingene.

Brenner for biogassanlegg

- 58 bønder i området har gått i hop for å opprette et biogassanlegg på 70 GWh. Det er god sirkulærøkonomi når 100 kraftfôr- og mjølkevogntog kjører 125 000 km i året på gassen, og vi i tillegg får vi en gjødselrest fri for høymolefrø. Sten Åge Reppe-Karlsen og Kristian Warholm har gjort en stor jobb for oss på Sømna og deler av Brønnøy. Prosjektet er ikke i havn, men jeg har trua, sier Tor Martin.