05.12.2014 | Felleskjøpet

Roesnitter er et restprodukt fra sukkerproduksjon. Plantene kalles sukkerroer eller sukkerbeter, og produseres for utvinning av sukker til humant konsum. Når sukkeret er tatt ut av roene tørkes roemassen ned og brukes til dyrefôr. Det er denne massen som kalles roesnitter, en råvare som inngår i både purkekraftfôr, betfôr og betfiber. Roer har et høyt innhold av fiber og dette er positivt for miljøet i fordøyelseskanalen.

Roesnitter til drektige purker

Fiber til purker er bra og spesielt til drektige purker. Tildeling av fiber stimulerer tarmfunksjonen og reduserer risikoen for utvikling av magesår. Roesnitter er en spesielt gunstig fiberkilde. Roesnittenes egenskap til å trekke til seg mye vann gjør at fôret sveller og skaper volum i magen til purka. Dette gjør den drektige purka som går på en restriktiv fôring mettere, noe som reduserer stress og aggresjon. For drektige purker på appetittfôring er svellende roesnitter et viktig hjelpemiddel for å unngå at purka overspiser. Fibrene i roesnitter er av typen løselige fiber. Det innebærer at purka klarer å nytte en del næring av fiberen og fibrene frigis langsomt i tarmen, noe som gjør purkene mette en lengre periode.

Roesnitter i forkant av fødsel

Tildeling av fiber i forkant av grising har vist å ha positiv effekt på råmelkproduksjonen og det unngår forstoppelse. Fôring med roesnitter øker også volumet på magesekken som følge av at fôret sveller i kontakt med vann. Dette gjør at man raskere kan øke fôropptaket til purka i dieperioden når hun får behov for mer energi.

Kraftfôr med roesnitter

Felleskjøpet Agri har roesnitter i begge våre drektighetsblandinger til purker og i FORMAT Fødsel. Roesnitter sveller flere ganger sin egen vekt i vann og anbefales av den grunn ikke brukt i våtfôringsanlegg.