17.02.2015 | Felleskjøpet

Dyregruppe 6-5 uker før
lamming
4-3 uker før
lamming
Gradvis opptrapping til dette fôrnivået på
lammingstidspunktet
80 kg søye 2 fostre 0,3 kg 0,5 kg 0,7 kg
80 kg søye 3 fostre 0,3 kg 0,7 kg 0,9 kg
Gimrer 2 fostre 0,3 kg 0,6 kg 0,8 kg
Gimrer 3 fostre 0,3 kg 0,7 kg 1,0 kg
Livlam 1 foster 0,4 kg 0,5 kg 0,6 kg
Livlam 2 fostre 0,5 kg 0,5 kg 0,7 kg
Gi maksimalt 0,3 kg ved hver tildeling. Ved kraftfôrmengder over 0,9 kg bør dette tildeles tre til fem ganger i døgnet
avhengig av totalmengde.

Etter lamming anbefales ca 0,5 kg kraftfôr per lam som søya går med. Dette bør fordeles flere ganger
per døgn (maks 0,3 kg per tildeling).

Intensiv fôring etter lamming med FORMEL Sau Intensiv

Det er ikke alltid lett med individuell normfôring av søyer i fellesbinger.

Strukturendringer skjer også i saueholdet, flokkene blir større og kravet til arbeidsinnsats øker. Da er det ikke lett med individuell fôring i store fellesbinger. Enkeltindivid vil presse bort de søyene som kanskje trenger mest fôr.

Appetittfôring anbefales

For å forenkle tildelinga av kraftfôr, kan appetittfôring med kraftfôr av søyene i tida etter lamming være løsningen. Det passer kanskje best til søyer som går med flere enn to lam.

Tips ved fôring i fellesbinge

  • Ved appetittfôring må søya tilvennes fri tilgang etter lamming og slippes i fellesbinge etter 2-3 dager
  • Sauene skal fôres etter norm før lamminga
  • Det må alltid være kraftfôr i automaten
  • Søyene må ha tilgang på godt og smakelig grovfôr med godt fiberinnhold og rent, friskt vann