14.06.2021 | Håvard Simonsen

Han var ikke tvil om at han ville fortsette med samme såteknologien som Nova-maskinene har, og likte oppgraderingene på Super Novaen.

– Jeg var veldig fornøyd med den gamle Nova Combien. Men maskinen, som vi tok i bruk høsten 2006, begynte å få en del vedlikeholdsbehov og ville krevd en skikkelig oppsjekk. Jeg har ikke noe innendørs verksted å gjøre jobben i, og det ville blitt hektisk å rekke det utendørs på våren. Skulle jeg satt den på verksted, ville det blitt en del penger. Da jeg så den nye Super Novaen utstilt hos Felleskjøpet på Kløfta, syntes jeg mange av de nye detaljene var tiltalende, og da bestemte jeg meg for å bytte, sier Hortemo.

– Det er jo en voldsom pris på slike maskiner, men med et introduksjonstilbud og grei innbyttepris gikk jeg for å bytte. Jeg vurderte ikke så mange andre, for jeg er veldig fornøyd med den jeg har hatt. Hvis resultatene ikke har vært gode, så har jeg ikke kunnet skylde på såmaskinen. Samlet sett liker jeg hele prinsippet med Nova-maskinen, fortsetter Hortemo.

Carrier og Nova Combi

Hortemo driver vel 650 mål på gården Lund i Ullensaker. I tillegg driver han 65 mål i Maridalen i Oslo, men der bruker han annet utstyr. Da han solgte mjølkekvota og la om til ren planteproduksjon i 2006, investerte han i Väderstad Carrier og Tume Nova Combi. Det har gitt ham et enkelt opplegg for redusert jordarbeiding.
– Jeg har fortsatt plogen, men bruker den så lite som mulig. Der det ikke er aktuelt å så høstkorn, lar jeg åkeren ligge i stubb om høsten for å få med meg tilskuddene. På våren kjører jeg normalt en gang med Carrier før jeg sår med Novaen. Når forholdene ligger til rette for det, kan jeg også direkteså, blant annet for å spare enda mer tid, forklarer Hortemo.

Lett å dra

Lund er en nokså typisk romeriksgård med en del planerte arealer. Jordarten er varierende leire og silt. Hortemo er opptatt av å kjøre så lett som mulig, for å unngå pakking, og da er det en stor fordel at Nova-maskinene er lette å dra. Gårdbrukeren kjørte den gamle Nova Combien med en John Deere 5820 på 88 hk og den nye Super Nova Combe'n trekker han med en John Deere 6110MC med normaleffekt på 110 hk. Hortemo har ikke sloddeplanke på maskinen.

– Det går helt fint, sier Hortemo, mens vi skuer ut over de lange slake hellingene på gården. Kun i de bratteste kneikene har han måttet legge inn det laveste gruppegiret (A) på den minste traktoren, og her har Hortemo også unngått å ha fulle kasser. Med 6110-traktoren kjører han hele tiden i det nest laveste gruppegiret (B).

– Jeg sår stort sett med en hastighet på seks til åtte kilometer i timen, sier han.

Ingen sviskader

Det lave trekkraftbehovet skyldes at Nova-maskinene har færre labber, fordi såkorn og gjødsel tildeles gjennom en og samme labb, og alt på maskinen ruller. Tume oppgir at trekkraftbehovet reduseres med opptil 30 prosent. Labbene er konstruert med to ulike skåler som er plassert slik at gjødsla legges djupere enn såkornet, for å unngå sviskade på kornet.

– Det er jo ikke helt kontaktgjødsling. Så sant det er laglige forhold, drysser litt jord over gjødsla før såkornet legges ned. Hvis det er bløtt, kan kanskje sprekken som skålene skjærer i jorda bli stående åpen og øke risikoen for sviing, men jeg prøver å unngå å så under slike forhold. Tume har anbefalt å ikke gi mer enn 60-65 prosent av total nitrogenmengde ved såing, og jeg gir vel enda litt mindre. For å være på den sikre siden, begrenser jeg gjødslinga om våren til seks-sju kilo nitrogen per dekar. Jeg har ikke sett sviskader og heller ikke hørt at andre har opplevd det, sier Hortemo, som lenge har praktisert delgjødsling.

