02.11.2023 | Felleskjøpet

Vi ønsker å gjøre det enklere for deg som kunde å velge riktig fôr og sikre at blandingene er optimalt tilpasset dagens genetikk.

Kromat Kylling 2

Den største endringen er at Kromat Kylling 2 Låg og Kromat Kylling 2 Høg slås sammen til nye Kromat Kylling 2. Har du tidligere brukt et av disse fôrslagene velger du Kromat Kylling 2 fra 15. november 2023. 

For dem som tidligere har brukt Kromat Kylling 2 Låg forventer vi en bedre tilvekst da Kromat Kylling 2 har et høyere energiinnhold enn Kromat Kylling 2 Låg. Nyere forsøk har vist god respons på tilvekst med økende energiinnhold i denne fasen. For dem som tidligere har brukt Kromat Kylling 2 Høg forventer vi den samme tilveksten til en lavere fôrpris. Sammenliknet med Kromat Kylling 2 Høg har Kromat Kylling 2 litt lavere innhold av protein/lysin da vi ser at kyllingen kan opprettholde tilveksten med et litt lavere nivå. Gevinsten er en lavere fôrpris per kg.

imagep53ge.png

Kromat Kylling 2 Låg + Kromat Kylling 2 Høg = Kromat Kylling 2

Kromat Kylling 3

I tillegg bytter Kromat Kylling 3 Høg navn til Kromat Kylling 3 og får et forbedret næringsinnhold. Har du tidligere brukt Kromat Kylling 3 Høg velger du Kromat Kylling 3 fra 15. november 2023.

Energinivået i nye Kromat Kylling 3 er noe lavere enn i Kromat Kylling 3 Høg. Nyere forsøk viser at fôropptaket til kyllingen er høyt nok i denne fasen til å opprettholde tilvekst med noe lavere energiinnhold. Gevinsten er en lavere fôrpris per kg.

image2tynr.png

Kromat McKylling

Vi vil gjøre tilsvarende endringer gjøres i Kromat McKylling-sortimentet.
Om du ønsker å diskutere videre fôringsstrategi i ditt hus med de nye fôrslagene i sortimentet er du velkommen til å kontakte din salgs- og fagkonsulent.

Kromat Kylling slaktekyllingsortiment fra 15. november:

Kromat Fôrprogram Startfasen (1)
0-10 dager
Vekstfasen (2)
11-23 dager
Sluttfasen (3)
24 dager - slakt
Ekstra tiltak Kromat Kylling 1 Kromat Kylling 2 Tarmhelse Kromat Kylling 3
Standard
Kromat Kylling 2 Kromat Kylling 3
Økonomi Kromat Kylling 3 Enkel

Kromat McKylling slaktekyllingsortiment fra 15. november:

Kromat Fôrprogram Startfasen (1)
0-10 dager
Vekstfasen (2)
11-23 dager
Sluttfasen (3)
24 dager - slakt
Ekstra tiltak Kromat McKylling 1 Kromat McKylling 2 Tarmhelse Kromat McKylling 3
Standard
Kromat McKylling 2 Kromat McKylling 3
Økonomi Kromat Kylling 3 Enkel