06.10.2020 | Victoria Bøhn Lund og Olof Valdemar Løwgren, fagsjef kraftfôr

Det er viktig at næringsinnholdet i kraftfôret er tilpasset dyras behov i de ulike fasene av produksjonen. Dette reduserer overskuddet av næringsstoffer som er av stor betydning både for økonomi og dyrevelferd. Du bør fase inn nytt kraftfôr over flere dager. Om du i tillegg styrer tidspunkt for fôrskiftene etter flokkens adferd og helse gjør du det enklere for kalkunene å akseptere et fôrskifte.

Kraftfôrets proteinnivå påvirker tilvekst og tråputescore

Etter hvert som kalkunene blir eldre minker behovet for protein, samtidig økes behovet for energi. I Felleskjøpet Agri sitt sortiment til kalkun går du trinnvis fra kraftfôr med høyt innhold av protein til kraftfôr med lavere nivå. Slik sikrer du tilstrekkelig protein for tilvekst uten å gå på bekostning av tarmhelse.

Overskudd av protein må brukes som energi. I prosessen for å bruke protein som energi frigjøres nitrogen som må ut av kroppen. For å utskille overskudd av nitrogen trenger kalkunene vann, og for høyt vannopptak gir bløtere gjødsel. Fuktig strø er den viktigste faktoren for at dyrene utvikler tråputeskader. Tarmhelsen er viktig for strøkvalitet som i neste omgang påvirker dannelsen av tråputeskader. En velfungerende fordøyelseskanal er således viktig for friske kalkunføtter. Felleskjøpet bruker rene aminosyrer for å balansere fôrets innhold lik kalkunenes behov for å minke på overskudd av protein, og dermed også utskilling av vann.

Struktur er viktig for fôropptak

På samme måte som kravene til kraftfôret forandres med økende alder skal fôrets ytre struktur tilpasses kalkunenes preferanser ved ulik alder. Kalkun er ikke så opptatt av smak, hvordan kraftfôret kjennes ut mot nebb og gane er derimot veldig nøye.

Et grynet fôr øker fôropptaket de første dagene i kalkunenes liv. Dette er av stor betydning for å gi dem en god start. Samtidig er det viktig å starte overgangen til pelletert fôr tidlig fordi det er både arbeidsbesparende og reduserer risikoen for fôrsøl.

I noen tilfeller kan kalkunene reagere på fôrskifte ved å være litt avventende til fôret. Den avventende holdningen kan forsterkes når den ytre strukturen er ny. Ved å fase inn neste fôr over flere dager, vil det gjøre overgangen vesentlig lettere. Bruk gjerne 5-7 dager for å fase inn neste fôrslag. Dette er spesielt viktig når en går fra grynet til pelletert fôr, og når forskjeller i næringsinnhold og smakelighet er stor.

Kalkunfôring fra start til slakt

Tilby grynet startfôr fra kalkunene kommer i hus til 7 dagers alder, ca. 150 g. Dryss en liten mengde fôr på samtlige fôrplasser like før kalkunene blir satt i huset. Stimuler fôropptaket ved å ofte drysse nytt fôr og fjerne strø, fjør og avføring. Husk at kalkunene også må ha friskt og temperert vann. Vannopptaket er omtrent det dobbelte av fôrmengden. Pass på at antall spise- og drikkeplasser og avstanden mellom disse er slik at kalkunen stimuleres til å spise og drikke vann.

Stimuler kalkunen til å søke seg til de automatiske vann- og fôrlinjene ved å legge papir og brett nær disse punktene. Sjekk krofyll tidlig og jevnlig. Se anbefalinger fra hybridselskapet og leverandøren av kalkunkyllingene. Tidlig opptak av vann og fôr er avgjørende for å gi kalkunene en god start.

Bruk god tid på overganger mellom to ulike kraftfôr. Dette er for å redusere risikoen for fôrvegring.

Styr utviklingen i flokken

Følg med på fôr- og vannopptak. Etter hvert som opptaket øker og større andel går via fôrmaskinene, går det an å se hvilken variasjon en har fra dag til dag.

Kalkunenes adferd, avføring og strøets tilstand på forskjellige plasser kan gi informasjon om forhold i huset med betydning for flokkens utvikling. Finn ut av årsaker til avvik fra det normale, og korriger.

Kalkunene skal spise og drikke for å oppnå forventet tilvekst og vekt i de forskjellige periodene. Bonden har mulighet til å tilpasse bruket av fôrslagene i Felleskjøpets sortiment for å oppnå ønsket utvikling. Opplever man større avvik kan en velge å bruke fôret lenger eller kortere tid enn i våre anbefalinger. Husk at du må måle og vurdere resultatet, og gjøre tiltak deretter.

Vi har kraftfôr både med og uten koksidiostatika

Norsk kalkunnæring jobber mot at all kjøttproduksjon av kalkun skal foregå uten bruk av koksidiostatika i kraftfôret innen 2022. For å lykkes med den koksfrie produksjonen er man nødt til å ha både et kraftfôr som fungerer og gode rutiner for røkt og stell. Derfor har vi sammen med kundene våre jobbet fram en helhetlig veiledning rundt både fôrprogram og tiltak som sikrer god tarmhelse. Vi har kraftfôr både med koksidiostatika og et komplett fôrprogram for dem som er over på framfôring uten koksidiostika i kraftfôret.

Felleskjøpets fôrprogram til kalkun

KROMAT FKnr. Alder, dager Mengde, kg/dyr Ytre struktur Energi, relativt 1.er Protein, % Koksidio-statika*
Kalkun 1 11422 0-10 0,5 Gryn 100 24,8 Ja*
Kalkun 2-3 11432 10-21 0,7 Kort klippet pellets 100 24,8 Ja*
Kalkun 3-8 11442 21-56 6,3 Pellets 103 23,0 Ja*
Kalkun 8-12 11452 56-84 9,5 Pellets 106 19,7 Nei
Kalkun 12-20 11462 84-130 12-15 Pellets 109 16,4 Nei
Kalkun Enkel 6 11414 84-130 12-15 Pellets 97 14,1 Nei

 

Felleskjøpets fôrprogram til koksfri kalkunproduksjon

KROMAT FKnr. Alder, uker Mengde, kg/dyr Ytre struktur Energi, relativt 1.er Protein, % Koksidio-statika*
Kalkun 0-3 koksfri gryn 11485 0-10 0,5 Gryn 102 25,3 Nei
Kalkun 0-3 koksfri kort pellets 11487 10-21 0,7 Kort klippet pellets 102 25,3 Nei
Kalkun 3-8 koksfri 11456 21-56 7 Kort klippet pellets 104 22,1 Nei
Kalkun 8-12 11452 56-84 10 Pellets 106 19,6 Nei
Kalkun 12-20 11462 84-130 15-20 Pellets 109 16,4 Nei
Kalkun Enkel 6 11414 84-130 15-20 Pellets 97 14,1 Nei