03.07.2024 | Felleskjøpet

Dagene da hesten ble fôret med kun høy og havre er over.

Europeisk ernæringskonferanse i Norge

Selv om Norge er et lite land, har vår rike forskningstradisjon bidratt til betydelige fremskritt innen kunnskapen om husdyrernæring. NMBU har på flere områder ledet an i front. For eksempel har forskning på hestens kalsiumbehov bidratt til friskere og mer holdbare hester over hele verden. I år er NMBU vertskap for den største hesteernæringskongressen i Europa, EWEN (European Workshop on Equine Nutrition). Kongressen holdes i Oslo fra 2. til 5. juli 2024. Her vil de nyeste forskningsresultatene innen hesteernæring og ernæringsrelaterte sykdommer bli presentert for over hundre ernæringsforskere, samt representanter fra Europas største fôrfirmaer.

Stolt sponsor

Champion samarbeider tett med NMBU om fôringsforsøk både på egne produkter og generell forskning på fordøyelse og næringsstoffene i fôret. Blant annet pågår det nå et norsk/svensk forskningssamarbeid om nye mulige proteinkilder i hestefôr der Felleskjøpet bidrar. I år, når NMBU ønsker velkommen Europas ledende forskere til EWEN-kongressen, er Champion stolt over å være en av hovedsponsorene.

Dokumenterte resultater

Forskning og dokumenterte resultater danner alltid grunnlaget for Championteamets arbeid med utviklingen av fôret.

- Vi endrer ikke sammensetningen av fôret eller utvikler nye fôr bare fordi noen synes det høres bra ut. Det må ha dokumentert effekt, sier Idun Rosenfeld, Produktsjef for Champion og deltaker på årets EWEN-kongress.

- I år er det dedikert en hel dag kun for veterinærer, med et særlig fokus på fôringsrelaterte sykdommer og forskning som kan bidra til å hjelpe hester diagnostisert med for eksempel EMS eller krysslammelse.

Forskning er viktig for alle hester

Elin Furrevik Gjestvang, utviklingsansvarlig for Champion i Felleskjøpet Fôrutvikling, følger løpende med på internasjonal forskning innen hesteernæring og har lenge sett fram til EWEN.

- ”Selv små endringer i Championfôrene kan være viktig for hesten. Derfor er jeg glad for at det i år er mye fokus på grovfôr. Jo mer vi vet om grovfôret, jo bedre kan vi tilpasse Championsortimentet til dette”, sier Gjestvang.

- “Når analysen av årets norske grovfôravling er klar, vil Championteamet som vanlig gå gjennom blant annet mineralinnholdet, slik at vi kan tilpasse Championfôrene til å dekke hestens behov på en best mulig måte. Ny forsking fra EWEN kommer da til å bli inkludert i dette arbeidet”.