12.04.2023 | Idun Rosenfeld, produktsjef CHAMPION

Som for oss mennesker er det bare to ting som hjelper mot overvekt: mer trening og mindre mat! En hest som skal slankes skal ikke sultes. For at fordøyelsessystemet skal fungere godt har hesten behov for mye fiber, og det må den fortsatt få selv om den skal slankes.

Den mest effektive metoden for å få hesten til å gå ned i vekt er å gi den et grovfôr med lite energi (H4-H5-høy, frøhøy eller halm). Hesten bør vanligvis ikke få mindre enn 1,5 kg tørrstoff (TS) per 100 kilo kroppsvekt fra grovfôr. Dette tilsvarer minst 7,5 kg TS til en hest på 500 kg, eller omtrent 8,5 kg tørt høy. Når hesten sliter med et overvektsproblem kan det være nødvendig å gå noe ned på den totale mengden grovfôr. En hest skal aldri få mindre enn 1 kg TS fra grovfôr, selv ikke når den slankes. Det beste for hesten vil være å bytte til et grovfôr med lavere energiinnhold slik at den fremdeles kan få 1,5 kg TS per 100 kg kroppsvekt. Det er viktig å vite hvor tørt grovfôr du har, er det fuktig trenger hesten flere kilo for å få samme mengde tørrstoff. En grovfôranalyse vil gi deg svar på både tørrstoff- og energiinnholdet i fôret. Bestill Champion grovfôranalyse her.

Når du ønsker at hesten skal gå ned i vekt kan du erstatte inntil halvparten av hestens grovfôr med halm. For mye halm kan føre til forstoppelsesproblemer. Har du tilgang til frøhøy kan hesten få hele grovfôrmengden som frøhøy, men du kan også gi en kombinasjon av frøhøy og vanlig høy/høyensilasje.

Kraftfôr, vitaminer og mineraler

Hester som skal ned i vekt har vanligvis ikke behov for kraftfôr. Felles for alle hester er dog at de har like stort behov for vitaminer og mineraler selv om de er på slankekur. Vær derfor nøye med å gi hesten tilstrekkelig med Champion Multitilskudd når den får lite kraftfôr! En hest som ikke får kraftfôr i det hele tatt trenger rundt 30 gram per 100 kg kroppsvekt Champion Multitilskudd i pelletert form, eller ca. 20 gram per 100 kg kroppsvekt i pulverform, for å dekke sitt vitamin- og mineralbehov. Hester som slankes mye kan ha et økt behov for E-vitamin for å forhindre at fettsyrer som sirkulerer i blodet oksiderer («harskner»).

Dersom hesten blir bråkete under fôring, kan man for eksempel gi en mindre mengde kraftfôr med lavt energiinnhold, for eksempel Champion Lusernepellets eller en håndfull Champion Diamant. En liten mengde oppbløtt Champion Betfiber kan være et godt alternativ fordi det gir hesten en metthetsfølelse.

Energi til arbeid

Mange erfarer at hesten blir mer «daff» når den ikke får kraftfôr, og det blir en balanse der man må gi den noe kraftfôr for at den skal orke å gjøre treningen den trenger for å gå ned i vekt. Velg gjerne et lettfordøyelig kraftfôr med lett tilgjengelig energi til slike hester, for eksempel en liten mengde Champion Gull eller Champion Havre. Det er ikke mulig å gi råd om en nøyaktig mengde som er riktig for alle hester, du må prøve deg fram for å se hvor lite kraftfôr du kan gi i perioden du slanker hesten.

Bruk god tid

Det tar tid å få hesten ned i vekt, og det er ingen god løsning å slanke hesten for raskt. Dersom hesten får tilført for lite energi fra fôret må den bryte ned mye fett på en gang, og det blir da mye sirkulerende fettsyrer i blodet. Disse fettsyrene kan bli avleiret på uheldige steder i kroppen, som for eksempel inni leveren, der de forårsaker den potensielt dødelige tilstanden fettlever (hyperlipemi). Det er spesielt ponnier av nøysomme raser som for eksempel shetlandsponni som er i faresonen for dette. Hesten kan gå ned inntil 5 % av kroppsvekten per måned, altså 25 kilo av en hest på 500 kg, mer enn dette er ikke å anbefale. Det er ikke noe problem at man sikter mot mindre enn 5 % av kroppsvekten månedlig.

Økt mosjon

I tillegg til mindre fôr er det mer aktivitet som kan få hesten ned i vekt. Jevn og daglig trening er mer effektivt og mindre belastende for kroppen enn en hard treningsøkt en gang i blant. Du som eier hesten har best mulighet til å finne ut hvordan du kan få aktivisert hesten mer. Likevel er det mange hester som ikke kan mosjoneres nok, for eksempel på grunn av skader. Da gjenstår bare et lavere energiinntak som mulighet til å få hesten ned i vekt.

Legg derfor en plan for slanking av hesten din, både når det gjelder trening og fôring. Det finnes målebånd der du kan måle hesten rundt salleiet og få et anslag på hvor mye den veier. Dette må ses på som et grovt anslag, men er likevel av verdi for å kunne følge med på endringer i vekt over tid. Det beste er selvsagt å få hesten veid på en vekt. De fleste hesteklinikker har en god vekt, og det er flere som veier hesten sin på Biltilsynets vekter. Du kan uansett følge opp veiing av hesten med å måle brystomkretsen i salleiet. På den måten kan du følge med på at hestens fettdepoter minsker, selv om du må ta den nøyaktige vekten du måler med en klype salt.

Når hesten har nådd ønsket vekt må du øke energitilførselen i rasjonen for at den ikke skal bli for tynn. Dersom du har brukt frøhøy eller halm kan du starte med å bytte noe av dette med vanlig høy/høyensilasje. Deretter kan du vurdere å introdusere kraftfôr igjen.

Vi måler gjerne hestens hold på en skala fra 1-9, om du er usikker på om hesten din har rett hold kan du vurdere den ut fra denne skalaen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Henneke_horse_body_condition_scoring_system

Du kan lese mer om fôring av hest og våre Champion-produkter på våre Championsider