– Det har mange fordeler. Du har bedre styring i forhold til utvasking og gjødselbehovet utover i sesongen, og jeg kan kjøre en maskinfylling lengre i våronna, sier han.

Likte detaljene

Nova er en universalmaskin som kan brukes konvensjonelt, ved redusert jordarbeiding eller til direktesåing.

– Noe av det jeg liker best ved maskinen er hjulene foran såaggregatet som styrer sådybden. Det sikrer nøyaktig sådybde under nær sagt alle forhold, sier Hortemo. Her er også en av endringene på nye Super Nova Combi som han ser som en klar forbedring.

– Den nye maskinen har 18 labber i stedet for 22, og da er antall dybdehjul redusert fra elleve til ni. Det er blitt romsligere mellom hjulene og dermed enklere å sjekke og fylle luft, sier Hortemo. Dybdehjulene er nå – i likhet med bære-/trommelhjulene bak – montert i offset-stilling, som gjør at maskinene følger terrenget enda bedre. Det blir nå bedre gjennomstrømming mellom dybdehjulene, men Hortemo har aldri opplevd at det har bygget seg opp jord foran dem.

720x480-Super_Nova_Hortemo_13.jpgSAMME LABB: Hortemo liker såprinsippet med dybdehjul foran og såkorn og gjødsel som legges i ulike sjikt i jorda gjennom samme labb. Han har ikke opplevd sviskader på kornet.

Syrefast stål

Hortemo er også begeistret for at nye Super Combi har deler med syrefast stål. Det gjelder blant annet stålet under utmaterne og ned i labbrørene og prøvetakingstrøene.

Han peker også på at det er blitt lettere å ta dreieprøve.

– Jeg veier opp en passelig mengde, uavhengig av antall omdreininger. Når mengden tastes inn på Tume-skjermen holder maskinen selv styr på hvor mange runder utmateren har gått. Deretter kan du bare taste inn hvor mye du vil så på målet, så ordner maskinen resten. Maskinen beregner utmatingen ved hjelp av fartsfølere på bakhjulene som gir signal til elmotorene som driver utmatervalsene. Fire elmotorer, to på hver side, driver utmatervalsene for såkorn og gjødsel. Med elmotorer på begge sider kan også halve maskinen stenges, og fartsfølerne sørger for at den mater ut mer i yttersving og mindre i innersving, forteller bonden. Han er også veldig fornøyd med at opphenget til markørene er forbedret og mer slitesterkt.

720x480-Super_Nova_Hortemo_10.jpgRUSTFRITT: Syrefast stål under utmaterne er en forbedring på nye Super Nova.

ISOBUS og variert tildeling

Super Nova Combi er Isobus-kompatibel med mulighet for variert tildeling av såkorn og gjødsel. Hortemo har ikke gps og autostyring på traktoren og kan derfor ikke benytte denne muligheten.

– I handelen måtte jeg få montert Isobus på traktoren, for å kunne styre funksjoner på såmaskinen, men jeg kjører foreløpig ikke med kule på taket. Jeg har egentlig ikke vurdert det så sterkt, men ser at det har mange fordeler, sier han.

Nøyaktig maskin

Hortemo har prøvd litt med å stenge halve maskinen.

– Blant annet stengte jeg ene siden og la meg en halv meter inn på jordet. Da fikk jeg to meter brede kanter der jeg skal så bievennlige vekster, forteller han.
Denne første våren med Super Nova har Hortemo sådd korn og åkerbønner. Da Samvirke besøkte ham under regnperioden i mai hadde han rukket å så åkerbønner, hvete og havre, mens bygget gjensto. Han mener maskinen er nøyaktig. Hortemo trekker også fram en fin detalj for ulike såfrø- og gjødselmengder.

– Du kan legge inn tre forskjellige såmengder både for korn og gjødsel, og manuelt styre utmatingen ved å trykke på skjermen i traktoren. I år har jeg måttet så om igjen en del høstkornarealer, og da kunne jeg variere gjødselmengden i forhold til der jeg hadde overgjødslet høstkornet før jeg bestemte meg for å så om igjen, forklarer han.

image2ftq.pngROMSLIG: Bedre plass mellom dybdehjulene er en av detaljene Hortemo liker ved den nye Super Novaen.