Meny

Årsmøte og kretsmøter i Felleskjøpet Agri

Medlemsdemokrati

Medlemmene i Felleskjøpet Agri er eiere av selskapet, og har sin rett til å utøve eierinnflytelse. Eierne velger sine utsendinger til å representere seg i øverste beslutningsorgan, som er årsmøtet. Valgene skjer i de årlige kretsmøtene der alle medlemmer har møte – og talerett, og er valgbare til tillitsverv.

Betalingspartnere