Mange små trinn i fôrprogrammet gjør det mulig å bedre tilpasse næringsinnhold til kalkunenes behov. Dermed vil man også redusere overskuddet av næringsstoffer. Det er av stor betydning, både økonomisk og fra et dyrevelferdsperspektiv, å minimere et slikt overskudd, spesielt gjelder dette protein. Med små forskjeller mellom fôrslagene blir det trolig enklere for kalkunene å akseptere et fôrskifte.

Protein

Etter hvert som kalkunene blir eldre minker behovet for protein, samtidig økes behovet for energi. Protein og råvarer som bidrar med protein har høy smakelighet. Det gjelder også energi og råvarer med høyt energiinnhold.

Ved å skifte fôr som anbefalt, vil en gå fra et fôr med høyt innhold av protein til et med lavere. Det fører til lavere smakelighet, men samtidig med at innhold av protein minker øker innhold av energi, som igjen øker smakeligheten.

I Enkel-sortimentet øker ikke energiinnholdet, men akkurat som i standard reduseres innholdet av protein etter hvert som kalkunene blir eldre. Det gjør at fôret blir noe mindre tiltalende. Terskelen for fôrskifte blir noe høyere sammenlignet med standard Kalkun 3. Det betyr at man må være ekstra observant ved fôrskifte. Ved å fase inn neste fôrtype over 5 til 6 dager vil det være enklere for kalkunene å akseptere fôrskiftet.

Energi

Overskudd av protein må brukes som energi. I prosessen for å bruke protein som energi frigjøres nitrogen som må ut av kroppen.
For å utskille overskudd av nitrogen trenger kalkunene vann. Vann i strøet er den viktigste faktoren for at dyrene utvikler tråputeskader.

Felleskjøpet bruker rene aminosyrer for å balansere fôrets innhold lik kalkunenes behov for å minke på overskudd av protein, og dermed også utskilling av vann.

Fôr, vann, varme, lys og luftkvalitet

Kalkunenes levebetingelser liksom kravene til fôr forandres med økende alder. For å gi kalkunene de beste forutsetninger må miljøbetingelser og fôr tilpasses den enkelte utviklingsfasen til kalkunene.

Et grynet fôr er med på å øke fôropptaket de første dagene i kalkunenes liv. Dette er av stor betydning for å gi dem en god start. Samtidig er det viktig å starte overgangen til pelletert fôr tidlig fordi det er både arbeidsbesparende og reduserer risikoen for fôrsøl.

I noen tilfeller kan kalkunene reagere på fôrskifte ved å være litt avventende til fôret. Den avventende holdningen kan forsterkes når den ytre strukturen er ny. Ved å fase inn neste fôr over noen dager, vil det gjøre overgangen vesentlig lettere.

Bruk gjerne 5-6 dager for å fase inn neste fôrslag. Dette er spesielt viktig når en går fra grynet til pelletert fôr, og når forskjeller i næringsinnhold og smakelighet er stor. Eksempel her er fra Standard til Enkel og fra ett fôr med til ett uten koksidiostatika.

Kalkunfôring dag 1 til uke 18 (20)

Tilby grynet KROMAT Kalkun 1 fra kalkunene kommer i hus til 7 dagers alder, ca. 150 g. Dryss liten mengde fôr på samtlige fôrplasser like før kalkunene blir satt i huset. Stimuler fôropptaket ved å ofte drysse nytt fôr og fjerne strø, fjør og avføring. Husk at kalkunene også må ha vann, friskt, temperert og omtrent i dobbel mengde som fôr. Pass på at antall spise- og drikkeplasser og avstanden mellom disse er slik at kalkunen stimuleres til å spise og drikke vann.

Stimuler kalkunen til å søke seg til de automatiske vann- og fôrlinjene ved å legge papir og brett det nær disse punktene.
Sjekk krofyll tidlig og jevnlig. Se anbefalinger fra hybridselskapet og leverandøren av kalkunkyllingene. Ved 24 timers alder skal 98 % av dyrene ha vann og fôr i kroen.

Begynn å fase inn KROMAT Kalkun 2 eller KROMAT Kalkun Midt 0-3 fra dag 4. Det er god praksis å gjøre overgangen myk. Bruk Kalkun 1 og 2 i proporsjonene 50/50 under minimum 5 dager. Dette er for å redusere risikoen for fôrvegring.

Styr utviklingen i flokken

Følg med på fôr- og vannopptak. Etter hvert som opptaket øker og større andel går via fôrmaskinene, går det an å se hvilken variasjon en har fra dag til dag.

Kalkunenes adferd, avføring og strøets kondisjon på forskjellige plasser kan gi informasjon om forhold i huset med betydning for flokkens utvikling. Finn ut av årsaker til avvik fra det normale, og korriger.

Kalkunene skal spise og drikke for å oppnå forventet tilvekst og vekt i de forskjellige periodene. Bonden har mulighet til å tilpasse bruket av fôrslagene i Felleskjøpets sortiment for å oppnå ønsket utvikling.

I tilfelle betydelig avvik kan en velge å bruke fôret lenger eller kortere tid enn i våre anbefalinger. Husk at du må måle og vurdere resultatet og gjøre tiltak deretter.

Felleskjøpets fôrprogram til kalkun, Østlandet

KROMAT FKnr. Alder, dager Mengde, kg/dyr Ytre struktur Energi, relativt 1.er Protein, % Koksidio-statika*
Kalkun 1 11422 0-7 0,15 Gryn alt. minipellets 100 27,1 Ja*
Kalkun 2 11432 7-28 2 Kort klippet pellets 100 25,5 Ja*
Kalkun 3 11442 29-49 3-5 Pellets 106 24,4 Ja*
Kalkun 4 11465 50-70 3-8 Pellets 107 22,5 Nei
Kalkun 5 11452 71-98 5-8 Pellets 109 19,6 Nei
Kalkun 6 11462 99-140 5-20 Pellets 112 17,1 Nei

 

Felleskjøpets fôrprogram til kalkun, Midt-Norge

KROMAT FKnr. Alder, uker Mengde, kg/dyr Ytre struktur Energi, relativt 1.er Protein, % Koksidio-statika*
Kalkun 1 M/K 11425 0-1 0,15 Gryn 100 27,1 Ja*
Kalkun Midt 0-3 M/K 11435 0-3 1,5 kuttet Pellets* 100 25,6 Ja*
Kalkun Midt 3-7 M/K 11436 3-7 3 Pellets 104 22,8 Ja*
Kalkun Midt 7 -9 11437 7-9 5 Pellets 106 21,0 Nei
Kalkun Midt 9 -12 11438 9-12 8 Pellets 108 19,6 Nei
Kalkun Midt 12-16 11439 12-16 10 Pellets 112 17,9 Nei

På Østlandet tilbyr Felleskjøpet to parallelle løyper fra 4 uker av.

Felleskjøpets enkle fôrprogram til kalkun, Østlandet

KROMAT FKnr. Alder, dager Mengde, kg/dyr Ytre struktur Energi, relativt 1.er Protein, % Energi, relativt, % Koksidio-statika*
Kalkun Enkel 3 11411 29-49 3-5 Pellets 100 21,9   Ja*
Kalkun Enkel 4 11412 50-70 3-8 Pellets 100 20,6   Ja*
Kalkun Enkel 5 11413 71-98 5-8 Pellets 100 17,4   Nei
Kalkun Enkel 6 11414 99-140 5-20 Pellets 100 15,2   Nei