05.04.2016 | Felleskjøpet

Lekeapparater som sandkasser, huskestativ og lekehus er i økende grad å finne i private hager. Tidligere var dette i stor grad forbeholdt og synlig i barnehager og på lekeplasser. Nå er det mer tilgjengelig for alle, enten på nett eller i butikker.

En rekke skrekkeksempler verden over gjør at produsenter og forhandlere plikter å sette stort fokus på sikkerhet, både i utviklingen og produksjon, og gjennom råd og veiledning til kunder.

– I Felleskjøpet Agri er vi opptatt av sikkerhet, og det er viktig for oss at våre leverandører oppfyller alle sikkerhetskrav og forholder seg til gjeldende regelverk. Ulykker med barn i lek skjer dessverre, men de skal ikke skje på grunn av feil og mangler på lekeapparater vi selger, sier Eivind Torkildsen, direktør detaljhandel i Felleskjøpet Agri.

Økt risiko med flere ledd og høyde

Som privatperson er du selv ansvarlig for sikkerheten på egne lekeapparater. Spesielt utsatt er lekestativ og huskestativ som består av flere sammensatte elementer og som strekker seg i høyden.

– Våre produkter er godkjent kun til privat bruk. Med våren på trappene øker salget av typiske hageleker, og vi oppfordrer alle til å tenke sikkerhet i egen hage, sier Yngve Sommer, administrerende direktør i RKC, importør og distributør av blant annet lekeapparater.

Med sikkerhet i fokus deler RKC en rekke råd og tips med forhandlere og kunder, som blant annet:

  • Monter alltid i henhold til monteringsanvisning
  • Kontroller slitasjedeler som tau og ledd minst to ganger i året, og skift ut ved behov
  • Etterstram skruer og bolter i levende treverk minst to ganger i året
  • Behandle treverket med olje eller beis hvert år

Enkle grep for økt sikkerhet

I følge Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet skjer rundt 30 prosent av alle ulykker i hjemmet. En undersøkelse gjort av forskerne Anders Engeland og Branko Kopjar, av totalt 61 500 barn i perioden 1990-1997, viste at omtrent 10 prosent av barna skader seg som følge av ulykke i barnehagen eller på lekeplassen før fylte åtte år. Og gutter er mest utsatt.

– Slik statistikk og gjeldene regelverk setter krav til produsenter og forhandlere. Selv har vi gjort enkle grep som blant annet justeringer på konstruksjoner for å redusere klemfare, vi bruker runde profiler uten skarpe kanter, støtdempende gummi, benklokk for å holde dyr borte, uknuselig plexi-glass og godkjent trevirkebehandling etter Norsk Standard, sier Sommer.

Forebygging og regelverk

Forebygging av ulykker og skader er et felt som ingen "eier", men som mange aktører har et ansvar for. Sikkerhetssamarbeid er derfor viktig. Ulykker kan i stor grad forebygges, og det finnes mange tiltak med dokumenterbar effekt. Særlig strukturelle tiltak som lover samt produkt- og miljøendringer har vist seg å være effektive.

Produsenter av lekeapparater er underlagt en rekke lover og regler. Inkludert her er CE-merking, EUs direktiv «Satety in Toys», og «European Standardization Organizations» hvor Norsk Standard er medlem. Dette er regelverk og forskrifter som blant annet definerer godkjente midler til overflatebehandling av materialer, altså sikkerhetskriteriene som må oppfylles før produktene kan markedsføres i Norge. I tillegg skiller lovverket mellom to viktige bruksområder – offentlig og privat bruk.

– Som siste ledd ut mot forbrukere og deres barn tar vi sikkerhet på alvor. Samtidig er det viktig å huske på at barn må få lov til å utfolde seg for å utvikle seg både fysisk og psykisk. Gi barna spillerom, men sørg for å legge sikkerhet til grunn, oppfordrer Eivind Torkildsen i Felleskjøpet Agri.

Kilder:

http://forskning.no/medisin-samfunnsmedisin-barn-og-ungdom/2008/02/atte-av-ti-barn-til-legevakta

http://www.fhi.no/tema/skader-og-ulykker/fakta-om-skader-og-ulykker