09.07.2019 | Ann-Lisbeth Lieng, Fagsjef Drøv i Felleskjøpet

Kalven fortjener godt stell og omsorg, og vil da gi mer tilbake i form av kjøtt og mjølk. 

Spekalven

Allerede før kalving starter tilrettelegging av neste generasjon i fjøset. Mordyr med god helsestatus, riktig hold og god mineral- og vitamindekning legger til rette for at kalvinga går som den skal og god kvalitet på råmjølka. Undersøkelser av råmjølk viser at det er stor variasjon i innhold av immunglobulin (IgG). Ved bruk av et kolostrometer eller refraktometer kan kvaliteten på råmjølk måles for å sikre at den er tilfredsstillende. Anbefalinger på mengde råmjølk er minst 2-3 liter råmjølk rett etter fødsel. Inneholder råmjølka 50 g IgG/l eller mer vil dette gi kalven en god start. Er innholdet i råmjølka lavere kan det kompenseres med å gi mer mengde mjølk for å få samme mengde IgG i blodet. Alternativt kan man ha god råmjølk tilgjengelig nedfryst til bruk ved redusert mengde eller kvalitet på råmjølk fra mor. Kalven kan gjerne få mer enn 2-3 liter som er minimums anbefaling.

Hvor mye mjølk skal kalven ha?

I lang tid har 6 liter mjølk/dag til kalven vært «standart», samt at kalven ikke skal ha mer enn 2-3 liter pr mål for å unngå diare og lekkasje til vomma. Bekymring for at store mengder mjølk i løypa vil gi lekkasje til vom, og dermed gi mageproblemer, har begrenset mjølketilgang til kalven. Undersøkelser med mjølkefôring på kalv viser at løypen utvider seg mer enn vi har trodd, og den kan romme opp til 5-6 liter. Kalver som drikker fritt tar gjerne opp 2-3 ganger mer enn tidligere anbefalt mengde uten at dette fører til magesmerter. For mest mulig naturlig opptak av mjølka anbefales bruk av smokk i stedet for bøttefôring. Smokken må ha en passelig åpning slik at mjølka flyter fort nok, men ikke for fort.

Mjølk eller mjølkeerstatning?

Om kalven skal ha mjølk eller mjølkeerstatning avhenger av om mjølkekvota fylles eller ikke. Ved kvotefylling vil det lønne seg at kalven får mjølk fra tanken, men den bør da få mjølk fra friske kuer og ikke mjølk som vrakes til levering. Helmjølka inneholder i stor grad det kalven trenger, men det viser seg at mineralsammensetningen likevel ikke er helt optimal. Pluss HelMaks blandes i helmjølka og tilfører viktige vitaminer og mineraler som er viktige for kalvens immunforsvar og tilvekst. Om kvota ikke fylles vil det gi bedre økonomi å bruke mjølkeerstatning til kalvene. Felleskjøpet har et bredt sortiment som dekker kalvens behov etter ønsket tilvekstmål.  

 

Vann til kalven

Vann er det viktigste og rimeligste fôrmiddelet til alle dyr, også til kalven. Ved mjølkefôring vil mye av væskebehovet dekkes av vanninnholdet i mjølka, men likevel er det nødvendig å tilby kalven vann allerede fra første dag. Forsøk viser at kalver som får drikkevann fra fødsel viser et høgere opptak av mjølk og andre fôrmidler, en høgere tilvekst ved avvenning og bedre fordøyelse av faste fôrmidler.

God helse

Norske husdyrprodusenter har generelt god dyrehelse og kalven er intet unntak. Likevel kan det skje at kalver blir sjuke. For god helse er det viktig med forebygging og gode rutiner. Knyttet til fôring er det diaré som er den største utfordringen. Det er mange faktorer som spiller inn, en av de viktigste er gode rutiner på renhold av mjølkefôringsutstyr. Mjølka legger seg som en film i slanger, smukker og bøtter, og dette er grobunn for bakterier som vi ikke ønsker at kalven skal få i seg. Når utstyret vaskes må det gjøres med riktig temperatur, i riktig rekkefølge og tørkes godt etter vasking. Blir ikke utstyret skikkelig reint er det på tide å bytte det ut. Det beste er å unngå diaré med gode rutiner. Det er også mulig å tilføre kalven tilskudd for god tarmhelse. Skulle det likevel oppstå mageproblemer er det viktig å tilføre kalven nok næring, og ikke minst sørge for god væskebalanse.

Kraftfôr og grovfôr

For utvikling av formagene er det nødvendig med tilførsel av godt grovfôr og kraftfôr til kalven. Det er ønskelig med tidlig utvikling for et godt fôropptak og god utnyttelse av fôret. Tilgang på et egnet grovfôr bør kalven få helt fra starten av. Surfôr av god kvalitet eller høy bør skriftes ut daglig for best mulig opptak og hygienisk kvalitet. Kalvekraftfôr gir kalven viktige næringsstoffer og er med å stimulere utvikling av formagene, styrke kalvens immunforsvar og redusere diaré. Formel Kalv og Formel Mysli Start har et høgt innhold av proteiner og vitaminer tilpasset kalvens behov.

Har du spørsmål om kraftfôr og fôring, er din lokale fagkonsulent tilgjengelig for spørsmål.