Leasing

Felleskjøpet tilbyr leasingleie på et utvalg av våre maskiner. Leasing er en smart og enkel finansieringsform i stadig økning. I dagens marked er riktig utstyr viktigere enn tidligere, og avgjørende for å være konkurransedyktig.

Hva er leasing?

 • Leasing er en enkel måte for næringsdrivende å skaffe seg nødvendige driftsmidler.
 • Leasing betyr finansiell leie og ble introdusert i Norge på begynnelsen av 1960-tallet.
 • Alle som tilbyr finansiell leasing i Norge må ha finanskonsesjon.
 • Ingen egen «leasinglov» i Norge. Forholdet mellom partene reguleres gjennom standard avtaler.
 • Mest vanlig å lease transportmidler, maskiner (alt innen landbruk) og datautstyr.

Fordeler med leasing?

 • Inntil 100% finansiering. Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål.
 • Tas vanligvis kun sikkerhet i utstyret, og binder ikke foretakets øvrige pantesikkerheter.
 • Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet.
 • Større skattemessige fradrag for leasing enn lån, da de samlede avskrivningene er lavere ved lånefinansiering enn de totale leiekostnadene i leieperioden.
 • Fleksibelt. Leien kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger.
 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening.
 • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd.
 • Muligheter for samdrift. Flere gårdbrukere kan gå sammen om en leasingavtale.

Vår samarbeidspartner på leasing og din selger i Felleskjøpet gir deg gode råd om leasing.

 

Relatert fagstoff

Bli medlem eller endre medlemsskap
Norges mest populære traktormerke
Felleskjøpet tilbyr maskinutleie
Ole-Jørgen leaser traktor og redskap
Faktura fra Felleskjøpet

Betalingspartnere