Medlemsfordeler

Bli medlem - se fordelene

Felleskjøpet er en demokratisk organisasjon som gir mulighet for innflytelse og medbestemmelse. Som medlem i Felleskjøpet Agri blir du medeier i en sterk innkjøpsorganisasjon, opprettet, eid og styrt av den norske bonden. Formålet med virksomheten er å bidra til å styrke din økonomi – både på kort og lang sikt.

Felleskjøpet satser på nye bønder

Nye bønder er fremtiden, både for norsk landbruk og Felleskjøpet Agri. Derfor ønsker vi å gi den nye bonden en god start, gjennom mentorordning og etableringsbonus i tre av de første driftsårene.

Les mer om Årets unge bonde her

Les mer om Sjekkliste for ny bonde her


Medlemsfordeler

Lokal tilstedeværelse - vi er der du er

Felleskjøpet er eneste totalleverandør til det norske landbruket. Vi har over 100 avdelinger og samarbeidende lag over hele landet. Alle har samme formål: Å betjene bonden.

Mentorordning for deg som ny bonde

Som nytt medlem i Felleskjøpet får du mulighet til å søke støtte hos en mentor. En god hjelper til faglig oppfølging. En mentor kan gi råd og støtte tilpasset din produksjon. Vår mentorordning er en ekstra hånd på rattet den første tiden.

Etableringsbonus - god oppstart for deg som ny bonde

Du får 1,5 % rabatt, etterbetalt per år, på alt du handler i Felleskjøpet de tre første driftsårene. Avtalen inngås innen ett år etter overtakelse/forpaktning har skjedd. 

Gå til Søknadskjema - Avtale om etableringsbonus

Medlemsbonus

Dersom driftsresultatet gjør det mulig, kan årsmøtet i Felleskjøpet Agri vedta å utbetale medlemsbonus. Dette gis som en prosentandel av det samhandlingen du har gjort med Felleskjøpet det siste året. 

Tildeling til medlemskapitalkonti

 1. Årsmøtet kan disponere deler av årsoverskuddet til medlemskapitalkonti. Det avsatte beløpet fordeles på medlemmene i forhold til deres samhandel med FKA.
 2. Avsetning til den enkelte sin medlemskapitalkonto fortsetter til det er opparbeidet et beløp tilsvarende 10 % av gjennomsnittlig samhandel de til en hver tid siste 5 år, men begrenset oppad til kr. 200 000,- per medlem. Etter å ha nådd øvre grense, får medlemmet utbetalt sin del av ny disponering til ordningen. Årsmøtet kan endre øvre grense i takt med behov og utvikling.
 3. Årsmøtet kan vedta en avkastning på medlemskapitalkontiene som del av disponering av årsoverskuddet.
 4. Medlemskapitalen kan tas ut ved opphør av medlemskap, med et trinnvis uttak over 5 år.
 5. Styret har fullmakt til å akseptere utbetaling i særskilte tilfeller.

Digitale løsninger

På Min gård kan du bestille kraftfôr, tilskuddsfôr, ensileringsmidler og såkorn. I tillegg finner du kjøpshistorikk, egne kornleveranser, din reskontro i Felleskjøpet Agri m.m. Du kan også kontrollere og redigere egne kundeopplysninger og bestille kornoppgjør på e-post.

Her finner du også informasjon om Felleskjøpets kraftfôrapp og løsning for timebestilling for levering av korn.

Forskning og utvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling driver forskning og utvikling av fôrmidler til husdyr og kjæledyr. Vi er godt anerkjente og jobber nær opptil andre forskningsmiljøer i Norge og ute i Europa. Graminor driver forskning, utvikling og framforedling innen plantekultur.

Dette er viktige områder som har høy prioritet i Felleskjøpet, og som vi også i framtiden vil satse på.

Foods of Norway, forskningsprosjekt for å finne fram til nye norske proteinråvarer til bruk i kraftfôr.

FK Fôrutvikling

Medlemsbladet Samvirke

Du får tilsendt Samvirke i posten, og kan lese bladet som digital utgave. Her finner du gode fagartikler, næringspolitiske kommentarer, produktnyheter og annet aktuelt fagstoff. Du vil også få med innstikk av AkkuratNå! i aktuelle perioder - en produktkatalog med kampanjer og tilbud til deg som proffbruker/bonde.

Finansieringsordning på gjødsel og såkorn

Felleskjøpet har i samarbeid med Landkreditt Bank utarbeidet en finansieringsordning for gjødsel og såkorn. Dette er et enkelt finansieringsopplegg med gunstige renter som gjør deg i stand til å utnytte kjøp når det er mest økonomisk lønnsomt.

