LEASING

Felleskjøpet tilbyr leasingleie på et utvalg av våre maskiner. Leasing er en smart og enkel finansieringsform i stadig økning. I dagens marked er riktig utstyr viktigere enn tidligere, og avgjørende for å være konkurransedyktig.

Vi tilbyr nå skreddersydde løsninger på leasing
til maskiner for park og golfanlegg. 

Alternativ 1: Priser ved nedbetaling på 5 år/ 60 terminer og fullfinans

Leasingpakke 1 Leasingpakke 2
Med total kjøpesum kr. 1 500 000,00 eks.mva Med total kjøpesum kr. 2 000 000,00 eks.mva
Terminleie kr. 26 407,00 Terminleie kr. 35 209,00

Alternativ 2: Priser ved nedbetaling på 8 år/ 96 terminer og fullfinans

Leasingpakke 1 Leasingpakke 2
Med total kjøpesum kr. 1 500 000,00 eks.mva Med total kjøpesum kr. 2 000 000,00 eks.mva
Terminleie kr. 17 056,00 Terminleie kr. 22 741,00

Alternativ 3: Priser ved nedbetaling på 5 år/ 60 terminer og 20% forskudd

Leasingpakke 1 Leasingpakke 2
Med total kjøpesum kr. 1 500 000,00 eks.mva Med total kjøpesum kr. 2 000 000,00 eks.mva
Terminleie kr. 21 125,00 Terminleie kr. 28 167,00

Alternativ 4: Priser ved nedbetaling på 8 år/ 96 terminer og 20% forskudd

Leasingpakke 1 Leasingpakke 2
Med total kjøpesum kr. 1 500 000,00 eks.mva Med total kjøpesum kr. 2 000 000,00 eks.mva
Terminleie kr. 13 645,00 Terminleie kr. 18 193,00

Hva er leasing?

 • Leasing er en enkel måte for næringsdrivende å skaffe seg nødvendige driftsmidler.
 • Leasing betyr finansiell leie og ble introdusert i Norge på begynnelsen av 1960-tallet.
 • Alle som tilbyr finansiell leasing i Norge må ha finanskonsesjon.
 • Ingen egen «leasinglov» i Norge. Forholdet mellom partene reguleres gjennom standard avtaler.
 • Mest vanlig å lease transportmidler, maskiner (alt innen landbruk) og datautstyr.

Hvorfor leasing?

 • Inntil 100 % finansiering
 • Finansierer både nytt og brukt utstyr
 • Binder ikke øvrig pantesikkerhet
 • Avtalen tilpasses utstyrets levetid
 • Raskere utgiftsføring
 • Enklere regnskapsføring
 • Enkel og fleksibel finansieringsform
 • Leasingavtaler kan kombineres med ulike service- og vedlikeholdsavtaler.

Vår samarbeidspartner på leasing og din selger i Felleskjøpet gir deg gode råd om leasing.

Relatert fagstoff

Bli medlem eller endre medlemsskap
Felleskjøpet tilbyr maskinutleie
Ole-Jørgen leaser traktor og redskap
Faktura fra Felleskjøpet
Denne skal gjøre kommunen din grønnere

Betalingspartnere