04.06.2024 | Idun Rosenfeldt

Saltbalanse

Salt er viktig for å holde vannet tilbake i kroppen, og en hest med tilstrekkelig saltopptak vil også ha et «vannlager» bundet til saltet i kroppen. Dette motvirker dehydrering dersom hesten skulle miste mye vann, og ikke drikker tilstrekkelig for å kompensere for tapet. En hest som trenes lett, mister rundt 50 gram salt daglig gjennom svetten og andre kroppsvæsker. Ved harde anstrengelser i varmt vær kan hesten miste opptil 100 g salt daglig.

Les mer om hestens saltbehov her

Salt i svette

Hesten skiller ut svette når musklene blir varme, og svetten fungerer da som kroppens nedkjølingssystem. Det er indviduelle forskjeller i mengde svette, men ved hard trening i varmt vær kan hesten svette opp til 15 liter i timen. Hestens svette er også mye saltere enn menneskets, og hvite saltriller kan ofte ses i pelsen når svetten tørker. Ved tap av mye salt gjennom svette er det viktig at dette erstattes. Det viktigste saltet i hestens kropp er natriumklorid (NaCl, vanlig bordsalt), men i hestens svette finnes også andre salter fra for eksempel magnesium, kalium og kalsium, som også bør erstattes. Det er da gunstig for hesten med tilførsel av Champion elektrolytter, som er en blanding av disse saltene.

Salt og sukker

I et elektrolyttilskudd er sukker en viktig del. Når salt skal transporteres gjennom slimhinnen og over i blodet skjer det i en samtransport med sukker. Dersom sukker ikke er til stede, vil heller ikke saltet kunne transporteres over i blodet. Riktignok finnes det sukker i mye av hestens fôr, men når salt og sukker blandes tett sammen som i Champion Elektrolytter, vil saltet kunne tas opp i hestens kropp mer effektivt.

God smak

Champion Elektrolytter har en tiltalende smak for de fleste hester, og kan med fordel blandes i vannet som tilbys hesten rett etter en hard anstrengelse. På den måten får hesten i seg både vann og salter, slik at restitusjonen kan starte så tidlig som mulig etter en hard anstrengelse.

Bruk av Champion Elektrolytter

NaCl, som hesten kan få fra en saltstein eller som tilsatt salt i fôret, er det viktigste saltet for å sikre vannbalansen i kroppen, og hesten bør få tilført NaCl hver dag. Etter hard anstrengelse som konkurranse, hurtigarbeid og hard trening med stort svettetap, er det ekstra gunstig å gi hesten elektrolytter for å sikre godt opptak både av NaCl og andre salter. Mange tilfører hesten en moderat mengde Champion Elektrolytter (50 gram) daglig i sommerhalvåret eller i perioder med hard trening, og øker mengden til 75-100 gram på dager med stort svettetap. Dersom Champion Elektrolytter ikke gis daglig, kan det gis inntil 150 g daglig i 1-3 dager etter en spesielt hard anstrengelse.

Vanlig salt bør imidlertid fortsatt tilsettes i fôret eller være tilgjengelig fra en saltstein. Da sikrer man at hesten får nok av de ulike saltene, samtidig som saltopptaket er optimalt.

Diaré og elektrolytter

Når hesten har diaré taper den mye væske, og også salter. Elektrolytter tilsatt i vannet vil hjelpe hesten med å tilbakeføre saltene slik at væsken holdes tilbake i kroppen. I slike situasjoner kan man gjerne gi full dosering (inntil 150 g daglig til en 500 kilos hest) i 3-5 dager. Til føll med diaré skal Champion Elektrolytter kun tildeles i samråd med veterinær.