04.02.2019 | Kari Ljøkjel, Felleskjøpet Fôrutvikling

Det er nå 5 år siden Felleskjøpet lanserte nytt purkefôr og ny rådgivning om fôring av høyproduktive purker. Omtrent samtidig kom de første, nye TN70-purkene inn i norske besetninger. Utviklingen av fôret og rådgivningen bygger på internasjonal forskning, men minst like viktig var forsøk og testing av konseptet under norske forhold på Mære Landbruksskole. Resultatforbedringen på Mære har vært formidabel. Likevel er det fortsatt bare 50 % av purkene i Norge som nyter godt av konseptet i sin helhet.

Hva er fasefôring av purker?

Fasefôring av purker betyr å bruke riktig fôr i de ulike fasene av purkenes syklus, altså drektighetsfôr i drektigheten og laktasjonsfôr i dieperioden, samt bruk av overgangsfôr i forbindelse med grising.

Full utnyttelse av fasefôringskonseptet vil forbedre den enkeltes økonomi, og en investering i ekstra silo og fôringssløye vil betale seg i løpet av relativt kort tid. Man kan forvente purker med bedre helse og økt fruktbarhet, og derfor oppleve en vesentlig forbedring av produksjonsresultatene. En mer presis tildeling av næringsstoffer i takt med purkas varierende behov vil også spare miljøet for unødvendige utslipp. Vi må regne med at fokus på utslipp fra landbruket vil øke.

Drektighetsfôr er god dyrevelferd og positivt for økonomien og miljøet

Behovet for næringsstoff i drektigheten, som er på hele 16,5 uker, er helt forskjellig fra behovet i den knappe 5 uker lange dieperioden. Omtrent halvparten av fôret som purkene eter går med i drektighetsperioden, men behovet for protein f.eks er svært lavt i denne perioden. Protein er en kostbar del av fôret, og det er store beløp å spare på å legge dette på et mer fornuftig nivå. Purkene har ingen glede av overskuddsprotein, men må i stedet bruke energi på å skille ut et overskudd. Noe ekstra energi i starten av drektigheten er viktig for gjenoppbygging av hold, men man ønsker ikke høg tilvekst mellom hver dieperiode. Store dyr krever mye vedlikeholdsfôring. Det er først i de siste 3-4 ukene av drektigheten at næringsbehovet øker p.g.a. stor fostertilvekst og oppbygging av jur og fosterhinner, og da er det nødvendig å øke tildelingen av drektighetsfôr noe.

En annen viktig egenskap i drektighetsfôr er høyt fiberinnhold som gir purkene metthetsfølelse i en periode hvor de skal ha lite fôr. Fiberrikt fôr og rikelig med grovfôr forbereder også purkene på det høge fôropptaket de må ha i dieperioden, og beskytter også mot magesår. Bruk av drektighetsfôr er derfor god dyrevelferd.

Best mulig produksjonsresultat krever bruk av spesialisert diefôr

Mens mye av drektighetsperioden er knyttet til vedlikehold, er dieperioden en svært krevende periode for purkene. Purkene skal produsere melk til 12-16 grisunger som skal vokse 250 g/dag fram mot avvenning. Smågris med høge avvenningsvekter er bedre rustet til et selvstendig liv og etter dieperioden. Skal man lykkes med dette må man stille svært høge krav til diefôret. Her skal det absolutt ikke spares på verken protein eller energi. Nok og riktige næringsstoffer sikrer ikke bare høg melkeproduksjon, men hindrer også stort holdtap hos purkene. Stort holdtap nedsetter fruktbarheten og øker faren for bogsår.

Forsøk under norske forhold på Mære Landbruksskole

Resultatene ved Mære Landbruksskole har forbedret seg kontinuerlig siden Felleskjøpet Fôrutvikling startet med forsøk her, og dette gjelder både før og etter innføring av ny hybridpurke. Deler av forbedringene kan selvsagt tilskrives genetikken, men det er vår påstand at de ikke ville oppnådd dagens resultater uten riktig fôr og fôringsstrategi for purkene i de ulike fasene. I 2017 klatret Mære Landbruksskole opp på 5. plass i InGris’ årsstatistikk, til tross for at dette er en skole - med mange ulike personer innom drifta.