LEASING

Felleskjøpet tilbyr leasingleie på et utvalg av våre maskiner. Leasing er en smart og enkel finansieringsform i stadig økning. I dagens marked er riktig utstyr viktigere enn tidligere, og avgjørende for å være konkurransedyktig.

Hva er leasing?

 • Leasing er en enkel måte for næringsdrivende å skaffe seg nødvendige driftsmidler.
 • Leasing betyr finansiell leie og ble introdusert i Norge på begynnelsen av 1960-tallet.
 • Alle som tilbyr finansiell leasing i Norge må ha finanskonsesjon.
 • Ingen egen «leasinglov» i Norge. Forholdet mellom partene reguleres gjennom standard avtaler.
 • Mest vanlig å lease transportmidler, maskiner (alt innen landbruk) og datautstyr.

Hvorfor leasing?

 • Inntil 100 % finansiering
 • Finansierer både nytt og brukt utstyr
 • Binder ikke øvrig pantesikkerhet
 • Avtalen tilpasses utstyrets levetid
 • Raskere utgiftsføring
 • Enklere regnskapsføring
 • Enkel og fleksibel finansieringsform
 • Leasingavtaler kan kombineres med ulike service- og vedlikeholdsavtaler.

Vår samarbeidspartner på leasing og din selger i Felleskjøpet gir deg gode råd om leasing.

Relatert fagstoff

Bli medlem eller endre medlemsskap
Norges mest populære traktormerke
Felleskjøpet tilbyr maskinutleie
Ole-Jørgen leaser traktor og redskap
Faktura fra Felleskjøpet
Denne skal gjøre kommunen din grønnere

Betalingspartnere