1. Ordningen gjelder for Felleskjøpet Agri sine medlemmer, og Felleskjøpets samarbeidende lag som deltar i ordningen.
  2. Avtalen gjelder ved nyetablering.
  3. Ordningen kan bare benyttes en gang pr. medlem.
  4. Satsen for etableringsbonus er 1,5% pr år og gjelder i 3 år.
  5. Bonusen utbetales årlig etterskuddsvis på grunnlag av alt kjøp som har skjedd foregående år.
  6. Årlig opptjent etableringsbonus på mindre enn kr 300,- utbetales ikke.
  7. Som hovedregel gjelder avtalen fra første årsskifte etter undertegnelsestidspunktet.
  8. Felleskjøpet Agri kan avregne etableringsbonus mot forfalte poster.

Spørsmål til utfylling av skjema? Ta kontakt med kundetjenesten på tlf. 03520.

Avtalen om Etableringsbonus betinger medlemskap i Felleskjøpet Agri SA. Søk medlemskap her.