12.05.2022 | Christian Kolstad

Vi har tatt turen for å møte daglig leder og stasjonsveterinær, Ole Jørgen Jørgentvedt, som er i full gang med å inseminere en av sine egne varmblods ridehester når vi ankommer. Foruten egne hester på stutteriet, har gården et årlig mottak av opptil 400 hopper til bedekning på det meste. I år står hingsten Tobajo Picez fast stasjonert på stasjonen, samtidig som flere hingster kommer til gården for å tappes, slik at hoppene kan insemineres med fersk sæd. Mange av hoppene som besøker stasjonen kommer for å bli inseminert med frossen sæd fra topphingster fra hele verden.

Ole Jørgen avlet sitt første ridehestføll i 1982, og kan i dag vise til et avlsarbeid hvor flere er blitt kåret til “Årets føll” i både Norge og Danmark, “Elite- og medaljehopper”, samt flere kårede hingster i både Norge, Sverige, Danmark og Tyskland og USA.

-Flere av våre unghester har blitt eksportert til USA, der vi har oppdrettet to unghester som er helt i toppen av årgangen. JJ Jaguar har stabilisert seg på Grand Prix-nivå, mens JJ Glory Day var USAs beste 5 åring i 2021. Det er gøy å se at hester født og oppvokst i Mysen vekker oppsikt på internasjonale konkurransearenaer!

Norskprodusert fôr føles trygt

JJ Horses har i nesten 40 år valgt å fore sine avlshopper og unghester på kraftfôr fra Felleskjøpet, og da stort sett Champion Oppdrett.

- Jeg er veldig fornøyd med Champion Oppdrett, det er smakelig og hestene går rett på det, forteller han, samtidig som vi står og ser utover store flotte luftegårder med avlshopper og unghester i en rekke forskjellige farger og størrelser. Han fortsetter: - Fôret er godt for hestene fordi det er komponert og satt sammen i forhold til norsk grovfôr. Det gir en trygghet i å kjøpe et norskprodusert fôr.

Samtidig bedyrer han viktigheten av å ha en kontinuitet og stabilitet i hva du gjør, om det skulle være foring, veterinær, trening eller hovslager.

-Når man har funnet et system som fungerer godt må man holde seg til det!

Føllingen er i gang

Vi går inn i luftegården til to av avlshoppene som begge har føll som er i underkant av en måned gamle.

- Hoppene går hver for seg sammen med føllet i begynnelsen, men settes flere sammen etter kort tid siden hoppene kjenner hverandre så godt, sier Ole Jørgen.

Hos JJ Horses er det i år ventet 15 føll, og føllene går sammen med hoppa normalt i åtte-ni måneder. Selv om det ikke er en fastsatt norm for hvor lenge hoppe og føll går sammen, er det vanlig å skille dem etter seks måneder.

- Vi har etter hvert gått over til at føllene går sammen med hoppene lenger, de får melk lenger, og får derfor en mye mindre knekk vekstmessig ved avvenning. Føllene blir sosialisert lenger i gruppa, og hoppas melkemengde er lavere ved avvenning slik at det sjelden blir jurbetennelser.

Viktig med tørt grovfôr

I luftegården rundt oss ser vi flere grupperinger av avlshopper og unghester. Ole Jørgen forteller oss at han har samme grupper av hester sammen hele tiden, noe som fungerer veldig bra. I enkelte av luftegårdene er det også plassert ut fôrstasjoner, hvor unghestene får fri tilgang til egenprodusert grovfôr.

- I kuldeperioden på vinterstid, når jeg fôrer på fri tilgang, kan det gå opptil 20-25 kg per døgn på en to-åring, forteller han. Hestene fores med tørt grovfôr, helst førsteslått som inneholder mye protein.

-Hopper som ankommer stasjonen får en brå overgang til nytt grovfôr, men når de blir fôret med tørt høy blir reaksjonen på fôrbytte minimal.

Når vi på tampen av besøket spør Ole Jørgen fra JJ Horses hva han kan gi av gode råd til andre, nevner han tre ting man bør tenke på. Det er rutiner, altså det å gjøre akkurat det samme hver dag, at man setter ting i system og er til stede for å følge opp.

Noe vi også helt klart sitter igjen med som suksessfaktor etter å ha fått et innblikk i hva JJ Horses har skapt i nesten 40 år.

800x1067-JJ-horses.jpg