27.03.2020 | Camilla Mellemstrand

Felleskjøpet opplever økende etterspørsel etter kraftfôrblandinger med høy andel norske råvarer.

Formel Linnea serien, som er uten soya og palmefett, er derfor blitt utvidet med en ny variant tilpasset bønder som ønsker høy melkeytelse. Kraftfôret kan også brukes til ungdyr og okser.

- Vi ønsker å imøtekomme behovene til norske husdyrprodusenter. Når næringa tydelig har gitt uttrykk for at de ønsker kraftfôrblandinger uten soya og palmefett, men som likevel muliggjør høy ytelse, legger vi oss selvsagt i selen for å produsere et slikt kraftfôr, sier produktsjef for drøvtyggerfôr, Rune Lostuen.

Den nye varianten heter Formel Linnea Ekstra. Proteinkildene i kraftfôrblandingen er norsk korn, rapskake og urea.

Opptil 9500 liter
Mens den opprinnelige Formel Linnea er tilpasset middels til tidlig høsta grovfôr og vil passe til en avdrått rundt 7500-8000 liter per ku, er den nye Formel Linnea Ekstra tilpasset besetninger med ytelse rundt 9000-9500 liter når grovfôret er av god kvalitet med lite gjæringsprodukter.

- Formel Linnea Ekstra kan gis i opptil 14 kilo per dag til høytytende kyr der kraftfôret fordeles seks ganger i døgnet eller oftere. For å sikre et best mulig vommiljø benyttes det ekstra bufferstoffer for å motvirke problemer med sur vom, forklarer Lostuen.

Som med andre kraftfôrtyper som inneholder mye norsk korn med lett nedbrytbar stivelse, er det viktig å fordele kraftfôret flere ganger i døgnet og tilby dyra fri tilgang på godt grovfôr av middels til god kvalitet.


For mer informasjon: Produktsjef drøvtyggerfôr, Rune Lostuen, tlf. 95044908 eller rune.lostuen@felleskjopet.no