30.04.2019 | Karstein Brøndbo, Felleskjøpet

Ole-Jørgen Kalager (22) kjører mye traktor. Han starta som anleggsmaskinførerlærling i 2016 etter grunnkurs på Re vidergående skole. Lærlingeplassen fikk han hos pappa Nils-Ole Kalager (48) på Kalager gård.

Nils-Ole er melkeprodusent med 390 tonn i kvote, melkerobot, 7 ammekyr som hobby og 3 000 dekar produktiv skog. Men entreprenørdrifta er hovednæringa for familien, som har en god håndfull traktorkjørere, like mange John Deere-traktorer i redskapshuset og tre ansatte på deltid utenom familien.

I 25 år har Kalager hatt ulike avtaler om brøyting av riksveier og gangstiger. – Kravene til oss entreprenører øker. Vi må nå ha tre tilgjengelige sjåfører per enhet og maksimalt kjøre 12 timer i døgnet per sjåfør. Det bra for sikkerheten, sier Nils-Ole Kalager.

Nils-Ole Kalager er fornøyd med at sønnen Ole-Jørgen Kalager har starta eget selskap. – Det er lettere å overta når man er godt inne i drifta, sier faren.

Allsidig entreprenørdrift
–  Vi brøyter snø, gjør alt av jordarbeiding og så kjører vi med to sett med traktorer i rundballepressing og -pakking om sommeren. Et felles AS med nabogårdene har avtaler om kjøring av møkk og slam. De ledige dagene fyller vi med skogsdrift med lastbærer og graving med to gravemaskiner, forteller Ole-Jørgen Kalager.

Naturlig med leasing
–  Det var behov for en traktor ekstra på brøyteavtalen i fylket da jeg starta, og det var naturlig å lease den. Fatter'n leaser alt, og det er ikke så mange som vil låne et par millioner til en 18-åring som vil starte AS, sier Ole-Jørgen Kalager. På Felleskjøpet kjøpte han en ny John Deere 6155R med AutoPowr og CommandArm og en John Deere rundballepresse.

På handlelista sto også en fres, mens snøskjæret og mye annet utstyr er lånt fra faren. Totalt kom investeringen på 1,8 millioner kroner. Den ble finansiert gjennom BNP Paribas Leasing Solutions, som er Felleskjøpets samarbeidspartner på finansiering.

«Hvis du vet at du kommer til å bytte ut maskinene jevnlig, vil det lønne seg for deg å lease traktorer og redskaper med restverdi.»

–  Jeg leasa traktoren over 5 år med Felleskjøpets service- og garantiavtale i samme periode. Det virker tryggest, og da trenger jeg ikke maskinskadeforsikring, sier Ole-Jørgen. Redskapene er leasa på 3 år.

– Totalt betaler jeg kr 40 520,- inkludert mva. i måneden, men jeg kjører inn mer. Jeg må det, sier Ole Jørgen som også lånefinansierte et hus for to år siden og en ny blå pickup som står på tunet.

Vurderer leasing med restverdi neste gang
Ole-Jørgen vil utvide maskinparken etter hvert, og bruke sitt heleide aksjeselskap, Kalager Gård AS, som en maskinstasjon som leier ut tjenester til familiegården. Maskinene tenker han å beholde etter leasingperioden.

- Hvis du vet at du kommer til å bytte ut maskinene jevnlig, vil det lønne seg for deg å lease traktorer og redskaper med restverdi, sier Johnny Johnsen. Han er selger i BNP Paribas Leasing Solutions, tidligere Landkreditt Finans, og han har vært familiens rådgiver innen finansiering i mange år.

- Da får du en lavere månedsleie, og du kan spare et par hundre tusen på fem år på en traktor til en million. Etter fem år tar Felleskjøpet en takst på traktoren. Siden du steller pent med maskinene dine, og John Deere også holder seg bedre i pris enn andre merker, vil takst minus avtalt restverdi sannsynligvis gi deg et oppgjør som du kan bruke som egenkapital på neste traktor, og fortsette med en lav månedspris, sier Johnny Johnsen.

- Jeg ser at dette ville vært en fordel for meg, sier Ole-Jørgen. Som faren er han opptatt av at alt av maskiner må fungere hele tiden. Nedetid i en hektisk sesong er tapte penger, enten det er snøbrøyting eller grashøsting.

Entreprenør Ole-Jørgen Kalager har besøk av Johnny Johnsen i BNP Paribas Leasing Solutions som forklarer fordeler med leasing med restverdi.

Se også et foredrag om leasing med restverdi fra John Deere-dagen på Kløfta i denne videoen på Facebook/Felleskjopet.