26.11.2020 | Victoria Bøhn Lund, fagsjef Kraftfôr

Dagens smågris og slaktegris har svært høy tilvekst. Det medfører at metabolismen og dermed oksidasjonsprosesser i kroppen foregår i høyt tempo. Som følge av dette trenger grisen å få i seg antioksidanter i kraftfôret som hindrer skader på kroppens celler. I tillegg skal kraftfôret være holdbart i opptil seks måneder og opprettholde topp kvalitet på næringsstoffene i denne tiden. Da trenger vi antioksidanter for å ta vare på næringsstoffene under lagring.

Spiller på flere råvarer

Tradisjonelt har vi brukt vitamin E som antioksidant i kraftfôret. Dette løser vi ved å tilsette høyere nivåer av vitamin E enn hva grisen trenger selv, slik at en del av vitamin E er tilgjengelig som antioksidant.

For andre råvarer vet vi at det er en fordel å ha flere ulike kilder som bidrar med samme næringsstoff. Da utfyller de hverandre i sammensetning og effekt og gir stabil kvalitet på kraftfôret over tid. Vi har også mulighet til å variere inngangen av de ulike råvarene i takt med råvareprisen, slik at vi alltid jobber mot lavest mulig kraftfôrpris. De samme fordelene vil vi få ved å ta i bruk en ny antioksidantkilde i tillegg til vitamin E.

Polyfenoler er betennelsesdempende og kan gi bedret fôrutnyttelse

Polyfenoler er sterke antioksidanter på linje med vitamin E. Polyfenoler er stoffer som finnes naturlig i plantene og er vist å virke betennelsesdempende, antibakterielle og ha en krefthemmende effekt. Du finner polyfenoler for eksempel i grønn te, sitrusfrukter, druer, kastanjer og solbær.

I humanernæring er inntak av polyfenoler sett i sammenheng med redusert risiko mot kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes, beinskjørhet og Alzeimers sykdom.

Polyfenoler kan erstatte noe av E-vitaminet i kraftfôret, slik at man har to ulike antioksidanter som hjelper grisen å holde seg frisk og sprek. Format styrker nå alle kraftfôr ved å tilsette polyfenoler i tillegg til E-vitamin for å sikre topp holdbarhet på næringsstoffene i kraftfôret. Dermed kan mer av E-vitaminet i kraftfôret brukes til å styrke fruktbarhet og immunforsvar.

De betennelsesdempende egenskapene gjør at mer energi kan gå til produksjon. Dette kan i neste omgang senke fôrforbruket hos slaktegris og smågris.

Frie radikaler må ufarliggjøres

Når kroppen bruker oksygen dannes det noe som heter frie oksygenradikaler. Dette er ustabile molekyler som produseres av cellene når kraftfôret fordøyes eller som en reaksjon på ulike stressfaktorer i kroppen som f.eks. betennelser. Disse stoffene skader cellene om det blir for mye av dem, og de må derfor ufarliggjøres. Stress er en faktor som kan øke kroppens produksjon av de frie radikalene.

Antioksidanter beskytter cellene

Antioksidanter er ulike stoffer som beskytter cellene våre mot disse frie radikalene ved at de hemmer oksidasjonsprosessene. Antioksidanter kan også beskytte kraftfôret fra å oksidere ved lagring. Slik unngår vi at fett i kraftfôret harskner eller at kvaliteten på annen måte forringes.

Antioksidanter virker ved at de hindrer oksidasjon ved å selv bli oksidert eller ved å stoppe selve oksidasjonsprosessen. Derfor «brukes antioksidantene opp». Eksempler på antioksidanter er vitamin E, vitamin A, selen og vitamin C.

Klikk her for å se Format sortimentet i svin.

 

Publisert 26.11.2020