09.05.2023 | Eva Olssøn

Steinslett, som også er kretsleder i Nortura, forteller at det er mye likt mellom de tre samvirkene.
- Samvirketanken er den samme: Å arbeide i felleskap til beste for bøndene i landet vårt. Tillitsvalgtvervet gir innsyn i hvordan andre bønder i andre kanter av landet har det, og gjør at man forstår helheten på en helt annen måte.

Ønsker rimeligere frakt til distriktene

Steinslett forteller at mange av sakene hun får henvendelser om fra bøndene i regionen går igjen. For få selgere på spesielt maskiner og utstyr, og deretter mangel på mekanikere på verksted. Fraktkostnader er også et tema.

- Vi har høye fraktkostnader på maskiner og utstyr samt egenfraktandel på kraftfor. Det koster derfor mye å bo langt ute i distriktene. På eiermøtene har et gjentagende tema vært at vi synes vi burde dele på fraktkostnader. Så preget landbruket er disse dager, er det viktig at vi står i lag, og drar i lag i nord og sør i landet, forteller Steinslett.

Steinslett forteller også at hun har vært opptatt av og jobbet mye med Bergnesetsaken. Styret i Felleskjøpet vedtok i februar en ny produksjons- og distribusjonsmodell for kraftfôr i Midt- og Nord-Norge. Dette innebærer blant annet at produksjonen ved fabrikken i Balsfjord flyttes til Steinkjer. Samtidig etableres det nye distribusjonsanlegg for storsekk i både Harstad, Smalfjord og på Bergneset. Ved disse anleggene leveres kraftfôret i storsekk med skipsfrakt, før det overføres fra storsekk til bulkbil, som igjen frakter det ut til kundene.

- Vi er skuffet over resultatet, men saken er vedtatt og vi har fått sagt ifra hva vi mener. Vi håper besparelsene med endringen blir tilgodesett oss i distriktet, sier hun.

Stadig viktigere verv

- Vi bønder eier Felleskjøpet sammen og det er viktig at vi som representerer eierne er med og sier hvordan vi ønsker å ha det. Siden det blir stadig færre bønder ute i distriktene blir også vervet viktigere. Det er tøft å være bonde nå med presset økonomi, og da er det enda viktigere at vi får være med og stå sammen og representere samvirkeorganisasjonene, sier Steinslett.

For få damer i landbruket

Steinslett forteller at man som tillitsvalgt får reist en del rundt, får innblikk i hvordan andre jobber, og treffer mange. Vervet tar en del tid, men hun får veldig mye igjen for det.

Hun understreker også at det er for få damer i landbruket og ønsker å vise fram og jobbe for at flere damer tar verv. Selv håper hun at en av døtrene vil overta.

Samvirke 4 2023