Enkel betalingsordning med Autogiroavtale

Lønnsom betalingsordning på kraftfôr og plantekultur med 1 % kontantrabatt. Fyll ut dette skjemaet, og send på e-post til kreditt@felleskjopet.no.

Agrol - Landbrukets fordelsprogram

Agrol gir medlemmer av Felleskjøpet innkjøpsfordeler, som gjør hverdagen enklere og mer lønnsom. Enten du driver med gård eller skog, kan du spare tid og penger på over 40 rabattavtaler fra solide leverandører. Når du registrerer deg og logger inn på agrol.no får du fullstendig oversikt over alle prisfordelene og betingelsene.

Agricard - Landbrukets kreditt- og fordelskort

Med Agricard har du gode betingelser, fleksibilitet og rabattfordeler på bl.a. drivstoff hos YX, Circle K og Best. Kortet er tilgjengelig i tre varianter, Agricard Firma, Ansatt og Privat. Les mer og søk om Agricard her.


 

Håvard forteller om hva mentorordningen har betydd for han

Bjørn Victor forteller om hva mentorordningen har betydd for han

Kjersti forteller om sin oppstart som ny bonde

Årets unge bonde

For å sette fokus på og løfte frem norsk landbruk har Felleskjøpet Agri, Norges Bygdeungdomslag og McDonald’s Norge gått sammen om å lage kommunikasjonskonseptet Landbruket NXT. Prosjektet er en paraply for satsningene «Årets unge bonde» og «Grønn utdanning», og skal inspirere flere unge mennesker til å bli matprodusenter eller til å velge en karriere innen landbruket. Mer om prosjektet kan du lese her. 

Kåring av «Årets unge bonde» er en del av kommunikasjonskonseptet Landbruket NXT (tidligere Grønn utdanning) som har pågått siden våren 2010.  «Årets unge bonde» skal være 35 år eller yngre, matprodusent og et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk. Årets unge bonde vinner 20.000 kr til å dra på en drømmereise, med avløser i inntil en uke, sponset av Norske Landbrukstenester.

Tidligere vinnere har vært:

 • Sofie Høybakk (2021) fra Vigra
 • Henning Holand og Dina Fonn Sætre (2020) fra Steigen
 • Øistein Aasen (2019) fra Vingelen i Tolga
 • Olav Høiheim Einan (2018) fra Luster kommune
 • Cesilie Nilsen fra Vest Agder (2017)
 • Ingve Berntsen fra Rogaland (2016)
 • Mats Hegg Jacobsen fra Tromsø (2015)
 • Tor Jacob Solberg fra Østfold (2014)
 • Terje Uv fra Rennebu (2013) 
 • Per Magnus Værdal fra Trøndelag (2012) 
 • Elisabeth Holand fra Nordland (2011)
 • Roar Lima Grødeland fra Rogaland (2010)

Sjekkliste for deg som NY Bonde

Som ny bonde er det mye du skal forholde deg til i oppstartsfasen. Det er ikke alltid like lett å få oversikten over alle registreringer.

Med denne sjekklista ønsker vi å gjøre det lettere for deg som ny bonde.

 • Søk Brønnøysundregistret om Organisasjonsnummer på foretaket i god tid. Du kan angi overtakelsesdato frem i tid.
 • Søk kundekonto i Felleskjøpet. (Du trenger: Org.nr. Mobilnr, bankkontonr, epost)
 • Når du har kundekonto, kan du søke medlemskap eller overta medlemskap ved generasjonsskifte. Søknadsskjema og info om medlemsfordeler som Agrol, etableringstilskudd med mer finner du på www.felleskjopet.no/medlem
 • Bestillinger og endringer i kundeforholdet: Når du har kundekonto kan du opprette deg en bruker på Min Gård. (Påse at opplysninger er riktige før du bestiller.) Gå inn på mingard.felleskjopet.no.
 • Siloinformasjon. Ved eierskifte bestilles ny silomerking med riktig navn til kundeservice.landbruk@felleskjopet.no
 • Produsentnummer søkes på ditt lokale Landbrukskontor. Informasjon finner du i Produsentregisteret.
 • Autorisasjon for kjøp av gjødsel fås på lokal Felleskjøpavdeling eller på ditt lokale landbrukskontor.
 • Plantevernsertifikat og gnagerbevis utstedes av Mattilsynet etter godkjent kurs.

De fleste aktiviteter foregår ute i lokalmiljøet. Der vil du også finne din lokale salgskonsulent som kan rådgi ved generasjonsskifter og nyetableringer.

Trenger du hjelp tar du kontakt på:

Tlf: 72 50 50 50
E-post: kundeservice.landbruk@felleskjopet.no


 

Betalingspartnere