Spørsmål og svar medlem

Generasjonsskifte/avvikling/nytt medlem

Hva skjer med mitt medlemskap når jeg pensjonerer meg?
Så lenge ditt organisasjonsnummer er aktivt i Brønnøysund kan du beholde medlemskapet. Ved overdragelse av medlemskap til neste generasjon, avsluttes ditt medlemskap og eventuell saldo på medlemskapitalkonto går til utbetaling.

Hvordan kan jeg overdra mitt medlemskap til neste generasjon?
Neste generasjon kan søke om medlemskap og opplyse om overdragelse i sin søknad. Ved overdragelse blir de ikke fakturert andelskapital, men din eventuelle innestående medlemskapital blir utbetalt til deg.
Søknadskjema.

Har jeg noe innestående penger og hvordan får jeg tatt ut disse?
Dersom du har innestående beløp på medlemskapitalkonto fremkommer dette på siste kreditnota for bonusutbetaling, oppgitt som Grunnlag medlemskap.konto.
Om du er usikker på om du har innestående beløp på medlemskapitalkonto, eller ønsker å få oppgitt saldo, ta kontakt med kundeservice på telefonnummer 72505050 og tast 3.1
Har du Innlånskonto så sendes det kontoutskrift og Årsoppgave til deg og skattemyndighetene. Ta kontakt med avdeling Innlån for videre spørsmål. 72505050

Hvordan avslutte medlemskapet, uten generasjonsskifte?
Du kan avslutte ditt medlemskap, når drifta er avsluttet. Avslutt medlem
Er det saldo på medlemskapitalkontoen, så vil de utbetales, ref. våre vedtekter.

Kan jeg beholde Agrolfordeler når jeg pensjonerer meg?
Den som avvikler kan beholde medlemsfordeler ved å tilknytte seg til ny drivers medlemskap (tilknyttet medlemsskap).
Dette legges inn på ny medlemssøknad eller eget skjema. Bli medlem eller endre medlemsskap.

Kan jeg beholde bladet Samvirke når jeg pensjonerer meg?
Nei, det sendes ikke ut samvirke etter at kundekonto er avsluttet. Du kan derimot lese samvirke digitalt her. 

Kan jeg beholde min handlekonto i Felleskjøpet selv om neste generasjon tar over?
Så lenge ditt organisasjonsnummer er aktivt kan du velge å ikke avslutte din konto. Når organisasjonsnummer er avviklet kan du etter dette endre kontoen til en privatkonto hvor det kun er kontanthandel. Medlemskapet er knyttet til ditt foretak og drift i Brønnøysundregistret.

Hva skjer etter jeg melder meg inn i Felleskjøpet?
Når du har søkt om kundekonto og deretter søker om medlemskap vil du få svar når din søknad er behandlet. Samhandel vil registreres mot medlemskapet selv om du ikke enda har fått svar.
Som ny bonde kan du også søke om etableringsbonus før du har fått svar.

Hvilke fordeler har jeg av å være medlem i Felleskjøpet?
Dette kan du lese om under medlemsfordeler.

Koster det noe å være medlem i Felleskjøpet?
I forbindelse med innmeldingen betaler du et andelsinnskudd på kr. 250,- . Dette er en engangssum.


Medlemsutbetalinger

Når utbetales medlemsbonus?
Medlemsbonus besluttes på årsmøtet, som er det høyeste organet i en samvirkebedrift. Beregningen starter etter dette. Historisk sett skjer utbetalingene i juli.

Når utbetales etableringsbonus?
Etableringsbonus utbetales samtidig med medlemsbonus for de som har fått innvilget dette.

Hvordan regnes bonus ut?
Bonus beregnes fra all samhandel med Felleskjøpet og lokale innkjøpslag. Samhandel beregnes fra 1.1 det året du melder deg inn, så du kan trygt handle før medlemssøknaden er behandlet. Beregnes av all samhandel/kjøp, leasing, levert korn i FKA og kjøp gjennom Samarbeidene lag og Datterselskap.

Etableringsbonus: Beregnes på all samhandel med Felleskjøpet og lokale innkjøpslag, inkl. leaset utstyr, men ikke for levert korn.


Hvordan skal medlemsutbetalinger føres på skatten?
• Årsbonus og etableringsbonus må beskattes.
• Renteinntekter på MK-Konto inntektsføres som finansinntekter.
• Innestående saldo på MK-Konto er ikke å beregne som formue, da dette regnes som FKA`s egenkapital. Når den utbetales (etter oppsigelse/opphør av medlemskap) beregnes den som næringsinntekt uten MVA, og trenger ikke ytterligere bilag.


Annet

Hva er medlemsnummeret mitt?
Et medlemsnummer er det samme som kundenummer. Du kan være kunde uten å være medlem.

Hvordan kan jeg endre mine kundedata?
Når du har en bedriftskundekonto i Felleskjøpet kan du opprette deg min gård og få tilgang til dine kundedata. Derfra kan du også endre de fleste kundedata. Ved spørsmål om endring av kundedata kan du kontakte kundeservice.

Jeg bor i Rogaland/Agder, kan jeg bli medlem i Felleskjøpet Agri?
Nei. Du må kontakte Felleskjøpet Rogaland Agder.

Betalingspartnere