Årsmøte og eiermøter i Felleskjøpet Agri

Årsmøte 2024

Årsmøte i Felleskjøpet Agri avholdes på Clarion Hotel og Congress, Oslo Airport Gardermoen 11. og 12. april 2024. Vi starter med lunsj kl. 11.30. For nye tillitsvalgte blir det informasjonsmøte fra kl. 09.00.

Medlemsdemokrati

Medlemmene i Felleskjøpet Agri er eiere av selskapet, og har sin rett til å utøve eierinnflytelse. Eierne velger sine utsendinger til å representere seg i øverste beslutningsorgan, som er årsmøtet. Valgene skjer i de årlige eiermøtene der alle medlemmer har møte – og talerett, og er valgbare til tillitsverv.

Fakta om medlemsdemokrati i Felleskjøpet

 • Felleskjøpet Agri er eid av 39.000 medlemmer/eiere.
 • Medlemmene er inndelt i 113 kretser. Kretsene har eiermøre en gang i året hvor styret er representert.
 • Hver krets velger sin/sine årsmøteutsendinger. Antallet årsmøteutsendinger bestemmes av antall medlemmer og omsetning i kretsen. Totalt er det 152 medlemsvalgte årsmøteutsendinger.
 • Årsmøteutsendingene deltar i avdelingsutvalgsmøter på sin lokale avdeling sammen med ansatte.
 • Årsmøteutsendingene organiseres i 17 distriktsråd som velger sin leder. Hvert distriktsråd har minst 2 møter årlig.
 • Lederne av distriktsrådene organiseres i distriktsrådsledermøter minst 2 ganger i året og brukes aktivt som støttespillere for styret.
 • Distriktsrådene med påfølgende kretser er inndelt i 8 medlemsregioner.
 • Årsmøteutsendingene møter på Årsmøte sammen med 36 ansattrepresentante, 12 i konsernstyret, 3 i kontrollkomite og 8 i sentral valgkomite.
 • Årsmøte er selskapets høyeste organ og velger konsernstyre som består av 8 medlemsvalgte og 4 ansattvalgte representanter. Her velges også medlemmer inn i sentral valgkomite og kontrollkomite.
 • Årsmøte vedtar årsmelding og regnskap, fastsetter og endrer vedtekter, gjennomfører alle sentrale valg og behandler eventuelle fusjoner.
 • Årsmøteutsendingen skal være bindeledd inn i organisasjonen og bidra til utvikling av selskapet.

 

Kart med regioner.jpg

Betalingspartnere