Årsmøte og eiermøter i Felleskjøpet Agri

Medlemsdemokrati

Medlemmene i Felleskjøpet Agri er eiere av selskapet, og har sin rett til å utøve eierinnflytelse. Eierne velger sine utsendinger til å representere seg i øverste beslutningsorgan, som er årsmøtet. Valgene skjer i de årlige eiermøtene der alle medlemmer har møte – og talerett, og er valgbare til tillitsverv.

Fakta om medlemsdemokrati i Felleskjøpet

 • Felleskjøpet Agri er eid av 37.500 medlemmer/eiere.
 • Medlemmene er inndelt i 113 kretser. Kretsene har eiermøte en gang i året hvor styret er representert.
 • Hver krets velger sin/sine årsmøteutsendinger. Antallet årsmøteutsendinger bestemmes av antall medlemmer og omsetning i kretsen. Totalt er det 152 medlemsvalgte årsmøteutsendinger.
 • Årsmøteutsendingene deltar i avdelingsutvalgsmøter på sin lokale avdeling sammen med ansatte.
 • Årsmøteutsendingene organiseres i 17 distriktsråd som velger sin leder. Hvert distriktsråd har minst 2 møter årlig.
 • Lederne av distriktsrådene organiseres i distriktsrådsledermøter minst 2 ganger i året og brukes aktivt som støttespillere for styret.
 • Distriktsrådene med påfølgende kretser er inndelt i 8 medlemsregioner.
 • Årsmøteutsendingene møter på Årsmøte sammen med 36 ansattrepresentante, 12 i konsernstyret, 3 i kontrollkomite og 8 i sentral valgkomite.
 • Årsmøte er selskapets høyeste organ og velger konsernstyre som består av 8 medlemsvalgte og 4 ansattvalgte representanter. Her velges også medlemmer inn i sentral valgkomite og kontrollkomite.
 • Årsmøte vedtar årsmelding og regnskap, fastsetter og endrer vedtekter, gjennomfører alle sentrale valg og behandler eventuelle fusjoner.
 • Årsmøteutsendingen skal være bindeledd inn i organisasjonen og bidra til utvikling av selskapet.

 

Kart med regioner.jpg

Betalingspartnere