Søknad om Etableringsbonus

Regler for Etableringsbonus

Avtalen om Etableringsbonus betinger medlemskap i Felleskjøpet Agri SA. Søk medlemskap her.

Etableringsbonus er et ledd i satsningen på nye bønder som vil starte en yrkeskarriere innen norsk landbruk, og er ment som en økonomisk starthjelp de tre første driftsårene. 

  1. Ordningen gjelder for Felleskjøpet Agri sine medlemmer ved nyetablering.
  2. Med medlem menes her brukere som er økonomisk ansvarlig for drift som nevnt i vedtektenes §5 og som driver enkeltpersonfortak (ENK/EPF), eller er deltaker/eier i et foretak sammen med andre. 
  3. Ordningen kan bare benyttes en gang pr. medlem, etableringsbonus utbetales heller ikke ved brukerskifte til ektefelle eller samboer. 
  4. Satsen for etableringsbonus er 1,5% pr år i 3 år, og utbetales årlig etterskuddsvis på grunnlag av alt kjøp foregående år. I felles eide foretak utbetales bonusen for den forholdsmessige andelen av kjøpet til selskapet. 
  5. Som hovedregel gjelder avtalen fra første årsskifte etter søksstidspunktet.

Spørsmål til utfylling av skjema? Ta kontakt med kundetjenesten på tlf. 72 50 50 50.

SØKNADSSKJEMA - ETABLERINGSBONUS

Skriv inn organisasjonsnummer, foretaksnavn og eierandel i % pr. foretak som du er eier eller medeier av.
Gjelder foretak som driver landbruk, og omfatter ENK, ANS, DA, AS og fellesbeiter.

Betalingspartnere